Ochrona środowiska studia w Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania w Warszawie – rekrutacja 2024/2025

Ochrona środowiska studia w Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania w Warszawie – rekrutacja 2024/2025

Studia Warszawa - Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie

07.02.2024

Ochrona środowiska studia w Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania w Warszawie – rekrutacja 2024/2025

Absolwenci ochrony środowiska gotowi są m.in. do: pozyskiwania odnawialnych źródeł energii; planowania gospodarki wodno-ściekowej; wdrażania systemów nowoczesnej gospodarki czy doskonalenia procesów logistycznych w zakresie ochrony środowiska oraz wykorzystywania jego zasobów.

Specjaliści tej dziedziny mogą zajmować stanowiska np.: analityczne, urzędnicze, doradcze czy związane z kontrolą pracy służb ochrony środowiska.

Studia na kierunku ochrona środowiska w WSEIZ WARSZAWA
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3,5 roku (studia I stopnia), 1,5 roku (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia na kierunku ochrona środowiska w Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania w Warszawie to studia inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku (studia I stopnia) lub 1,5 roku (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera lub magistra inżyniera).

 

Program studiów i przedmioty

Studia na kierunku ochrona środowiska to studia przyrodnicze – w programie znajdują się przedmioty poświęcone m.in.: technicznym, lokalizacyjnym, środowiskowym, ekonomicznym i prawnym aspektom działalności w zakresie wykorzystywania i stosowania odnawialnych źródeł energii; systemom zarządzania środowiskowego; finansowaniu przedsięwzięć w ochronie środowiska czy oddziaływaniu obiektów gospodarki odpadowej i wodnej na środowisko naturalne.

W programie studiów na kierunku ochrona środowiska znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • ekotoksykologia,
 • zoologia,
 • organizacja i zarządzanie gospodarką odpadami,
 • ochrona wód,
 • botanika,
 • ochrona przyrody,
 • gleboznawstwo,
 • planowanie przestrzenne,
 • techniki odnowy środowiska,
 • emisje atmosferyczne i hałas,
 • marketing ekologiczny przedsiębiorstw,
 • polityka ochrony środowiska.
   

Sprawdź także:

Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie kierunki studiów

Warszawa kierunki studiów
 

Przykładowe specjalności

Odnawialne źródła energii, gospodarka wodna i odpadowa – Absolwent przygotowany jest m.in. do: wykorzystywania odnawialnych źródeł energii; prowadzenia działań na rzecz ochrony wód i gospodarki wodno-ściekowej; utylizowania, unieszkodliwiania i prawidłowego użytkowania odpadów.

Ochrona biosfery – Absolwent przygotowany jest m.in. do: inwentaryzacji i waloryzacji przyrodniczej; opracowywania ekspertyz przyrodniczych i programów zrównoważonego rozwoju; prowadzenia monitoringu środowiska.

Efektywność energetyczna – Absolwent przygotowany jest m.in. do: przeprowadzania audytu energetycznego; zarządzania transportem ekologicznym i gospodarką energetyczną; projektowania systemów energetycznych.
 

Praca po studiach

Absolwenci kierunku ochrona środowiska potrafią m.in.: opracowywać ekspertyzy przyrodnicze, raporty oddziaływania na środowisko czy programy zrównoważonego rozwoju regionów, powiatów i gmin. Specjaliści tej dziedziny cenieni są m.in. w jednostkach odpowiedzialnych za bezpieczeństwo parków narodowych i krajobrazowych, laboratoriach badawczych czy społecznych organizacjach ekologicznych.

Absolwenci ochrony środowiska mogą szukać zatrudnienia w takich miejscach jak:

 • organy kontrolne
 • urzędy ochrony środowiska
 • służby ochrony środowiska
 • parki narodowe i krajobrazowe
 • laboratoria badań środowiska
 • urzędy konserwatorskie
 • biura planowania przestrzennego
 • społeczne organizacje ekologiczne
   

Zasady rekrutacji

Rekrutacja na wszystkie studia w Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania w Warszawie odbywa się bez egzaminów wstępnych - o przyjęciu kandydata na kierunek ochrona środowiska decyduje kolejność zgłoszeń.

Informacje na temat rekrutacji znajdziesz tutaj
 

Studia w Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania w Warszawie

Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie to niepubliczna uczelnia o charakterze techniczno-artystycznym, oferująca kandydatom na studia w Warszawie kilkanaście kierunków realizowanych na dwóch wydziałach. Absolwenci tej szkoły wyższej przygotowani są do rozpoznawania zagrożeń społecznych, ekologicznych i gospodarczych współczesnych rynków.

 

Komentarze (0)