Pedagogika studia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II – rekrutacja 2022/2023

Pedagogika studia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II – rekrutacja 2022/2023

Studia Lublin - Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

07.04.2022

Pedagogika studia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II – rekrutacja 2022/2023

Pedagogika w Lublinie to świetna propozycja dla osób, które lubią pracę z dziećmi i zawodowo chcą zajmować się ich wychowywaniem i edukacją. Pedagogika oferuje również inne ścieżki takie jak np. resocjalizacja, dzięki czemu każdy może znaleźć interesujący go dział nauk o wychowaniu.   

Studia na kierunku pedagogika w KUL
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I stopnia, studia II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Program studiów i przedmioty

Program studiów na kierunku Pedagogika w Lublinie opiera się w głównej mierze na zagadnieniach z zakresu nauk o wychowaniu. Dodatkowo w programie realizowane są zagadnienia z zakresu wybranej specjalności.

W programie studiów na kierunku pedagogika znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • Emisja głosu
 • Teoretyczne podstawy wychowania i kształcenia
 • Psychologia osobowości i rozwoju człowieka
 • Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania człowieka
 • Diagnostyka pedagogiczna
 • Projekty edukacyjny w pracy pedagoga
 • Wybrane aspekty pracy kuratora sądowego
 • Pedagogika ogólna
 • Historia wychowania

Studenci kierunku Pedagogika w Lublinie uczą się jak pracować z dziećmi, młodzieżą, a także i dorosłymi, dzięki czemu są oni przygotowani do pracy w różnych ośrodkach. Nowoczesny program studiów pozwala również na wybranie jednej ze specjalności, dzięki czemu studenci zdobywają dodatkowe uprawnienia.

Studia pedagogiczne w Lublinie pozwalają również na zdobycie umiejętności praktycznych oraz na rozwinięcie kompetencji miękkich.

 

Sprawdź także:

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II kierunki studiów

Lublin kierunki studiów

 

Przykładowe specjalności

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i resocjalizacja – Absolwenci posiadają rozległą wiedzę z zakresu resocjalizacji oraz pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej co przygotowuje ich m.in. do pracy w szkołach.  

Pedagogika ogólna i psychoprofilaktyka – Absolwenci posiadają rozległą wiedzę z zakresu pedagogiki ogólnej oraz psychoprofilaktyki.  

 

Praca po studiach

Studia w Lublinie na kierunku Pedagogika są świetną opcją dla osób, które mają dobry kontakt z dziećmi i chcą z nimi pracować. Absolwenci są świetnie przygotowani do pracy m.in. w placówkach wychowawczych.

Absolwenci pedagogiki mogą znaleźć zatrudnienie m.in. w :

 • Świetlicach terapeutycznych
 • Szkołach
 • Placówkach resocjalizacyjnych i socjoterapeutycznych
 • Poradniach psychologiczno-pedagogicznych
 • Placówkach oświatowo-wychowawczych
 • Zakładach poprawczych
 • Schroniskach dla nieletnich
 • Ośrodkach pomocy społecznej
 • Urzędach pracy

 

Zasady rekrutacji

Rekrutacja na kierunek studiów Pedagogika na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II, opiera się na konkursie świadectw. Jednak, aby do niego przystąpić, najpierw należy zarejestrować się na stronie uczelni jako kandydat, a następnie uiścić opłatę rekrutacyjną. Kolejnym etapem jest dostarczenie niezbędnych dokumentów m.in. świadectwa maturalnego.

Informacje na temat rekrutacji znajdziesz tutaj

 

Studia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II 

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II jest publiczną szkołą wyższą o wieloletniej tradycji, która w swojej ofercie ma 60 kierunków studiów, a w ich ramach wiele specjalności, które pozwalają na zdobycie rozległej wiedzy z interesującej studenta dziedziny. Rozmaita oferta edukacyjna obejmuje m.in. nauki prawne, teologiczne, humanistyczne, matematyczne, a także administracyjne. Dodatkowo każdy ze studentów może dołączyć do innych aktywności takich jak np. koła naukowe, czy chóry kościelne. 

Komentarze (0)