Pedagogika studia w Kujawsko- Pomorskiej Szkole Wyższej w Bydgoszczy – rekrutacja 2022/2023

Pedagogika studia w Kujawsko- Pomorskiej Szkole Wyższej w Bydgoszczy – rekrutacja 2022/2023

Studia Bydgoszcz - Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy

12.04.2022

Pedagogika studia w Kujawsko- Pomorskiej Szkole Wyższej w Bydgoszczy – rekrutacja 2022/2023

Pedagogika jest kierunkiem, który koncentruje się na zagadnieniach rozwoju człowieka, jego wychowania i kształcenia, jak również różnorodnych więzi społecznych.

Studia na kierunku pedagogika w KPSW BYDGOSZCZ
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Program studiów i przedmioty

Pedagogika jest fundamentalnym i jednym z najważniejszych kierunków reprezentujących studia pedagogiczne. W toku kształcenia studenci zdobywają wiedzę na temat wychowania i kształcenia, jego filozoficznych, społeczno- kulturowych, historycznych, biologicznych, psychologicznych i medycznych podstaw. Zaznajamiają się z koncepcjami człowieka, zagadnieniami dotyczącymi rozwoju człowieka w cyklu życia zarówno w aspekcie biologicznym, jak i psychologicznym oraz społecznym, rodzajami struktur społecznych, procesami komunikowania interpersonalnego i społecznego, teoriami wychowania, tradycyjnymi i współczesnymi nurtami pedagogicznymi.

W programie studiów na kierunku Pedagogika znajdziesz takie przedmioty jak:

 • biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania,
 • historia wychowania i myśli pedagogicznej,
 • metody i techniki badań pedagogicznych,
 • pedagogika społeczna,
 • pojęcia i systemy pedagogiczne,
 • socjologia edukacji,
 • teoretyczne podstawy kształcenia

 

Sprawdź także:

Kujawsko- Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy kierunki studiów

Bydgoszcz kierunki studiów

 

Praca po studiach

Absolwenci studiów na kierunku Pedagogika posiadają wiedzę, umiejętności oraz kompetencje społeczne. Sprawnie poruszają się po zagadnieniach pracy resocjalizacyjnej, tworzenia indywidualnych planów wsparcia, pedagogiki twórczości, planowania kariery edukacyjno- zawodowej, psychologii rozwojowej dzieci, diagnozy psychopedagogicznej, profilaktyki społecznej, pracy z uczniem z dysfunkcjami.

Absolwenci Pedagogiki mogą szukać zatrudnienia w takich miejscach jak:

 • świetlice środowiskowe,
 • młodzieżowe ośrodki wychowawcze,
 • zakłady poprawcze,
 • placówki oświatowo- wychowawcze,
 • poradnie psychologiczno- pedagogiczne,
 • świetlice socjoterapeutyczne,
 • domy kultury,
 • urzędy pracy,
 • agencje poradnictwa pracy i doradztwa personalnego,
 • poradnie rodzinne

 

Zasady rekrutacji

Podstawę kwalifikacji na kierunek Pedagogika w Kujawsko- Pomorskiej Szkole Wyższej w Bydgoszczy stanowi złożenie kompletu dokumentów oraz spełnienie wymogów wynikających z zasad rekrutacji.

Informacje na temat rekrutacji znajdziesz tutaj

 

Studia w Kujawsko- Pomorskiej Szkole Wyższej w Bydgoszczy

Pedagogiczne studia w Bydgoszczy to olbrzymia i różnorodna oferta edukacyjna, w której istotne miejsce zajmuje Kujawsko- Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy. KPSW to uczelnia, która może pochwalić się nie tylko bogatą ofertą kształcenia, ale również wieloma nagrodami i wyróżnieniami, takimi jak: Medal Starosty Bydgoskiego, Medal Kazimierza Wielkiego, Nagroda Marszałka Województwa Kujawsko- Pomorskiego, czy Dyplom Honorowego Ambasadora Kongresów Polskich.

 

Komentarze (0)