Informatyka studia na Politechnice Morskiej w Szczecinie – rekrutacja 2022/2023

Informatyka studia na Politechnice Morskiej w Szczecinie – rekrutacja 2022/2023

Studia Szczecin - Politechnika Morska w Szczecinie

01.09.2022

Informatyka studia na Politechnice Morskiej w Szczecinie – rekrutacja 2022/2023

Kierunek Informatyka w Szczecinie poprzez nowoczesny program studiów przygotowuje studentów do przyszłej pracy w branży IT. Atutem uczelni są niewątpliwie specjalności, które studenci mogą wybrać w trakcie studiów, a także zajęcia praktyczne.    

Studia na kierunku informatyka w PMS
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I stopnia
Czas trwania 3,5 roku (studia I stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Program studiów i przedmioty

Program studiów informatycznych pozwala studentom na nabycie wiedzy informatycznej, a także cennych umiejętności praktycznych.   

W programie studiów na kierunku informatyka znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • Architektura systemów komputerowych
 • Podstawy programowania strukturalnego w języku C/C++
 • Algorytmy i struktury danych
 • Metody probabilistyczne i statystyka
 • Bezpieczeństwo i kryptografia
 • Programowanie systemów mobilnych-android
 • Języki i paradygmaty programowania
 • Ochrona własności intelektualnej
 • Architektura komputerów
 • Sieci komputerowe
 • Systemy inteligentnego budynku

Studenci na kierunku Informatyka w Szczecinie rozwijają się nie tylko w zakresie wiedzy ogólnej takiej jak m.in. języki programowania, sieci komputerowe, bazy danych czy algorytmy, ale także i w zakresie wybranej przez siebie specjalności.  

Studia informatyczne w Szczecinie pozwalają studentom na rozwijanie umiejętności praktycznych poprzez liczne praktyki zawodowe oraz zajęcia praktyczne.

 

Sprawdź także:

Politechnika Morska w Szczecinie kierunki studiów

Szczecin kierunki studiów

 

Przykładowe specjalności

Informatyka morska – Absolwenci posiadają rozległą wiedzę z zakresu informatyki morskiej oraz administracji systemów wykorzystywanych w żegludze.

Programowanie systemów multimedialnych – Absolwenci są przygotowani do zawodowego zajmowania się programowaniem systemów multimedialnych.   

 

Praca po studiach

Studia w Szczecinie kształcą specjalistów z zakresu informatyki i nauk informatycznych, którzy są gotowi do pracy na lądzie, jak i na morzu. Absolwenci posiadają również wiedzę umożliwiającą prowadzenie własnej działalności gospodarczej.

Absolwenci informatyki mogą szukać zatrudnienia m.in. jako:

 • programista systemów informatycznych
 • programista systemów webowych
 • programista symulatorów i gier
 • tester oprogramowania
 • projektant systemów informatycznych
 • administrator sieci komputerowych
 • administrator i projektant baz danych
 • projektant systemów wbudowanych i Internetu Rzeczy
 • grafik komputerowy
 • analityk biznesowy
 • tester oprogramowania
 • specjalista informatyk

 

Zasady rekrutacji

Rekrutacja na kierunek studiów Informatyka na Politechnice Morskiej w Szczecinie opiera się na konkursie świadectw. Jednak, aby do niego przystąpić, najpierw należy zarejestrować się na stronie uczelni jako kandydat, a następnie uiścić opłatę rekrutacyjną. Ostatnim etapem rekrutacji jest dostarczenie niezbędnych dokumentów takich jak m.in. świadectwo maturalne.

Informacje na temat rekrutacji znajdziesz tutaj

 

Studia na Politechnice Morskiej w Szczecinie

Politechnika Morska w Szczecinie to jedna z najnowocześniejszych uczelni publicznych, która w swojej ofercie ma 17 kierunków studiów, a w ich ramach wiele specjalności, które umożliwiają zdobycie specjalistycznej wiedzy. Uczelnia działa od 1945 roku i nieustannie od lat kształci studentów w zakresie mechaniki technicznej, inżynierii ruchu czy oceanografii. Studenci mogą również podejmować aktywność poza uczelnianą m.in. poprzez udział w licznych kołach naukowych. Atutem uczelni są niewątpliwie praktyki zawodowe i nacisk kładziony na umiejętności praktyczne.

Komentarze (0)