SYSTEM BEZPIECZEŃSTWA I OBRONNOŚCI PAŃSTWA

SYSTEM BEZPIECZEŃSTWA I OBRONNOŚCI PAŃSTWA

System bezpieczeństwa i obronności państwa studiaBydgoszcz - specjalność / ścieżka kształcenia

Zobacz, na jakich uczelniach w Bydgoszczy jest specjalność / ścieżka kształcenia SYSTEM BEZPIECZEŃSTWA I OBRONNOŚCI PAŃSTWA

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Jednostka prowadząca

Zarządzanie bezpieczeństwem narodowym stopień: (II), czas trwania: 2 lata
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Ścieżki kształcenia na kierunku zarządzanie bezpieczeństwem narodowym

Komentarze (0)