Pedagogika studia na Wyższej Szkole Bankowej w Szczecinie – rekrutacja 2022/2023

Pedagogika studia na Wyższej Szkole Bankowej w Szczecinie – rekrutacja 2022/2023

Studia Szczecin - Wyższa Szkoła Bankowa w Szczecinie

10.04.2022

Pedagogika studia na Wyższej Szkole Bankowej w Szczecinie – rekrutacja 2022/2023

Pedagogika w Szczecinie przeznaczona jest dla osób, które interesują się zagadnieniami z zakresu pedagogiki, a zawodowo chciałyby się zajmować dziećmi lub młodzieżą. W programie znajdą się również specjalności, które przygotowują do pracy z dorosłymi.  

Studia na kierunku pedagogika w WSB SZCZECIN
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Program studiów i przedmioty

Program studiów na kierunku Pedagogika w Szczecinie opiera się na zagadnieniach pedagogicznych, a także dydaktycznych, które zapewniają rozległą wiedzę nie tylko z metodyki nauczania, ale także i rozwoju człowieka.    

W programie studiów na kierunku pedagogika znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • Emisja głosu
 • Teoretyczne podstawy wychowania i kształcenia
 • Andragogika,
 • Współczesne kierunki wychowania,
 • Teoretyczne podstawy kształcenia,
 • Teoretyczne podstawy wychowania,
 • Pedagogika społeczna,
 • Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania człowieka
 • Diagnostyka pedagogiczna
 • Projekty edukacyjny w pracy pedagoga
 • Wybrane aspekty pracy kuratora sądowego
 • Pedagogika ogólna
 • Historia wychowania

Studenci kierunku Pedagogika w Szczecinie poza wiedzą teoretyczną zdobywają również przygotowanie praktyczne, które uprawnia ich do pracy np. z dziećmi.

Studia pedagogiczne w Szczecinie rozwijają również u studentów kompetencje językowe z zakresu wybranego języka obcego na poziomie B2.

Sprawdź także:

Wyższa Szkoła Bankowa w Szczecinie kierunki studiów

Szczecin kierunki studiów

 

Przykładowe specjalności

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z elementami opieki społecznej – Absolwenci posiadają rozległą wiedzę z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej i są przygotowani do pracy np. w pogotowiach opiekuńczych.

Pedagogika pracy i zarządzania zasobami ludzkimi – Absolwenci mają wiedzę z zakresu zarządzania oraz pedagogiki pracy, dzięki czemu mogą odnaleźć się m.in. na stanowiskach doradcy zawodowego.

 

Praca po studiach

Studia w Szczecinie na kierunku Pedagogika kształcą specjalistów, którzy są świetnie przygotowani do pracy z dziećmi, młodzieżą, a także dorosłymi. Dodatkowo absolwenci są gotowi do poprowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Absolwenci pedagogiki mogą znaleźć zatrudnienie m.in. w :

 • Świetlicach terapeutycznych
 • Szkołach
 • Domy dziecka
 • Pogotowia opiekuńcze
 • Pomoc społeczna
 • Pracownie pedagogiczno-psychologiczne
 • Placówkach resocjalizacyjnych i socjoterapeutycznych
 • Poradniach psychologiczno-pedagogicznych
 • Placówkach oświatowo-wychowawczych
 • Zakładach poprawczych
 • Schroniskach dla nieletnich
 • Ośrodkach pomocy społecznej
 • Urzędach pracy

 

Zasady rekrutacji

Rekrutacja na kierunek studiów Pedagogika na Wyższej Szkole Bankowej, opiera się na kolejności zgłoszeń. Jednak, aby do niego przystąpić, najpierw należy zarejestrować się na stronie uczelni jako kandydat, a następnie uiścić opłatę rekrutacyjną. Kolejnym etapem jest dostarczenie niezbędnych dokumentów m.in. świadectwa maturalnego.

Informacje na temat rekrutacji znajdziesz tutaj

 

Studia na Wyższej Szkole Bankowej w Szczecinie

Wyższa Szkoła Bankowa w Szczecinie to prywatna szkoła wyższa, która w swojej ofercie ma 10 kierunków studiów w trybie stacjonarnym oraz niestacjonarnym. Uczelnia stawia na innowacyjny program nauczania, który realizowany jest poprzez dostępne dla każdego pomoce dydaktyczne. Wyższa Szkoła Bankowa w Szczecinie dba również o ciągłość zaliczeń, co oznacza, że odbywają się one przez całe rok i nie są kumulowane w dwutygodniowej sesji, dzięki czemu studenci nie są przeciążeni.

Komentarze (0)