Logistyka studia w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie – rekrutacja 2022/2023

Logistyka studia w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie – rekrutacja 2022/2023

Studia Lublin - Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie

07.04.2022

Logistyka studia w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie – rekrutacja 2022/2023

Logistyka w Lublinie opiera się na zagadnieniach z zakresu zarządzania, logistyki, ekonomii oraz spedycji. Studenci mogą również wybrać jedną z oferowanych specjalności, dzięki czemu każdy może rozwijać się w zakresie interesujących go specjalności.  

Studia na kierunku logistyka w WSEI LUBLIN
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I stopnia
Czas trwania 3,5 roku (studia I stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Program studiów i przedmioty

Program studiów na kierunku Logistyka w Lublinie stawia na umiejętności praktyczne, dzięki czemu absolwenci Logistyki są świetnie przygotowani do podjęcia pracy zawodowej.  

W programie studiów na kierunku logistyka znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • Systemów transportowych i technicznych aspektów transportu
 • Zarządzania przedsiębiorstwem
 • Zarządzania jakością w logistyce
 • Wewnętrznego audytu logistycznego i mapowania procesów 
 • Towaroznawstwa
 • Infrastruktury logistycznej
 • Grafika inżynierska
 • Matematyka
 • Modelowanie procesów transportowych
 • Programowania obiektowe
 • Systemy informatyczne w logistyce

Studenci na kierunku studiów Logistyka w Lublinie poza zagadnieniami z zakresu logistyki, spedycji i ekonomii zdobywają specjalistyczną wiedzę z zakresu wybranej przez siebie specjalności, a także poznają nowoczesne technologie i aplikacje wykorzystywane w logistyce.

Studia logistyczne w Lublinie pozwalają również studentom na rozwijanie kompetencji językowych na poziomie B2.

Sprawdź także:

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie kierunki studiów

Lublin kierunki studiów

 

Przykładowe specjalności

logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw – Absolwenci specjalności są przygotowani do pracy m.in. w spedycji.

logistyka w e-commerce – Absolwenci znają dział e-commerce i są przygotowani do zarządzania nimi.

 

Praca po studiach

Studia w Lublinie na kierunku Logistyka przygotowują studentów do pracy m.in. w firmach logistycznych, usługach, dystrybucji, instytucjach państwowych, firmach transportowych, a także w instytucjach państwowych.

Absolwenci logistyku mogą szukać zatrudnienia na takich stanowiskach jak m.in.

 • kierownik magazynu
 • specjalista ds. procesów magazynowych
 • specjalista ds. zakupów
 • specjalista ds. transportu 
 • specjalista ds. spedycji
 • koordynator kierowców 
 • specjalista ds. monitorowania sieci LNH
 • specjalista ds. parku maszynowego

 

Zasady rekrutacji

Rekrutacja na kierunek studiów Logistyka na Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie, opiera się na kolejności zgłoszeń. Jednak, aby wziąć udział w rekrutacji, najpierw należy zarejestrować się na stronie uczelni jako kandydat, a następnie uiścić opłatę rekrutacyjną. Kolejnym etapem jest dostarczenie niezbędnych dokumentów m.in. świadectwa maturalnego.

Informacje na temat rekrutacji znajdziesz tutaj

 

Studia na Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie ma w swojej ofercie około 19 kierunków studiów wraz ze specjalnościami, co pozwala na to, aby każdy z kandydatów mógł znaleźć coś dla siebie. Dodatkowo uczelnia stawia na rozwijanie studentów w kierunku biznesu i działalności naukowej, co pozwala im na prowadzenie aktywnego życia zawodowego i ciągłe poszerzanie zainteresowań. Atutem jest również nastawienie uczelnia na przekazywanie studentom wiedzy i umiejętności praktycznych.

Komentarze (0)