Logistyka studia w Bydgoskiej Szkole Wyższej – rekrutacja 2022/2023

Logistyka studia w Bydgoskiej Szkole Wyższej – rekrutacja 2022/2023

Studia Bydgoszcz - Bydgoska Szkoła Wyższa

07.04.2022

Logistyka studia w Bydgoskiej Szkole Wyższej  – rekrutacja 2022/2023

Logistyka jest kierunkiem interdyscyplinarnym, złożonym z zagadnień dotyczących między innymi ekonomii, finansów, nauk o zarządzaniu i jakości, inżynierii lądowej i transportu oraz inżynierii mechanicznej.

Studia na kierunku logistyka w BSW
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3,5 roku (studia I stopnia), 1,5 roku (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Program studiów i przedmioty

Logistyka jest fundamentalnym kierunkiem reprezentującym studia logistyczne. Studenci zdobywają wiedzę na temat planowania strategicznego i efektywnych metod zarządzania planem, instrumentów umożliwiających podejmowanie skutecznych decyzji planistycznych i realizacyjnych, mechanizmów powstawania zagrożeń mogących wpływać na funkcjonowanie przedsiębiorstwa, doboru środków transportu, projektowania systemów logistycznych, zarządzania bezpieczeństwem systemów logistycznych, systemów informatycznego wspomagania zarządzania logistycznego.

W programie studiów na kierunku Logistyka znajdziesz takie przedmioty jak:

 • zarządzanie strategiczne,
 • inżynieria systemów logistycznych,
 • projektowanie systemów i procesów logistycznych,
 • ekonomika logistyki,
 • informatyczne systemy logistyczne,
 • zarządzanie projektem,
 • metody ilościowe logistyce

 

Sprawdź także:

Bydgoska Szkoła Wyższa kierunki studiów

Bydgoszcz kierunki studiów

 

Przykładowe specjalności

Logistyka i inżynieria transportu – specjalność, w ramach której studenci nabywają umiejętności zawierania umów o przewóz, przygotowywania przesyłki do przewozu, zabezpieczania ładunku w transporcie, doboru środków transportu, sporządzania dokumentacji transportowej, rozliczania czasu pracy kierowców.

Operator logistyczny – specjalność, w ramach której studenci nabywają umiejętności obsługi terminalowej, organizacji zaopatrzenia dla klienta, zarządzania transportem, prowadzenia dokumentacji, rozliczania kosztów operacji spedycyjnych.

Spedycja międzynarodowa – specjalność, w ramach której studenci nabywają umiejętności przyjmowania zleceń spedycyjnych, ubezpieczania przesyłki, sporządzania dokumentacji transportowej, przygotowywania przesyłki do przewozu, odprawy celnej.

 

Praca po studiach

Absolwenci studiów na kierunku Logistyka posiadają obszerną wiedzę oraz przede wszystkim wiele umiejętności praktycznych. Sprawnie poruszają się po zagadnieniach konsolidacji celnej i ładunkowej, doboru środków transportu, sporządzania dokumentacji transportowej, zarządzania kryzysowego w wymiarze logistycznym, projektowania systemów logistycznych, zasad oceny eksploatacji obiektów magazynowych.

Absolwenci Logistyki mogą szukać zatrudnienia w takich miejscach jak:

 • centra logistyczne,
 • firmy przewozowe i transportowe,
 • lotniska,
 • biura projektowe i konsultingowe,
 • przedsiębiorstwa handlowe,
 • przedsiębiorstwa usługowe,
 • firmy produkcyjne

 

Zasady rekrutacji

Podstawę kwalifikacji na kierunek Logistyka w Bydgoskiej Szkole Wyższej stanowi złożenie kompletu dokumentów oraz spełnienie wymogów wynikających z zasad rekrutacji.

Informacje na temat rekrutacji znajdziesz tutaj

 

Studia w Bydgoskiej Szkole Wyższej

Którą uczelnię wybrać decydując się na logistyczne studia w Bydgoszczy? Jedną z opcji edukacyjnych jest Bydgoska Szkoła Wyższa, która kierunek Logistyka realizuje na studiach pierwszego i drugiego stopnia. Bydgoska Szkoła Wyższa to nowoczesna uczelnia, oferująca kształcenie w zakresie najpopularniejszych dyscyplin reprezentujących między innymi nauki medyczne i nauki o zdrowiu, nauki techniczne i inżynierskie, czy nauki o administracji.

 

Komentarze (0)