Dietetyka studia w Warszawskiej Uczelni Medycznej im. Tadeusza Koźluka w Warszawie – rekrutacja 2024/2025

Dietetyka studia w Warszawskiej Uczelni Medycznej im. Tadeusza Koźluka w Warszawie – rekrutacja 2024/2025

Studia Warszawa - Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka w Warszawie

07.02.2024

Dietetyka studia w Uczelni Medycznej im. Tadeusza Koźluka w Warszawie – rekrutacja 2024/2025

Dietetyka to dziedzina poświęcona w szczególności naukom medycznym oraz naukom o zdrowiu i kulturze fizycznej – studenci przygotowani są do prowadzenia działań z zakresu m.in.: promocji zdrowia; profilaktyki i leczenia chorób żywieniowo-zależnych; zapobiegania niedożywieniu.

Kierunek dietetyka w tej szkole wyższej ma charakter praktyczny – studenci zdobywają wiedzę oraz umiejętności w profesjonalnie wyposażonych pracowniach i laboratoriach specjalistycznych. Absolwenci dietetyki przygotowani są do pracy m.in. w: poradniach, szpitalach, lokalach gastronomicznych czy we własnej działalności gospodarczej.

Studia na kierunku dietetyka w WUMED WARSZAWA
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia na kierunku Dietetyka w Warszawskiej Uczelni Medycznej to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

 

Program studiów i przedmioty

Studia na kierunku dietetyka to studia medyczne – w programie przewidywane są przedmioty pozwalające zdobyć studentom wiedzę z zakresu m.in.: anatomii i fizjologii człowieka; sposobów żywienia człowieka zdrowego i chorego; zasad HACCP.

Studenci dietetyki uczą się np.: planowania racjonalnego żywienia dla różnych grup ludności; przygotowywania potraw wchodzących w skład określonych diet; kontrolowania jakości produktów żywnościowych i warunków ich przechowywania; prowadzenia edukacji żywieniowej; dokonywania oceny stanu odżywienia i sposobu żywienia pacjentów w różnym wieku.

W programie studiów na kierunku dietetyka znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • biochemia ogólna i żywności,
 • chemia żywności,
 • anatomia człowieka,
 • etyka w dietetyce,
 • analiza i ocena jakości żywności,
 • żywienie człowieka,
 • mikrobiologia ogólna i żywności,
 • edukacja żywieniowa,
 • genetyka,
 • żywienie człowieka,
 • technologia produkcji potraw dietetycznych,
 • higiena, toksykologia i bezpieczeństwo żywności,
 • towaroznawstwo żywności,
 • kliniczny zarys chorób,
 • farmakologia i farmakoterapia żywieniowa oraz interakcja leków z żywnością.
   

Sprawdź także:

Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka w Warszawie kierunki studiów

Warszawa kierunki studiów
 

Przykładowe specjalności

Poradnictwo żywieniowe – Absolwent przygotowany jest m.in. do: planowania i opracowywania jadłospisów zgodnie z zasadami zdrowego żywienia; rozpoznawania potrzeb i preferencji żywieniowych klientów; udzielania porad z zakresu dietoterapii.

Psychodietetyka – Absolwent przygotowany jest m.in. do: diagnozowania przyczyn zaburzeń odżywiania i chorób dieto-zależnych; motywowania pacjenta lub klienta do zmiany nawyków żywieniowych.

Dietetyka w sporcie – Absolwent przygotowany jest m.in. do: dostosowywania żywienia do wysiłku klienta lub pacjenta; stosowania metod edukacji żywieniowej i promocji zdrowia; dokonywania oceny stanu odżywienia zawodnika lub wartości energetycznej ułożonego jadłospisu.
 

Praca po studiach

Absolwenci dietetyki, w zależności od wybranej specjalności, mogą podjąć pracę np. w środowisku medycznym, doradczym, gastronomicznym czy produkcyjnym. Kompetencje dietetyków cenione są m.in. w zakładach żywienia zbiorowego; branży turystycznej; usługach cateringowych; szkolnictwie; ośrodkach sportowych lub ośrodkach SPA.

Ponadto dietetycy przygotowani są do prowadzenia własnej działalności gospodarczej w zakresie usług konsultacyjnych związanych z prawidłowym żywieniem.

Absolwenci dietetyki mogą szukać zatrudnienia w takich miejscach jak:

 • zakłady żywienia zbiorowego
 • zakłady gastronomiczne
 • usługi cateringowe
 • szpital, poradnia dietetyczna
 • własna działalność gospodarcza
 • szkolnictwo
 • ośrodki sanatoryjne
 • ośrodki sportowe
 • własna działalność gospodarcza
   

Zasady rekrutacji

Rekrutacja na studia na kierunku dietetyka w Warszawskiej Uczelni Medycznej im. Tadeusza Koźluka w Warszawie wymaga od kandydatów złożenia kompletu wymaganych dokumentów.

Informacje na temat rekrutacji znajdziesz tutaj
 

Studia w Warszawskiej Uczelni Medycznej im. Tadeusza Koźluka w Warszawie

Studenci Warszawskiej Uczelni Medycznej im. Tadeusza Koźluka w Warszawie kompleksowo przygotowywani są do wykonywania określonych zawodów medycznych lub związanych z promocją i ochroną zdrowia. Kandydaci na studia w Warszawie mają do wyboru kilka kierunków, znajdujących się w ofercie tej niepublicznej szkoły wyższej.

 

Komentarze (0)