Logistyka studia na Wyższej Szkole Bankowej w Szczecinie – rekrutacja 2022/2023

Logistyka studia na Wyższej Szkole Bankowej w Szczecinie – rekrutacja 2022/2023

Studia Szczecin - Wyższa Szkoła Bankowa w Szczecinie

10.04.2022

Logistyka studia na Wyższej Szkole Bankowej w Szczecinie – rekrutacja 2022/2023

Logistyka w Szczecinie to kierunek studiów dla osób, które interesują się zagadnieniami z zakresu logistyki i ekonomii. Studenci w trakcie zajęć przygotowują się do przyszłej pracy zawodowej nie tylko przez blok przedmiotów ogólnych, ale także i z zakresu wybranej specjalności.

Studia na kierunku logistyka w WSB SZCZECIN
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3,5 roku (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Program studiów i przedmioty

Program studiów na kierunku Logistyka w Szczecinie pozwala na rozwijanie się w zakresie zarządzania jakością, ochrony środowiska w transporcie, a szczególnie w zakresie samej logistyki. Dodatkowo studenci w ramach studiów uczestniczą w praktykach zawodowych.

W programie studiów na kierunku logistyka znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • Systemów transportowych i technicznych aspektów transportu
 • Zarządzania przedsiębiorstwem
 • Normalizacja i zarządzanie jakością
 • Ochrona środowiska w transporcie
 • Ergonomia i bezpieczeństwo pracy
 • Systemy informatyczne w logistyce
 • Logistyka zaopatrzenia
 • Logistyka produkcji
 • Logistyka dystrybucji
 • Grafika inżynierska
 • Matematyka
 • Modelowanie procesów transportowych
 • Programowania obiektowe
 • Systemy informatyczne w logistyce

Studenci na kierunku studiów Logistyka w Szczecinie w czasie zajęć zdobywają rozległą wiedzę z zakresu matematyki, ekonomii, transportu i logistyki, dzięki czemu są oni świetnie przygotowani do przyszłej pracy zawodowej. Każdy ze studentów może również wybrać interesującą go specjalność.   

Studia logistyczne w Szczecinie kładą również nacisk na kompetencje językowe, które rozwijane są przez studentów podczas zajęć z wybranego języka obcego na poziomie B2 wraz ze słownictwem specjalistycznym.  

Sprawdź także:

Wyższa Szkoła Bankowa w Szczecinie kierunki studiów

Szczecin kierunki studiów

 

Przykładowe specjalności

Inżynieria zarządzania procesami produkcyjnymi – absolwenci są przygotowani do pracy na stanowiskach kierowniczych m.in. w firmach produkcyjnych.

Logistyka w przedsiębiorstwie – absolwenci mają rozległą wiedzę z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem oraz do pracy w działach logistycznych. 

 

Praca po studiach

Studia w Szczecinie kształcą specjalistów w wielu branżach, którzy bez problemu odnajdą się na wymagającym rynku pracy. Absolwenci są także przygotowani do poprowadzenia własnej działalności gospodarczej.  

Absolwenci logistyku mogą szukać zatrudnienia na takich stanowiskach jak m.in.

 • kierownik magazynu
 • specjalista ds. procesów magazynowych
 • specjalista ds. zakupów
 • specjalista ds. transportu 
 • specjalista ds. spedycji
 • koordynator kierowców 
 • specjalista ds. monitorowania sieci LNH
 • specjalista ds. parku maszynowego

 

Zasady rekrutacji

Rekrutacja na kierunek studiów Logistyka na Wyższej Szkole Bankowej, opiera się na kolejności zgłoszeń. Jednak, aby do niego przystąpić, najpierw należy zarejestrować się na stronie uczelni jako kandydat, a następnie uiścić opłatę rekrutacyjną. Kolejnym etapem jest dostarczenie niezbędnych dokumentów m.in. świadectwa maturalnego.

Informacje na temat rekrutacji znajdziesz tutaj

 

Studia na Wyższej Szkole Bankowej w Szczecinie

Wyższa Szkoła Bankowa w Szczecinie to prywatna szkoła wyższa, która w swojej ofercie ma 10 kierunków studiów w trybie stacjonarnym oraz niestacjonarnym. Uczelnia stawia na innowacyjny program nauczania, który realizowany jest poprzez dostępne dla każdego pomoce dydaktyczne. Wyższa Szkoła Bankowa w Szczecinie dba również o ciągłość zaliczeń, co oznacza, że odbywają się one przez całe rok i nie są kumulowane w dwutygodniowej sesji, dzięki czemu studenci nie są przeciążeni.

Komentarze (0)