Psychologia studia na Uniwersytecie Marii Curie – Skłodowskiej – rekrutacja 2022/2023

Psychologia studia na Uniwersytecie Marii Curie – Skłodowskiej – rekrutacja 2022/2023

Studia Lublin - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

24.03.2022

Psychologia studia na Uniwersytecie Marii Curie – Skłodowskiej – rekrutacja 2022/2023

Psychologia w Lublinie jest kierunkiem studiów, który opiera się na naukach społecznych oraz humanistycznych i łączy w sobie zagadnieniami biologicznymi. Dodatkowym atutem kierunku są specjalności, które studenci mogą wybrać według swoich zainteresowań.    

Studia na kierunku psychologia w UMCS
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia jednolite magisterskie
Czas trwania 5 lat (studia jednolite magisterskie)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Program studiów i przedmioty

Program studiów na kierunku Psychologia w Lublinie opiera się na zagadnieniach, które pozwalają studentom na poznanie ludzkiej psychiki oraz zaburzeń i chorób.  

W programie studiów na kierunku psychologia znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • Biologiczne podstawy zachowania
 • Diagnozę psychologiczną
 • Pomoc psychologiczną
 • Przemoc w rodzinie
 • Studium przypadku i portret psychologiczny
 • Psychologia zdrowia i stres
 • Rozwój osobisty
 • Praca z grupą w terapii uzależnień
 • Systemowa terapia rodzin

Studenci na kierunku Psychologia w Lublinie w trakcie zajęć zdobywają szeroką wiedzę z zakresu funkcjonowania ludzkiej psychiki. Dodatkowo studenci uczą się, jak udzielać pomocy psychologicznej osobom w różnym wieku. Atutem kierunku są specjalności, dzięki którym studenci mogą rozwijać się w zakresie interesujących ich specjalności.

Studia psychologiczne w Lublinie teoretyczną kładą również nacisk na umiejętności praktyczne, które studenci mogą zdobywać podczas praktyk zawodowych.

Sprawdź także:

Uniwersytet Marii Curie – Skłodowskiej kierunki studiów

Lublin kierunki studiów

 

Przykładowe specjalności

Psychologia kliniczna i neuropsychologia – Absolwenci tej specjalności mają niezbędną wiedzę do pracy z osobami, które cierpią na różnego rodzaju zaburzenia, a także mają wiedzę z zakresu neuropsychologii.

Psychologia wspomagania rozwoju i edukacji – Absolwenci są przygotowani do pracy z dziećmi, ale także i dorosłymi. Absolwenci mogą pracować z osobami zdrowymi, a także z tymi z zaburzeniami na poszczególnych etapach rozwoju.

 

Praca po studiach

Studia w Lublinie na kierunku Psychologia, kształcą studentów, którzy będą mogli odnaleźć zatrudnienie m.in. w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, poradniach zdrowia psychicznego, firmach szkoleniowych i doradczych, a także w agencjach reklamowych i marketingowych.  

Absolwenci psychologii mogą szukać zatrudnienia m.in. jako:

 • Psycholog
 • terapeuta
 • psycholog wczesnoszkolny
 • coach
 • psycholog zajęciowy
 • trener
 • psycholog dziecięcy

 

Zasady rekrutacji

Rekrutacja na kierunek studiów Psychologia na Uniwersytecie Marii Curie – Skłodowskiej, opiera się na konkursie świadectw. Jednak, aby do niego przystąpić, najpierw należy zarejestrować się na stronie uczelni jako kandydat, a następnie uiścić opłatę rekrutacyjną. Kolejnym etapem jest dostarczenie niezbędnych dokumentów m.in. świadectwa maturalnego.

Informacje na temat rekrutacji znajdziesz tutaj

 

Studia na Uniwersytecie Marii Curie – Skłodowskiej

Uniwersytet Marii Curie – Skłodowskiej to publiczna uczelnia, w której ofercie można znaleźć ponad 80 kierunków studiów i jeszcze więcej specjalności, które umożliwią zdobywanie specjalistycznej wiedzy w zakresie interesujących studenta zagadnień. Atutem uczelni jest z pewnością doświadczona kadra, a także nowoczesne wyposażenie i sprzęt. Dodatkowo program poza wiedzą teoretyczną opiera się również na ćwiczeniach praktycznych i praktykach zawodowych, co pozwala studentom na przygotowanie się do wejścia na rynek pracy.  

Komentarze (0)