Logistyka studia na Akademii Morskiej w Szczecinie – rekrutacja 2022/2023

Logistyka studia na Akademii Morskiej w Szczecinie – rekrutacja 2022/2023

Studia Szczecin - Akademia Morska w Szczecinie

07.04.2022

Logistyka studia na Akademii Morskiej w Szczecinie – rekrutacja 2022/2023

Logistyka w Szczecinie pozwala studentom na zdobycie rozległej wiedzy z zakresu zarządzania, logistyki, spedycji, a także ekonomii. Studenci mogą również zdobyć specjalistyczną wiedzę z zakresu wybranej przez siebie specjalności.   

Studia na kierunku logistyka w AMS
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I stopnia
Czas trwania 3,5 roku (studia I stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Program studiów i przedmioty

Program studiów na kierunku Logistyka w Szczecinie opiera się nie tylko na wiedzy teoretycznej, ale i praktycznej, dzięki czemu absolwenci są świetnie przygotowani do przyszłej pracy zawodowej.  

W programie studiów na kierunku logistyka znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • Systemów transportowych i technicznych aspektów transportu
 • Zarządzania przedsiębiorstwem
 • Logistyka zaopatrzenia
 • Strategie logistyczne
 • Transport miejski
 • Systemy logistyczne
 • Normalizacja i zarządzanie jakością w logistyce
 • Opakowania w systemach logistycznych
 • Matematyka  
 • Modelowanie procesów transportowych
 • Programowania obiektowe
 • Systemy informatyczne w logistyce

Studenci kierunku Logistyka w Szczecinie kształcą specjalistów z zakresu zarządzania w działach logistycznych, transportem, a także zaopatrzeniem. Dodatkowo blok przedmiotów specjalizacyjnych pozwala na zdobycie specjalistycznej wiedzy z wybranej przez studenta dziedziny logistyki.  

Studia logistyczne w Szczecinie dbają również o rozwój kompetencji językowych przez studentów, co pozwala im na swobodną komunikację w środowisku międzynarodowym.  

Sprawdź także:

Akademia Morska w Szczecinie kierunki studiów

Szczecin kierunki studiów

 

Przykładowe specjalności

logistyka i zarządzanie w europejskim systemie transportowym – Absolwenci specjalności mają wiedzę z zakresu funkcjonowania transportu międzynarodowego na terenie Europy.  

logistyka przedsiębiorstw – Absolwenci są przygotowani do zarządzania w działach logistycznych przedsiębiorstw.  

 

Praca po studiach

Studia w Szczecinie na kierunku Logistyka co roku kończone są przez absolwentów, którzy mogą odnaleźć się m.in. w sektorze TSL, jednostkach administracyjnych, firmach logistycznych i spedycyjnych, a także w przedsiębiorstwach z różnych branż.  

Absolwenci logistyku mogą szukać zatrudnienia na takich stanowiskach jak m.in.

 • kierownik magazynu
 • specjalista ds. procesów magazynowych
 • specjalista ds. zakupów
 • specjalista ds. transportu 
 • specjalista ds. spedycji
 • koordynator kierowców 
 • specjalista ds. monitorowania sieci LNH
 • specjalista ds. parku maszynowego

 

Zasady rekrutacji

Rekrutacja na kierunek studiów Logistyka na Akademii Morskiej w Szczecinie opiera się na konkursie świadectw. Jednak, aby do niego przystąpić, najpierw należy zarejestrować się na stronie uczelni jako kandydat, a następnie uiścić opłatę rekrutacyjną. Ostatnim etapem rekrutacji jest dostarczenie niezbędnych dokumentów takich jak m.in. świadectwo maturalne.

Informacje na temat rekrutacji znajdziesz tutaj

 

Studia na Akademii Morskiej w Szczecinie

Akademia Morska w Szczecinie to jedna z najnowocześniejszych uczelni publicznych, która w swojej ofercie ma 17 kierunków studiów, a w ich ramach wiele specjalności, które umożliwiają zdobycie specjalistycznej wiedzy. Uczelnia działa od 1945 roku i nieustannie od lat kształci studentów w zakresie mechaniki technicznej, inżynierii ruchu czy oceanografii. Studenci mogą również podejmować aktywność poza uczelnianą m.in. poprzez udział w licznych kołach naukowych. Atutem uczelni są niewątpliwie praktyki zawodowe i nacisk kładziony na umiejętności praktyczne.

Komentarze (0)