Prawo studia w Kujawsko- Pomorskiej Szkole Wyższej w Bydgoszczy – rekrutacja 2022/2023

Prawo studia w Kujawsko- Pomorskiej Szkole Wyższej w Bydgoszczy – rekrutacja 2022/2023

Studia Bydgoszcz - Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy

12.04.2022

Prawo studia w Kujawsko- Pomorskiej Szkole Wyższej w Bydgoszczy – rekrutacja 2022/2023

Prawo to kierunek, który dostarcza szczegółowej wiedzy na temat zagadnień prawniczych oraz, co najważniejsze, przygotowuje do ubiegania się o przyjęcie na wszystkie aplikacje niezbędne do wykonywania zawodów prawniczych.

Studia na kierunku prawo w KPSW BYDGOSZCZ
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia jednolite magisterskie
Czas trwania 5 lat (studia jednolite magisterskie)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Program studiów i przedmioty

Prawo jest fundamentalnym kierunkiem reprezentującym studia prawnicze. W toku kształcenia studenci zdobywają wiedzę o systemie nauk prawnych, wiedzę o różnych rodzajach instytucji publicznych, a w szczególności o organizacji i funkcjonowaniu organów ustawodawczych, administracji publicznej i sądów, jak również wiedzę o specyfice różnorodnych stosunków prawnych zachodzących między władzą wykonawczą, ustawodawczą i sądowniczą w skali państwowej i międzynarodowej. Zaznajamiają się z językiem prawnym i prawniczym, normami i regułami prawnymi organizującymi struktury i instytucje społeczne, czy też zasadami ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego.

W programie studiów na kierunku Prawo znajdziesz takie przedmioty jak:

 • doktryny polityczno- prawne,
 • etyka prawnicza,
 • logika prawnicza,
 • organy ochrony prawnej,
 • postępowanie karne,
 • prawo administracyjne,
 • prawo cywilne

 

Sprawdź także:

Kujawsko- Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy kierunki studiów

Bydgoszcz kierunki studiów

 

Praca po studiach

Absolwenci studiów na kierunku Prawo posiadają dogłębną wiedzę na temat wszystkich najważniejszych gałęzi prawa oraz umiejętności rozumienia tekstów prawnych, posługiwania się regułami logicznego rozumowania, a także interpretowania przepisów prawnych. Dzięki kształceniu przygotowani są do ubiegania się o przyjęcie na wszystkie aplikacje przygotowujące do wykonywania zawodów prawniczych.

Absolwenci Prawa mogą szukać zatrudnienia w takich miejscach jak:

 • podmioty gospodarcze,
 • jednostki administracji publicznej,
 • organizacje pozarządowe,
 • organy Unii Europejskiej,
 • instytucje finansowe,
 • korporacja ochrony prawnej

 

Zasady rekrutacji

Podstawę kwalifikacji na kierunek Prawo w Kujawsko- Pomorskiej Szkole Wyższej w Bydgoszczy stanowi złożenie kompletu dokumentów oraz spełnienie wymogów wynikających z zasad rekrutacji.

Informacje na temat rekrutacji znajdziesz tutaj

 

Studia w Kujawsko- Pomorskiej Szkole Wyższej w Bydgoszczy

Którą uczelnię wybrać decydując się na prawnicze studia w Bydgoszczy? Jedną z uczelni, którą warto się zainteresować jest KPSW.  Kujawsko- Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy kształci studentów od 2000 roku. Uczelnia prowadzi studia licencjackie, inżynierskie i magisterski. Ponadto, w jej ofercie znajduje się kilkadziesiąt kierunków studiów podyplomowych oraz kursy dla studentów i absolwentów, którzy także mają możliwość pogłębiania wiedzy w ramach zakresów uzupełniających i dodatkowych modułów.

 

Komentarze (0)