Ochrona środowiska studia na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie – rekrutacja 2024/2025

Ochrona środowiska studia na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie – rekrutacja 2024/2025

Studia Szczecin - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

12.02.2024

Ochrona środowiska studia na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie – rekrutacja 2024/2025

Ochrona środowiska w Szczecinie to kierunek dla osób, które interesują się zagadnieniami dotyczącymi ochrony środowiska oraz gospodarowania terenami zielonymi. Uczelnia oferuje kilka specjalności, dzięki czemu każdy ze studentów może znaleźć coś dla siebie.  

Studia na kierunku ochrona środowiska w ZUT
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania od 3,5 do 4 lat (studia I stopnia), od 1,5 do 2 lat (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Program studiów i przedmioty

Program studiów na kierunku Ochrona środowiska opiera się na zagadnieniach z zakresu ochrony środowiska, a także prawa dotyczącego środowiska.  

W programie studiów na kierunku ochrona środowiska znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • ekologia,
 • chemia,
 • fizjologia roślin,
 • geologia i gleboznawstwo,
 • ekologia ogólna,
 • flora i fauna,
 • hydrologia i klimatologia,
 • zoologia,
 • botanika,
 • mikrobiologia w ochronie środowiska,
 • ekologia terenowa,
 • bezpieczeństwo pracy i ergonomia,
 • technologie stosowane w ochronie środowiska,
 • prawo w ochronie środowiska,
 • zagrożenie środowiska i jego ochrona,
 • ekorozwój.

Studenci na kierunku studiów Ochrona środowiska w Szczecinie mają szansę na poznanie zagadnień z zakresu botaniki, flory i fauny, a także mikrobiologii. Dodatkowo studenci w trakcie studiów mogą wybrać jedną ze specjalności, która przygotowuje ich do przyszłej pracy zawodowej.

Studia przyrodnicze w Szczecinie kładą także szczególny nacisk na umiejętności praktyczne, które są bardzo ważne na współczesnym rynku pracy.

Sprawdź także:

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie kierunki studiów

Szczecin kierunki studiów

 

Przykładowe specjalności

Ocena stanu i zagrożenia środowiska – Absolwenci posiadają rozległą wiedzę z zakresu środowiska, która pozwala im na jego monitorowanie.

Rekultywacja i zagospodarowanie gruntów – Absolwenci mają wiedzę z zakresu gospodarowania terenami.

 

Praca po studiach

Studia w Szczecinie na kierunku Ochrona środowiska dbają o wykształcenie specjalistów z zakresu ochrony środowiska, którzy mogą odnaleźć się w wielu branżach.  

Absolwenci ochrony środowiska mogą szukać zatrudnienia m.in. w.:

 • urzędach   
 • laboratoriach 
 • szkołach i innych placówkach oświatowych
 • administracji publicznej
 • ośrodkach badawczych
 • przedsiębiorstwach przemysłowych  
 • gospodarstwach rolnych
 • firmach farmaceutycznych
 • fundacjach związanych z działaniami na rzecz ekorozwoju

 

Zasady rekrutacji

Rekrutacja na kierunek studiów Ochrona środowiska na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie opiera się na konkursie świadectw. Jednak, aby przystąpić do rekrutacji, najpierw należy zarejestrować się na stronie uczelni jako kandydat, a następnie uiścić opłatę rekrutacyjną. Kolejnym etapem jest dostarczenie dokumentów m.in. świadectwa maturalnego.

Informacje na temat rekrutacji znajdziesz tutaj

 

Studia na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie jest publiczną szkołą wyższą, która ma w swojej ofercie ponad 40 kierunków studiów w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. Uniwersytet oferuje również wiele specjalności, które pozwalają na rozwijanie się studentów w zakresie interesujących ich dziedzin. Uczelnia kładzie nacisk na nowoczesny program studiów oraz doświadczoną kadrę pedagogiczną, co przekłada się na efektywność uczenia się studentów. Studenci, wybierając tę uczelnię, mają okazję do zdobycia wielu cennych umiejętności oraz do przygotowania się do przyszłej pracy zawodowej.

Komentarze (0)