Pedagogika studia na Szczecińskiej Szkole Wyższej Collegium Balticum – rekrutacja 2022/2023

Pedagogika studia na Szczecińskiej Szkole Wyższej Collegium Balticum – rekrutacja 2022/2023

Studia Szczecin - Collegium Balticum - Akademia Nauk Stosowanych

09.04.2022

Pedagogika studia na Szczecińskiej Szkole Wyższej Collegium Balticum – rekrutacja 2022/2023

Pedagogika w Szczecinie to kierunek studiów, który zajmuje się kształceniem specjalistów z zakresu wybranej specjalności. Wiele godzin praktyk pozwala na zdobycie przez studentów cennych umiejętności i przygotowania do pracy w wielu instytucjach.

Studia na kierunku pedagogika w
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Program studiów i przedmioty

Program studiów pedagogicznych opiera się na zagadnieniach z zakresu pedagogiki oraz psychologii, co umożliwia studentom pracę z osobami w każdym wieku.

W programie studiów na kierunku pedagogika znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • Psychologia ogólna
 • Teorie wychowania
 • Pedagogika specjalna
 • Podstawy socjologii
 • Teoretyczne podstawy kształcenia
 • Podstawy pedagogiki przedszkolnej
 • Wczesna edukacja środowiskowa
 • Pedagogika penitencjarna
 • Praca z rodziną dysfunkcyjną
 • Psychologia rozwoju człowieka
 • Pojęcia i systemy pedagogiczne

Studenci na kierunku Pedagogika w Szczecinie podczas zajęć zdobywają wiedzę z zakresu socjologii, pedagogiki specjalnej oraz dydaktyki. Studenci realizują również zajęcia z zakresu wybranej przez siebie specjalności.   

Studia pedagogiczne w Szczecinie poza wiedzą pedagogiczną mają również szansę na rozwijanie swoich umiejętności praktycznych w czasie praktyk zawodowych, a także do poszerzenia kompetencji językowych.  

 

Sprawdź także:

Szczecińska Szkoła Wyższa Collegium Balticum kierunki studiów

Szczecin kierunki studiów

 

Przykładowe specjalności

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza – Absolwenci są przygotowani do pracy w instytucjach opiekuńczo-wychowawczych.

Pedagogika senioralna i opieki nad osobami starszymi – Absolwenci tej specjalności mają rozległą wiedzę na temat opieki nad osobami starszymi, a także znają wiele metod terapii.

 

Praca po studiach

Studia w Szczecinie na kierunku Pedagogika kształcą doświadczonych pedagogów, którzy dzięki ukończonym specjalnością mogą znaleźć zatrudnienie w wielu różnych placówkach.

Absolwenci mechaniki i budowy maszyn mogą szukać zatrudnienia w takich miejscach jak:

 • domach dziecka
 • poradniach psychologiczno-pedagogicznych
 • placówkach oświatowo-wychowawczych
 • zakładach karnych
 • świetlicach środowiskowych
 • ośrodkach interwencyjnych
 • fundacjach prowadzących działalność społeczną i profilaktyczną
 • agencjach doradztwa personalnego
 • ośrodkach pomocy społecznej

 

Zasady rekrutacji

Rekrutacja na Pedagogikę na Szczecińskiej Szkole Wyższej Collegium Balticum opiera się na kolejności zgłoszeń. Jednak najpierw należy zarejestrować się w wyznaczonym terminie na stronie uczelni jako kandydat, a następnie uiścić opłatę rekrutacyjną.

Informacje na temat rekrutacji znajdziesz tutaj

 

Studia na Szczecińskiej Szkole Wyższej Collegium Balticum

Szczecińska Szkoła Wyższa Collegium Balticum to prywatna szkoła wyższa, która w swojej ofercie ma 6 kierunków studiów, a w ich ramach wiele specjalności, które umożliwiają zdobycie specjalistycznej wiedzy z interesujących studenta dziedzin. W ofercie uczelni można znaleźć kierunki medyczne, a także związane z bezpieczeństwem i pedagogiką.

Komentarze (0)