Pedagogika studia w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie – rekrutacja 2022/2023

Pedagogika studia w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie – rekrutacja 2022/2023

Studia Warszawa - Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie

07.04.2022

Pedagogika studia w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie – rekrutacja 2022/2023

Pedagogika to kierunek skierowany do osób chcących związać swoją karierę np. z: pracą z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi, które wymagają wsparcia edukacyjnego lub wychowawczego; problemami współczesnych rodzin; różnymi formami edukacji i rozwoju człowieka.

Absolwenci pedagogiki przygotowani są m.in. do: projektowania animacji zabaw i zajęć dydaktycznych dla dzieci i dorosłych; prowadzenia szkoleń i treningów personalnych; organizowania działań resocjalizacyjnych lub na rzecz doradztwa zawodowego; wspierania jakości życia dzieci, młodzieży i osób dorosłych.

Studia na kierunku pedagogika w WSM WARSZAWA
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Program studiów i przedmioty

Studia społeczne pozwalają uczestnikom poznać różnorodne zjawiska występujące we współczesnym świecie – wśród nich znajdują się m.in.: migracje, uzależnienia, eurosieroctwo czy choroby cywilizacyjne.

Studenci pedagogiki szkolą się w zakresie np.: diagnozowania i rozwiązywania problemów edukacyjnych lub wychowawczych dzieci, młodzieży i dorosłych; wspierania funkcjonowania rodzin dysfunkcyjnych; animowania czasu wolnego i kultury; coachingu, mediacji i doradztwa zawodowego.

W programie studiów na kierunku pedagogika znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • teoretyczne podstawy kształcenia i wychowania
 • historia myśli pedagogicznej
 • pojęcia i systemy pedagogiczne
 • prawo rodzinne i opiekuńcze
 • psychologia
 • metodologia badań społecznych
 • pedagogika społeczna
   

Sprawdź także:

Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie kierunki studiów

Warszawa kierunki studiów
 

Przykładowe specjalności

Opieka i wsparcie instytucjonalne dzieci i młodzieży – Absolwent przygotowany jest m.in. do: wspierania i korygowania rozwoju dzieci, młodzieży i dorosłych; prowadzenia działań o charakterze pomocowym, opiekuńczym, socjalnym, terapeutycznym, diagnostycznym i edukacyjnym.
 

Praca po studiach

Absolwenci pedagogiki mogą rozpocząć pracę w dowolnym miejscu związanym m.in. z: kulturą, edukacją, dydaktyką lub opieką. Pedagog może aplikować na takie stanowiska jak np.: nauczyciel, animator, opiekun, wychowawca, trener edukacyjny, doradca zawodowy, mentor.

Absolwenci pedagogiki mogą szukać zatrudnienia w takich miejscach jak:

 • placówki oświatowe
 • poradnie, fundacje
 • centra rozwoju rodziny
 • centra rozwoju kadr
 • instytucje opiekuńcze
 • organizacje, stowarzyszenia
 • edukacyjne projekty
   

Zasady rekrutacji

Rekrutacja na studia w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie wymaga od kandydatów złożenia określonych dokumentów – na kierunek pedagogika przyjęte zostaną osoby, które spełnią wszystkie wymogi rekrutacyjne.

Informacje na temat rekrutacji znajdziesz tutaj
 

Studia w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie

Celem Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie jest zbudowanie otwartego, innowacyjnego i dostosowanego do indywidualnych potrzeb studentów środowiska akademickiego. Absolwenci tej niepublicznej uczelni specjalizują się w szczególności w dziedzinach społecznych i technicznych. Kandydaci na studia w Warszawie mają do wyboru kilkanaście kierunków znajdujących się w ofercie tej szkoły wyższej.

 

Komentarze (0)