Pedagogika studia na Uniwersytecie Marii Curie – Skłodowskiej – rekrutacja 2022/2023

Pedagogika studia na Uniwersytecie Marii Curie – Skłodowskiej – rekrutacja 2022/2023

Studia Lublin - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

24.03.2022

Pedagogika studia na Uniwersytecie Marii Curie – Skłodowskiej – rekrutacja 2022/2023

Pedagogika w Lublinie zajmuje się kształceniem studentów w zakresie nauk pedagogicznych, społecznych, a także z zakresu wybranej przez studenta specjalności. Studenci w trakcie studiów są przygotowani do pracy zawodowej związanej z pracą z dziećmi lub dorosłymi.

Studia na kierunku pedagogika w UMCS
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Program studiów i przedmioty

Program studiów na kierunku Pedagogika w Lublinie opiera się na zagadnienia z zakresu nauk społecznych, pedagogiki oraz psychologii. Dodatkowo studenci zdobywają umiejętności praktyczne podczas obowiązkowych praktyk zawodowych.   

W programie studiów na kierunku pedagogika znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • Emisja głosu
 • Teoretyczne podstawy wychowania i kształcenia
 • Psychologia osobowości i rozwoju człowieka
 • Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania człowieka
 • Diagnostyka pedagogiczna
 • Projekty edukacyjny w pracy pedagoga
 • Wybrane aspekty pracy kuratora sądowego
 • Pedagogika ogólna
 • Historia wychowania

Studenci kierunku Pedagogika w Lublinie, od podstaw poznają rozwoju dzieci, młodzieży, a także uczą się o psychice człowieka dorosłego. Studenci nabywają również umiejętności pedagogiczne, dzięki czemu w przyszłości mogą zajmować się dydaktyką oraz doskonalą je podczas praktyk zawodowych.

Studia pedagogiczne w Lublinie kładą szczególny nacisk na kompetencje miękkie, które są niezwykle ważne na tym kierunku oraz w pracy pedagoga.

 

Sprawdź także:

Uniwersytet Marii Curie – Skłodowskiej kierunki studiów

Lublin kierunki studiów

 

Przykładowe specjalności

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z doradztwem edukacyjno – zawodowym – Absolwenci są przygotowani do pracy w placówkach oświatowych i sprawowania opieki nad dziećmi i młodzieżą, mogą również prowadzić zajęcia poświęcone doradztwu zawodowemu.  

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogiczną – Absolwenci mają rozległą wiedzę z zakresu pracy z dziećmi, a także prowadzenia terapii pedagogicznej.  

 

Praca po studiach

Studia w Lublinie na kierunku Pedagogika przygotowują specjalistów do pracy z dziećmi, którzy odnajdą się w wielu branżach. Absolwenci Pedagogiki są również przygotowani do poprowadzenia własnej działalności jak np. prywatne przedszkole.

Absolwenci pedagogiki mogą znaleźć zatrudnienie m.in. w :

 • Świetlicach terapeutycznych
 • Szkołach
 • Placówkach resocjalizacyjnych i socjoterapeutycznych
 • Poradniach psychologiczno-pedagogicznych
 • Placówkach oświatowo-wychowawczych
 • Zakładach poprawczych
 • Schroniskach dla nieletnich
 • Ośrodkach pomocy społecznej
 • Urzędach pracy

 

Zasady rekrutacji

Rekrutacja na kierunek studiów Pedagogika na Uniwersytecie Marii Curie – Skłodowskiej, opiera się na konkursie świadectw. Jednak, aby do niego przystąpić, najpierw należy zarejestrować się na stronie uczelni jako kandydat, a następnie uiścić opłatę rekrutacyjną. Kolejnym etapem jest dostarczenie niezbędnych dokumentów m.in. świadectwa maturalnego.

Informacje na temat rekrutacji znajdziesz tutaj

 

Studia na Uniwersytecie Marii Curie – Skłodowskiej

Uniwersytet Marii Curie – Skłodowskiej jest publiczną szkołą wyższą, w której ofercie można znaleźć ponad 80 kierunków studiów i jeszcze więcej specjalności, które umożliwią zdobywanie specjalistycznej wiedzy w zakresie interesujących studenta zagadnień. Atutem uczelni jest z pewnością doświadczona kadra, a także nowoczesne wyposażenie i sprzęt. Dodatkowo program poza wiedzą teoretyczną opiera się również na ćwiczeniach praktycznych i praktykach zawodowych, co pozwala studentom na przygotowanie się do wejścia na rynek pracy.  

Komentarze (0)