Budownictwo studia w Kujawsko- Pomorskiej Szkole Wyższej w Bydgoszczy – rekrutacja 2022/2023

Budownictwo studia w Kujawsko- Pomorskiej Szkole Wyższej w Bydgoszczy – rekrutacja 2022/2023

Studia Bydgoszcz - Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy

12.04.2022

Budownictwo studia w Kujawsko- Pomorskiej Szkole Wyższej w Bydgoszczy – rekrutacja 2022/2023

Budownictwo jest kierunkiem dostarczającym wiedzy i umiejętności z obszaru nauk inżynieryjno- technicznych, w dyscyplinach inżynierii lądowej i transportu oraz inżynierii materiałowej.

Studia na kierunku budownictwo w KPSW BYDGOSZCZ
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3,5 roku (studia I stopnia), 1,5 roku (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Program studiów i przedmioty

Budownictwo jest popularnym i chętnie wybieranym kierunkiem reprezentującym studia techniczne. Program nauczania skonstruowany jest w taki sposób, aby pozyskać wiedzę i umiejętności w zakresie budownictwa ogólnego, energooszczędnego oraz problematyki związanej z rewitalizacją obiektów budowlanych, jak również projektowania konstrukcji w obszarze statyki i mechaniki budowli. W toku kształcenia studenci poznają procesy zachodzące w cyklu życia urządzeń, obiektów budowlanych i systemów technicznych, podstawowe zagadnienia dotyczące geodezji, zagadnienia dotyczące trendów rozwojowych w zakresie nowych materiałów budowlanych oraz technologii wykonania konstrukcji murowych, żelbetowych, stalowych i drewnianych, zasady wykonawstwa obiektów budowlanych, mieszkaniowych, przemysłowych.

W programie studiów na kierunku Budownictwo znajdziesz takie przedmioty jak:

 • ekonomika budownictwa,
 • fizyka budowli,
 • fundamentowanie,
 • hydraulika i hydrologia,
 • instalacje budowlane,
 • materiały budowlane,
 • mechanika teoretyczna,
 • technologia robót budowlanych

 

Sprawdź także:

Kujawsko- Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy kierunki studiów

Bydgoszcz kierunki studiów

 

Przykładowe specjalności

Budownictwo energooszczędne – specjalność, w ramach której studenci zdobywają szczegółową wiedzę w zakresie projektowania zintegrowanego energooszczędnego budownictwa, zasad funkcjonowania i elementów instalacji energooszczędnych, przepływu ciepła i wilgoci w obiektach budowlanych, wykonywania świadectw i audytów energetycznych.

Rewitalizacja obiektów budowlanych – specjalność, w ramach której studenci zdobywają szczegółową wiedzę w zakresie projektowania złożonych konstrukcji betonowych i metalowych oraz zaawansowanych procesów technologicznych, metod oceny efektywności inwestycji modernizacyjnych i analiz ekonomicznych inwestycji, zasad projektowania obiektów o niskim zapotrzebowaniu na energię.

Budownictwo drogowe – specjalność, w ramach której studenci zdobywają szczegółową wiedzę w zakresie nowoczesnego projektowania dróg, ulic i skrzyżowań oraz ich eksploatacji i utrzymania, nadzorowania robót budowlanych, kierowania nimi, a także rozwiązywania problemów technicznych i technologicznych w obszarze budownictwa drogowego, jak również inżynierii i bezpieczeństwa ruchu drogowego.

 

Praca po studiach

Absolwenci studiów na kierunku Budownictwo posiadają wiedzę, umiejętności oraz kompetencje społeczne. Sprawnie poruszają się po zagadnieniach budownictwa ogólnego, budownictwa komunikacyjnego, instalacji budowlanych, konstrukcji betonowych, konstrukcji metalowych, organizacji produkcji budowlanej, prawa budowlanego, technologii robót budowlanych.

Absolwenci Budownictwa mogą szukać zatrudnienia w takich miejscach jak:

 • biura i pracownie projektowe,
 • przedsiębiorstwa budowlane,
 • wytwórnie materiałów budowlanych,
 • instytucje nadzorcze,
 • zarządy dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych,
 • przedsiębiorstwach wykonujących prace remontowe i modernizacyjne

 

Zasady rekrutacji

Podstawę kwalifikacji na kierunek Budownictwo w Kujawsko- Pomorskiej Szkole Wyższej w Bydgoszczy stanowi złożenie kompletu dokumentów oraz spełnienie wymogów wynikających z zasad rekrutacji.

Informacje na temat rekrutacji znajdziesz tutaj

 

Studia w Kujawsko- Pomorskiej Szkole Wyższej w Bydgoszczy

Studia w Bydgoszczy to zagadnienie obszerne, bowiem w mieście tym odnaleźć można wiele interesujących propozycji kształcenia. Istotną uczelnią, która oferuje różnorodne kierunki studiów jest Kujawsko- Pomorska Szkoła Wyższa, prowadząca naukę na studiach licencjackich, inżynierskich i magisterskich.

 

Komentarze (0)