Pielęgniarstwo studia w Kujawsko- Pomorskiej Szkole Wyższej w Bydgoszczy – rekrutacja 2022/2023

Pielęgniarstwo studia w Kujawsko- Pomorskiej Szkole Wyższej w Bydgoszczy – rekrutacja 2022/2023

Studia Bydgoszcz - Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy

12.04.2022

Pielęgniarstwo studia w Kujawsko- Pomorskiej Szkole Wyższej w Bydgoszczy – rekrutacja 2022/2023

Pielęgniarstwo to kierunek, który dostarcza szerokiej i wszechstronnej wiedzy oraz licznych umiejętności praktycznych, jak również pełnego przygotowania zawodowego do zatrudnienia we wszystkich obszarach pielęgniarstwa w kraju, jak i zagranicą.

Studia na kierunku pielęgniarstwo w KPSW BYDGOSZCZ
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Program studiów i przedmioty

Pielęgniarstwo jest jednym z najpopularniejszych kierunków reprezentujących studia medyczne. W toku kształcenia studenci poznają budowę i funkcje organizmu człowieka w warunkach prawidłowych i patologicznych, sposoby postępowania diagnostycznego i terapeutycznego w wybranych jednostkach chorobowych, mechanizmy funkcjonowania człowieka zdrowego i chorego, system opieki zdrowotnej, modele opieki pielęgniarskiej nad osobą zdrową, chorą, z niepełnosprawnością i umierającą.

W programie studiów na kierunku Pielęgniarstwo znajdziesz takie przedmioty jak:

 • anatomia,
 • fizjologia,
 • patologia,
 • mikrobiologia i parazytologia,
 • prawo medyczne,
 • podstawowa opieka zdrowotna,
 • organizacja pracy pielęgniarskiej,
 • zakażenia szpitalne

 

Studenci Pielęgniarstwa uczą się jak udzielać świadczeń w zakresie promocji zdrowia i profilaktyki chorób, udzielać pierwszej pomocy i podejmować działania ratownicze w ramach resuscytacji krążeniowo- oddechowej, rozpoznawać problemy zdrowotne i określać priorytety w opiece pielęgniarskiej, organizować, planować i sprawować całościową i zindywidualizowaną opiekę pielęgniarską, przeprowadzać badanie podmiotowe i przedmiotowe w celu postawienia diagnozy pielęgniarskiej, wystawiać recepty.

 

Sprawdź także:

Kujawsko- Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy kierunki studiów

Bydgoszcz kierunki studiów

 

Praca po studiach

Program nauczania na kierunku Pielęgniarstwo skonstruowany jest w taki sposób, aby przygotować się do wypełniania obowiązków zawodowych. Absolwenci posiadają wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne, dzięki którym mogą profesjonalnie działać dla dobra pacjenta, ponosić odpowiedzialność za wykonywane czynności, rozwiązywać problemy, które mogą pojawić się w pracy.

Absolwenci Pielęgniarstwa mogą szukać zatrudnienia w takich miejscach jak:

 • szpitale,
 • zakłady podstawowej opieki zdrowotnej,
 • zakłady opiekuńczo- lecznicze,
 • placówki środowiskowe opieki psychiatrycznej,
 • ośrodki opieki paliatywno- hospicyjnej,
 • domy pomocy społecznej,
 • żłobki,
 • przedszkola,
 • szkoły,
 • sanatoria

 

Zasady rekrutacji

Podstawę kwalifikacji na kierunek Pielęgniarstwo w Kujawsko- Pomorskiej Szkole Wyższej w Bydgoszczy stanowi złożenie kompletu dokumentów oraz spełnienie wymogów wynikających z zasad rekrutacji.

Informacje na temat rekrutacji znajdziesz tutaj

 

Studia w Kujawsko- Pomorskiej Szkole Wyższej w Bydgoszczy

Zastanawiając się nad kierunkiem prezentującym medyczne studia w Bydgoszczy można mieć pewność, że odnajdziemy wiele ciekawych propozycji kształcenia. Jedną z nich jest KPSW, czyli Kujawsko- Pomorska Szkoła Wyższa. Bydgoska uczelnia oferuje studia w ramach licznych kierunków, najczęściej w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. Co warto zaznaczyć, najzdolniejsi studenci po ukończeniu pierwszego roku, mają możliwość studiowania według indywidualnych planów studiów i programów nauczania.

 

Komentarze (0)