Pedagogika studia na Wyższej Szkole Humanistycznej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie – rekrutacja 2022/2023

Pedagogika studia na Wyższej Szkole Humanistycznej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie – rekrutacja 2022/2023

Studia Szczecin - Akademia Nauk Stosowanych Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie

09.04.2022

Pedagogika studia na Wyższej Szkole Humanistycznej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie – rekrutacja 2022/2023 

Pedagogika w Szczecinie opiera się na zagadnieniach społecznych, a także z zakresu nauk o wychowaniu, co pozwala studentom na przygotowanie się do pracy z osobami w różnym wieku, a także z różnych środowisk. Atutem uczelni są specjalności, spośród których studenci mogą wybrać interesującą ich ścieżkę kształcenia.   

Studia na kierunku pedagogika w
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia II stopnia
Czas trwania 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Program studiów i przedmioty

Program studiów na kierunku Pedagogika w Szczecinie przybliża studentom rozległą wiedzę z zakresu pedagogiki oraz psychologii, a przewidziane praktyki zawodowe, pozwalają na sprawdzenie tej wiedzy i umiejętności w praktyce.

W programie studiów na kierunku pedagogika znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • Andragogika
 • Współczesne kierunki pedagogiczne
 • Warsztat umiejętności wychowawczych
 • Metodologia badań społecznych
 • Współczesne problemy socjologii
 • Współczesne problemy psychologii
 • Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania
 • Dydaktyka ogólna 
 • Pedagogika specjalna
 • Podstawy socjologii
 • Podstawy prawa oświatowego 
 • Socjologia 

Studenci kierunku Pedagogika w Szczecinie podczas zajęć poznają wiele zagadnień o rozwoju człowieka, a także z zakresu dydaktyki. Studenci również uczestniczą w zajęciach z wybranej przez siebie specjalizacji.

Studia pedagogiczne w Szczecinie kładą także nacisk na rozwijanie kompetencji miękkich oraz językowych, które są niezwykle cenne na współczesnym rynku pracy.

 

Sprawdź także:

Wyższa Szkoła Humanistyczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie kierunki studiów

Szczecin kierunki studiów

 

Przykładowe specjalności

Pedagogika opiekuńcza i resocjalizacyjna – Absolwenci mają rozległą wiedzę na tematy wychowania, opieki nad rodzinami dysfunkcyjnymi, a także resocjalizacji.     

Doradztwo personalne i zawodowe – Absolwenci są przygotowani do pomagania w zakresie wyboru ścieżki zawodowej, przebranżowienia oraz doradztwa personalnego.

 

Praca po studiach

Studia w Szczecinie na kierunku Pedagogika dbają o wykształcenie specjalistów z zakresu pedagogiki, którzy są gotowi do objęcia pracy m.in. w placówkach wychowawczych.  

Absolwenci pedagogiki mogą znaleźć zatrudnienie m.in. w:

 • domach dziecka
 • świetlicach środowiskowych
 • klubach 
 • pogotowiach opiekuńczych
 • placówkach opieki zastępczej 
 • firmach szkoleniowych  
 • instytucjach kulturalnych i edukacyjnych 
 • domach pomocy społecznej 
 • placówkach oświatowych
 • młodzieżowych ośrodkach wychowawczych 

 

Zasady rekrutacji

Rekrutacja na kierunek studiów Pedagogika na Wyższej Szkole Humanistycznej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie opiera się na kolejności zgłoszeń. Aby przystąpić do rekrutacji, najpierw należy zarejestrować się na stronie uczelni jako kandydat, a następnie uiścić opłatę rekrutacyjną. Kolejnym etapem jest dostarczenie dokumentów m.in. świadectwa maturalnego.

Informacje na temat rekrutacji znajdziesz tutaj

 

Studia na Wyższej Szkole Humanistycznej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie

Wyższa Szkoła Humanistyczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie od 1997 roku kształci wykwalifikowanych specjalistów w zakresie wielu dziedzin nauki w tym m.in. humanistycznych, społecznych czy politycznych. Uczelnia z pewnością wyróżnia się innowacyjnym podejściem do nauczania, ale także dba o rodzinną atmosferę. 

Komentarze (0)