Budownictwo studia w Bydgoskiej Szkole Wyższej – rekrutacja 2022/2023

Budownictwo studia w Bydgoskiej Szkole Wyższej – rekrutacja 2022/2023

Studia Bydgoszcz - Bydgoska Szkoła Wyższa

07.04.2022

Budownictwo studia w Bydgoskiej Szkole Wyższej  – rekrutacja 2022/2023

Budownictwo jest kierunkiem, dzięki któremu można pozyskać specjalistyczną wiedzę o materiałach i wyrobach budowlanych oraz technologiach realizacji budynków i obiektów budowlanych.

Studia na kierunku budownictwo w BSW
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3,5 roku (studia I stopnia), 1,5 roku (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Program studiów i przedmioty

Budownictwo jest jednym z najpopularniejszych i najczęściej wybieranych kierunków reprezentujących studia techniczne. Jego program nastawiony jest przede wszystkim na pozyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do projektowania, wykonawstwa, remontów obiektów budowlanych i konstrukcji inżynierskich. Studenci zaznajamiają się między innymi z zasadami nadzorowania i zarządzania procesem inwestycyjnym, kosztorysowania robót budowlanych z wykorzystaniem nowoczesnych programów komputerowych.

W programie studiów na kierunku Budownictwo znajdziesz takie przedmioty jak:

 • organizacja robót budowlanych,
 • metody realizacji obiektów budowlanych,
 • zarządzanie przedsięwzięciami budowlanymi,
 • mechanika konstrukcji,
 • wspomaganie komputerowe w projektowaniu,
 • inżynieria materiałowa,
 • fundamentowanie

 

Sprawdź także:

Bydgoska Szkoła Wyższa kierunki studiów

Bydgoszcz kierunki studiów

 

Przykładowe specjalności

Budownictwo ogólne – specjalność, w ramach której studenci zdobywają wiedzę między innymi z zakresu stosowania materiałów budowlanych i ich wytrzymałości, projektowania obiektów budowlanych, jak również zarządzania robotami budowlanymi.

Drogi szynowe – specjalność, w ramach której studenci zdobywają wiedzę na temat transportu szynowego, a w szczególności w zakresie projektowania, budowy, modernizacji, remontów i utrzymania, jak również eksploatacji i diagnozowania stanu technicznego nawierzchni szynowych oraz stosowania nowoczesnych urządzeń sterowania ruchem.

Konstrukcje budowlane i inżynierskie – specjalność, w ramach której studenci zdobywają poszerzoną wiedzę z zakresu projektowania i wznoszenia obiektów budowlanych o konstrukcji żelbetowej w tym sprężonej, stalowej, murowej i drewnianej.

 

Praca po studiach

Absolwenci studiów na kierunku Budownictwo posiadają wiedzę oraz szeroki wachlarz praktycznych umiejętności z zakresu projektowania i wykonawstwa złożonych różnorodnych obiektów budowlanych oraz identyfikowania i rozwiązywania złożonych problemów projektowych, organizacyjnych i technologicznych dotyczących budownictwa.

Absolwenci Budownictwa mogą szukać zatrudnienia w takich miejscach jak:

 • biura konstrukcyjno- projektowe,
 • nadzór budowlany,
 • firmy przemysłu materiałów budowlanych,
 • placówki naukowo- badawcze,
 • jednostki administracji architektoniczno- budowlanej

 

Zasady rekrutacji

Podstawę kwalifikacji na kierunek Budownictwo w Bydgoskiej Szkole Wyższej stanowi złożenie kompletu dokumentów oraz spełnienie wymogów wynikających z zasad rekrutacji.

Informacje na temat rekrutacji znajdziesz tutaj

 

Studia w Bydgoskiej Szkole Wyższej

Kandydaci na studia w Bydgoszczy w zakresie budownictwa na pewno trafią na ofertę dydaktyczną Bydgoskiej Szkoły Wyższej. To uczelnia wyróżniająca się praktycznym podejściem do tematu kształcenia i dostosowaniem do potrzeb rozwijającej się gospodarki kraju i Europy.

 

Komentarze (0)