Logistyka studia na Uniwersytecie Marii Curie – Skłodowskiej – rekrutacja 2022/2023

Logistyka studia na Uniwersytecie Marii Curie – Skłodowskiej – rekrutacja 2022/2023

Studia Lublin - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

24.03.2022

Logistyka studia na Uniwersytecie Marii Curie – Skłodowskiej – rekrutacja 2022/2023

Logistyka w Lublinie jest kierunkiem studiów, który skupia się na przekazywaniu studentom wiedzy logistycznej i ekonomicznej. W trakcie studiów studenci mogą przygotować się do przyszłej pracy zawodowej i mogą poznać mechanizmy, jakimi rządzą się procesy logistyczne i spedycyjne.

Studia na kierunku logistyka w UMCS
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Program studiów i przedmioty

Program studiów na kierunku Logistyka w Lublinie pozwala na rozwijanie się w zakresie procesów logistycznych, a także ściśle związanych z nimi zagadnieniami ekonomicznymi. Dodatkowo studenci w ramach studiów uczestniczą w praktykach zawodowych.

W programie studiów na kierunku logistyka znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • Systemów transportowych i technicznych aspektów transportu
 • Zarządzania przedsiębiorstwem
 • Zarządzania jakością w logistyce
 • Wewnętrznego audytu logistycznego i mapowania procesów 
 • Towaroznawstwa
 • Infrastruktury logistycznej
 • Grafika inżynierska
 • Matematyka
 • Modelowanie procesów transportowych
 • Programowania obiektowe
 • Systemy informatyczne w logistyce

Studenci na kierunku studiów Logistyka w Lublinie mają okazję do poznania zagadnień z zakresu logistyki i spedycji, a także ekonomii oraz informatyki. Studenci nabywają również umiejętności techniczne i organizacyjne, które są cenne w pracy zespołowej, która często jest podstawą w branży logistycznej i spedycyjnej.  

Studia logistyczne w Lublinie poza wiedzą teoretyczną, starają się również rozwijać studentów w zakresie umiejętności praktycznych m.in. poprzez praktyki zawodowe.

Sprawdź także:

Uniwersytet Marii Curie – Skłodowskiej kierunki studiów

Lublin kierunki studiów

 

Praca po studiach

Studia w Lublinie na kierunku Logistyka kształcą specjalistów, którzy świetnie odnajdą się w branży logistycznej oraz spedycyjnej. Absolwenci są również przygotowani do poprowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Absolwenci logistyku mogą szukać zatrudnienia na takich stanowiskach jak m.in.

 • kierownik magazynu
 • specjalista ds. procesów magazynowych
 • specjalista ds. zakupów
 • specjalista ds. transportu 
 • specjalista ds. spedycji
 • koordynator kierowców 
 • specjalista ds. monitorowania sieci LNH
 • specjalista ds. parku maszynowego

 

Zasady rekrutacji

Rekrutacja na kierunek studiów Logistyka na Uniwersytecie Marii Curie – Skłodowskiej, opiera się na konkursie świadectw. Jednak, aby do niego przystąpić, najpierw należy zarejestrować się na stronie uczelni jako kandydat, a następnie uiścić opłatę rekrutacyjną. Kolejnym etapem jest dostarczenie niezbędnych dokumentów m.in. świadectwa maturalnego.

Informacje na temat rekrutacji znajdziesz tutaj

 

Studia na Uniwersytecie Marii Curie – Skłodowskiej

Uniwersytet Marii Curie – Skłodowskiej jest publiczną szkołą wyższą, w której ofercie można znaleźć ponad 80 kierunków studiów i jeszcze więcej specjalności, które umożliwią zdobywanie specjalistycznej wiedzy w zakresie interesujących studenta zagadnień. Atutem uczelni jest z pewnością doświadczona kadra, a także nowoczesne wyposażenie i sprzęt. Dodatkowo program poza wiedzą teoretyczną opiera się również na ćwiczeniach praktycznych i praktykach zawodowych, co pozwala studentom na przygotowanie się do wejścia na rynek pracy.  

Komentarze (0)