Logistyka studia na Lotniczej Akademii Wojskowej – rekrutacja 2022/2023

Logistyka studia na Lotniczej Akademii Wojskowej – rekrutacja 2022/2023

Studia Lublin - Lotnicza Akademia Wojskowa

23.03.2022

Logistyka studia na Lotniczej Akademii Wojskowej – rekrutacja 2022/2023

Kierunek Logistyka w Lublinie na Lotniczej Akademii Wojskowej kształci studentów nie tylko w zakresie logistyki, ale także i lotnictwa, dzięki czemu absolwenci mogą odnaleźć się w przemyśle oraz instytucjach państwowych i prywatnych ściśle związanych z lotnictwem.

Studia na kierunku logistyka w LAW
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3,5 roku (studia I stopnia), 1,5 roku (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Program studiów i przedmioty

Program studiów na kierunku Logistyka w Lublinie opiera się zagadnieniach z zakresu logistyki, współczesnych systemów logistycznych, technologii lotnictwa, a także informatyki i automatyki, co pozwala studentom na zdobycie wielu cennych umiejętności.  

W programie studiów na kierunku logistyka znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • Podstawy logistyki
 • Ekonomia
 • Ekonomika transportu
 • Technologia transportu
 • Systemy transportowe i techniczne aspekty transportu
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem
 • Zarządzanie jakością w logistyce
 • Wewnętrzny audyt logistyczny i mapowanie procesów
 • Towaroznawstwo
 • Infrastruktura logistyczna

Studenci na kierunku studiów Logistyka w Lublinie mają okazję do zdobycia wiedzy o głównych obszarach logistyki i jej wykorzystania w lotnictwie. W trakcie zajęć studenci poznają różnorodne zagadnienia, które pozwalają im na świetnie przygotowanie się do uzyskania tytułu inżyniera. Dodatkowo każdy ze studentów może wybrać jedną z oferowanych specjalności.

Studia logistyczne w Lublinie kładą nacisk na rozwój umiejętności praktycznych, które są niezwykle ważne, dlatego też w programie studiów można znaleźć obowiązkowe praktyki zawodowe.

 

Sprawdź także:

Lotnicza Akademia Wojskowa kierunki studiów

Lublin kierunki studiów

 

Przykładowe specjalności

Logistyka lotnictwa – Absolwenci tej specjalności znają się na zastosowaniu logistyki w lotnictwie, dzięki czemu znają funkcjonowanie terminali pasażerskich, a także systemów logistycznych.

Logistyka wojskowa – Absolwenci posiadają rozległą wiedzę z zakresu logistyki wykorzystywanej w wojskowości.

 

Praca po studiach

Studia w Lublinie na kierunku Logistyka zajmują się kształceniem specjalistów logistyki, którzy mogą odnaleźć się nie tylko w branży lotniczej i przedsiębiorstwach związanych z lotnictwem, ale także w instytucjach zajmujących się obroną narodową.  

Absolwenci logistyki mogą znaleźć zatrudnienie m.in. jako

 • kierownik magazynu
 • specjalista ds. procesów magazynowych
 • specjalista ds. zakupów
 • specjalista ds. transportu 
 • specjalista ds. spedycji
 • koordynator kierowców 
 • specjalista ds. monitorowania sieci LNH
 • specjalista ds. parku maszynowego

 

Zasady rekrutacji

Rekrutacja na kierunek studiów Logistyka na Lotniczej Akademii Wojskowej polega na konkursie świadectw maturalnych. Aby przystąpić do rekrutacji, w pierwszej kolejności należy zarejestrować się na stronie uczelni jako kandydat, a następnie uiścić opłatę rekrutacyjną. Kolejnym etapem jest dostarczenie dokumentów m.in. świadectwa maturalnego.

Informacje na temat rekrutacji znajdziesz tutaj

 

Studia na Lotniczej Akademii Wojskowej

Lotnicza Akademia Wojskowa to uczelnia, która opiera swoją ofertę kształcenia na szeroko pojętym lotnictwie. Nowoczesne wyposażenie uczelni oraz sprzęt jakim dysponuje, pozwala studentom na zdobycie cennych umiejętności praktycznych. Dodatkowo uczelnia oferuje kształcenie nie tylko na studiach wojskowych, ale także i cywilnych.

Komentarze (0)