Logistyka studia na Uniwersytecie Szczecińskim – rekrutacja 2022/2023

Logistyka studia na Uniwersytecie Szczecińskim – rekrutacja 2022/2023

Studia Szczecin - Uniwersytet Szczeciński

10.04.2022

Logistyka studia na Uniwersytecie Szczecińskim – rekrutacja 2022/2023 

Logistyka w Szczecinie pozwala na kształcenie specjalistów z zakresu logistyki, transportu, a także systemów energetycznych. Studenci mogą również rozwijać się w zakresie wybranej przez siebie specjalności.

Studia na kierunku logistyka w US
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3,5 roku (studia I stopnia), 1,5 roku (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Program studiów i przedmioty

Program studiów na kierunku Logistyka w Szczecinie opiera się na wielu zagadnieniach z zakresu ekonomii, logistyki, systemów informatycznych, a także transportu. Dodatkowo studenci zdobywają wiedzę z zakresu wybranej przez siebie specjalności.

W programie studiów na kierunku logistyka znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • Systemów transportowych i technicznych aspektów transportu
 • Zarządzania przedsiębiorstwem
 • Normalizacja i zarządzanie jakością
 • Ochrona środowiska w transporcie
 • Ergonomia i bezpieczeństwo pracy
 • Systemy informatyczne w logistyce
 • Logistyka zaopatrzenia
 • Logistyka produkcji
 • Logistyka dystrybucji
 • Grafika inżynierska
 • Matematyka
 • Modelowanie procesów transportowych
 • Programowania obiektowe
 • Systemy informatyczne w logistyce

Studenci na kierunku studiów Logistyka w Szczecinie poza wiedzą teoretyczną rozwijają się również w kierunku umiejętności praktycznych, które są niezwykle ważne na współczesnym rynku pracy.  

Studia logistyczne w Szczecinie pozwalają również na rozwijanie umiejętności językowych z zakresu wybranego języka obcego na poziomie B2 wraz ze słownictwem specjalistycznym.   

Sprawdź także:

Uniwersytet Szczeciński kierunki studiów

Szczecin kierunki studiów

 

Przykładowe specjalności

Inżynieria systemów energetycznych – Absolwenci posiadają rozległą wiedzę z zakresu energetyki, a także jej związków z ekonomią.

Inżynieria systemów logistycznych – Absolwenci są przygotowani do zajmowania się systemami logistycznymi.

 

Praca po studiach

Studia w Szczecinie zajmują się kształceniem specjalistów z zakresu logistyki i transportu, którzy mogą odnaleźć się w wielu różnych branżach związanych z ekonomią.

Absolwenci logistyku mogą szukać zatrudnienia na takich stanowiskach jak m.in.

 • kierownik magazynu
 • specjalista ds. procesów magazynowych
 • specjalista ds. zakupów
 • specjalista ds. transportu 
 • specjalista ds. spedycji
 • koordynator kierowców 
 • specjalista ds. monitorowania sieci LNH
 • specjalista ds. parku maszynowego

 

Zasady rekrutacji

Rekrutacja na kierunek studiów Logistyka na Uniwersytecie Szczecińskim opiera się na konkursie świadectw. Aby przystąpić do rekrutacji, w pierwszej kolejności należy zarejestrować się na stronie uczelni jako kandydat, a następnie uiścić opłatę rekrutacyjną. Kolejnym etapem jest dostarczenie dokumentów m.in. świadectwa maturalnego.

Informacje na temat rekrutacji znajdziesz tutaj

 

Studia na Uniwersytecie Szczecińskim

Uniwersytet Szczeciński jest publiczną uczelnią, która oferuje wiele kierunków studiów w trybie stacjonarnym oraz niestacjonarnym, dzięki czemu każdy z kandydatów może dopasować do swoich potrzeb formę studiów. Studenci uniwersytetu mają również szansę na dołączenie do wielu kół naukowych, a także do wzięcia udziału w programach oferujących wymiany międzynarodowe. Uczelnia kładzie również szczególny nacisk na umiejętności praktyczne studentów, dzięki czemu każdy wkraczając na rynek pracy posiada doświadczenie w przyszłym zawodzie.

Komentarze (0)