Filologia angielska studia na Uniwersytecie Marii Curie – Skłodowskiej – rekrutacja 2022/2023

Filologia angielska studia na Uniwersytecie Marii Curie – Skłodowskiej – rekrutacja 2022/2023

Studia Lublin - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

24.03.2022

Filologia angielska studia na Uniwersytecie Marii Curie – Skłodowskiej – rekrutacja 2022/2023

Filologia angielska w Lublinie jest kierunkiem studiów, który pozwala studentom na zdobycie rozległej wiedzy z zakresu języka angielskiego, a także na nauczenie się wybranego przez siebie akcentu – brytyjskiego lub amerykańskiego. Dodatkowo studenci mają okazje do nabycia umiejętności praktycznych.   

Studia na kierunku anglistyka w UMCS
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Program studiów i przedmioty

Program studiów na kierunku Filologia angielska w Lublinie przybliża studentom nie tylko język, ale także i kulturę, historię czy literaturę krajów anglojęzycznych.  

W programie studiów na kierunku filologia znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • Wstęp do językoznawstwa
 • Gramatyka praktyczna
 • Fonetyka
 • Historia literatury amerykańskiej po 1945 roku
 • Literatura brytyjska xix i xx wieku
 • PNJA praca z tekstem i konwersacje
 • Morfo-składnia i semantyka
 • Sprawności zintegrowane
 • Pisanie

Studenci kierunku studiów Filologia angielska w Lublinie pozwalają studentom na poznanie gramatyki, leksyki i składni języka angielskiego. Dodatkowo studenci mogą lepiej poznać kulturę tych krajów oraz ich historię. W trakcie studiów studenci mogą wybrać specjalność nauczycielską, która przygotuje ich do pracy w szkołach.  

Studia filologiczne w Lublinie kładą nacisk także na kompetencje miękkie, które są bardzo ważne przy pracy z dziećmi i młodzieżą, a także i dorosłymi.

 

Sprawdź także:

Uniwersytet Marii Curie – Skłodowskiej kierunki studiów

Lublin kierunki studiów

 

Przykładowe specjalności

Nauczycielska – Absolwenci tej specjalności są przygotowani do pracy jako nauczyciel, a także posiadają niezbędne uprawnienia potrzebne do pracy w szkole.

 

Praca po studiach

Studia w Lublinie na kierunku filologia angielska, kształcą doświadczonych językoznawców, a także przyszłych nauczycieli, którzy będą mogli odnaleźć się w szkołach podstawowych, średnich, a także w prywatnych.

Absolwenci filologii angielskiej mogą szukać zatrudnienia w takich miejscach jak:

 • w korporacjach międzynarodowych, hotelarstwie, turystyce, liniach lotniczych
 • instytucjach i organach administracji publicznej, urzędach, ambasadach, fundacjach, stowarzyszeniach
 • biurach projektów międzynarodowych działających samodzielnie lub wchodzących w skład innych instytucji
 • we własnej firmie

 

Zasady rekrutacji

Rekrutacja na kierunek studiów Filologia angielska na Uniwersytecie Marii Curie – Skłodowskiej, opiera się na konkursie świadectw. Jednak, aby do niego przystąpić, najpierw należy zarejestrować się na stronie uczelni jako kandydat, a następnie uiścić opłatę rekrutacyjną. Kolejnym etapem jest dostarczenie niezbędnych dokumentów m.in. świadectwa maturalnego.

Informacje na temat rekrutacji znajdziesz tutaj

 

Studia na Uniwersytecie Marii Curie – Skłodowskiej

Uniwersytet Marii Curie – Skłodowskiej jest publiczną szkołą wyższą, w której ofercie można znaleźć ponad 80 kierunków studiów i jeszcze więcej specjalności, które umożliwią zdobywanie specjalistycznej wiedzy. Atutem uczelni jest z pewnością doświadczona kadra, a także nowoczesne wyposażenie i sprzęt. Dodatkowo program poza wiedzą teoretyczną opiera się również na ćwiczeniach praktycznych i praktykach zawodowych, co pozwala studentom na przygotowanie się do wejścia na rynek pracy.  

Komentarze (0)