Architektura wnętrz studia w Politechnice Bydgoskiej – rekrutacja 2022/2023

Architektura wnętrz studia w Politechnice Bydgoskiej – rekrutacja 2022/2023

Studia Bydgoszcz - Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich

12.04.2022

Architektura wnętrz studia w Politechnice Bydgoskiej – rekrutacja 2022/2023

Architektura wnętrz jest kierunkiem interdyscyplinarnym, w którego przestrzeni odnaleźć można zagadnienia dotyczące sztuki oraz wiedzy i umiejętności technicznych.

Studia na kierunku architektura wnętrz w PB
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Program studiów i przedmioty

Architektura wnętrz należy do grona często wybieranych kierunków reprezentujących studia architektoniczne. Program nauczania skonstruowany jest w taki sposób, aby pozyskać wiedzę złożoną z licznych elementów, w szczególności na temat projektowania wnętrz, mebli, wystaw oraz przestrzeni scenicznej i widowiskowej. W toku kształcenia studenci zaznajamiają się z historią i teorią architektury, designem, zagadnieniami z obszaru sztuk pięknych, prawem budowlanym, a także z zagadnieniami dotyczącymi budownictwa, geometrii wykreślnej, ergonomii, oświetlenia, czy instalacji budowlanych. Szczególny nacisk kładzie się na zapoznanie z najnowszymi trendami w projektowaniu, ekologicznymi aspektami projektowania wnętrz oraz projektowaniem zrównoważonym.

W programie studiów na kierunku Architektura wnętrz znajdziesz takie przedmioty jak:

 • rysunek studyjny,
 • techniki wizualizacji,
 • projektowanie oświetlenia,
 • barwa w przestrzeni architektonicznej,
 • metody komputerowe w architekturze wnętrz,
 • ergonomia,
 • historia sztuki i kultury nowoczesnej

 

Studenci uczą się jak stosować formy zapisu perspektywicznego w rysunku artystycznym, stosować metody geometrii wykreślnej do wizualizacji obiektów inżynierskich, tworzyć i odczytywać rysunki budowlane, wykonywać obliczenia statystyczno- wytrzymałościowe, posługiwać się światłem, organizować działalność projektową.

 

Sprawdź także:

Politechnika Bydgoska kierunki studiów

Bydgoszcz kierunki studiów

 

Praca po studiach

Absolwenci studiów na kierunku Architektura wnętrz wyróżniają się obszerną i złożoną wiedzą oraz szerokim wachlarzem umiejętności. Sprawnie poruszają się po zagadnieniach dotyczących właściwości materiałów budowlanych, konstrukcji budowlanych i fizyki budowli, akustyki budowli, prawa budowlanego, metod analizy i oceny ergonomicznej, fizjologii widzenia, czy zasad kształtowania przestrzeni w najbliższym otoczeniu człowieka.

Absolwenci Architektury wnętrz mogą szukać zatrudnienia w takich miejscach jak:

 • pracownie architektoniczne,
 • firmy deweloperskie,
 • pracownie projektowe,
 • galerie i muzea,
 • administracja rządowa i samorządowa

 

Zasady rekrutacji

Podstawę kwalifikacji na kierunek Architektura wnętrz w Politechnice Bydgoskiej stanowi konkurs świadectw oraz egzamin praktyczny.

Informacje na temat rekrutacji znajdziesz tutaj

 

Studia w Politechnice Bydgoskiej

Studia w Bydgoszczy to zagadnienie obszerne, a zatem bez trudu odnajdziemy propozycję kształcenia w zakresie architektury wnętrz. Studia te oferuje Politechnika Bydgoska, nosząca niegdyś nazwę Uniwersytetu Technologiczno- Przyrodniczego. Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich składa się z siedmiu wydziałów, w ramach których, na wszystkich rodzajach studiów, kształci się ponad osiem tysięcy studentów.

 

Komentarze (0)