Filologia angielska studia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II – rekrutacja 2022/2023

Filologia angielska studia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II – rekrutacja 2022/2023

Studia Lublin - Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

07.04.2022

Filologia angielska studia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II – rekrutacja 2022/2023

Filologia angielska w Lublinie to kierunek, który kształci doświadczonych językoznawców oraz literaturoznawców w zakresie literatury i języka angielskiego. Studenci w trakcie studiów poznają również kulturę i historię krajów anglojęzycznych. Dodatkowo uczelnia umożliwia nabycie uprawnień do pracy nauczyciela.

Studia na kierunku filologia angielska w KUL
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Program studiów i przedmioty

Program studiów na kierunku Filologia angielska w Lublinie poświęca szczególną uwagę na zagadnienia językoznawcze oraz literaturoznawcze.   

W programie studiów na kierunku filologia znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • historia Anglii i USA
 • gramatyka praktyczna
 • wymowa
 • konwersacje
 • Historia literatury amerykańskiej po 1945 roku
 • Literatura brytyjska xix i xx wieku
 • PNJA praca z tekstem i konwersacje
 • Morfo-składnia i semantyka
 • Sprawności zintegrowane
 • Pisanie

Studenci kierunku studiów Filologia angielska w Lublinie w trakcie zajęć uczą się zagadnień z zakresu gramatyki, literatury, historii oraz kultury Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych. Atutem kierunku bez wątpienia są ćwiczenia konwersatoryjne, które poświęcone są na rozmowy w języku angielskim,

Studia filologiczne w Lublinie kładą także szczególną na kompetencje miękkie, które są bardzo ważne przy pracy z dziećmi i młodzieżą, a także i dorosłymi. Nieodłącznym elementem są również praktyki zawodowe. 

 

Sprawdź także:

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II kierunki studiów

Lublin kierunki studiów

 

Przykładowe specjalności

Nauczycielska – Absolwenci tej specjalności posiadają przygotowanie pedagogiczne i są gotowi do pracy jako nauczyciel. Absolwenci posiadają również niezbędne uprawnienia potrzebne do pracy w szkole.

 

Praca po studiach

Studia w Lublinie na kierunku filologia angielska, zajmują się kształceniem doświadczonych językoznawców oraz literaturoznawców, którzy w przyszłości będą mogli odnaleźć się w wielu różnych instytucjach. Absolwenci są przygotowani do uzyskiwania dodatkowych kompetencji.

Absolwenci filologii angielskiej mogą szukać zatrudnienia w takich miejscach jak:

 • w korporacjach międzynarodowych, hotelarstwie, turystyce, liniach lotniczych
 • instytucjach i organach administracji publicznej, urzędach, ambasadach, fundacjach, stowarzyszeniach
 • biurach projektów międzynarodowych działających samodzielnie lub wchodzących w skład innych instytucji
 • we własnej firmie

 

Zasady rekrutacji

Rekrutacja na kierunek studiów Filologia angielska na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II, opiera się na konkursie świadectw. Jednak, aby do niego przystąpić, najpierw należy zarejestrować się na stronie uczelni jako kandydat, a następnie uiścić opłatę rekrutacyjną. Kolejnym etapem jest dostarczenie niezbędnych dokumentów m.in. świadectwa maturalnego.

Informacje na temat rekrutacji znajdziesz tutaj

 

Studia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II 

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II to publiczna szkoła wyższa, która w swojej ofercie ma 60 kierunków studiów, a w ich ramach wiele specjalności, które pozwalają na zdobycie rozległej wiedzy z interesującej studenta dziedziny. Rozmaita oferta edukacyjna obejmuje m.in. nauki prawne, teologiczne, humanistyczne, matematyczne, a także administracyjne. Dodatkowo każdy ze studentów może dołączyć do innych aktywności takich jak np. koła naukowe, czy chóry kościelne. 

Komentarze (0)