Budownictwo studia w Politechnice Bydgoskiej – rekrutacja 2022/2023

Budownictwo studia w Politechnice Bydgoskiej – rekrutacja 2022/2023

Studia Bydgoszcz - Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich

12.04.2022

Budownictwo studia w Politechnice Bydgoskiej – rekrutacja 2022/2023

Budownictwo jest kierunkiem, który przygotowuje do wykonywania różnego rodzaju obowiązków, na czele z projektowaniem, wykonawstwem i eksploatacją obiektów budowlanych.

Studia na kierunku budownictwo w PB
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania od 3,5 do 4 lat (studia I stopnia), 1,5 roku (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Program studiów i przedmioty

Budownictwo jest jednym z najpopularniejszych i najczęściej wybieranych kierunków reprezentujących studia techniczne. Studenci zaznajamiają się z obszerną przestrzenią, w której znajdują się zagadnienia dotyczące między innymi budownictwa ogólnego, materiałów budowlanych, mechaniki budowli, fundamentowania, budownictwa drogowego oraz technologii i organizacji robót budowlanych. W toku kształcenia pozyskują wiedzę w zakresie geometrii wykreślnej, geodezji, najczęściej stosowanych materiałów budowlanych oraz elementów technologii ich wytwarzania, mechaniki gruntów, projektowania, kształtowania i realizacji konstrukcji betonowych, projektowania, kształtowania i realizacji konstrukcji stalowych, hydrauliki i hydrologii, organizacji produkcji budowlanej, czy ekonomiki budownictwa.

W programie studiów na kierunku Budownictwo znajdziesz takie przedmioty jak:

 • rysunek techniczny,
 • wyroby budowlane,
 • wytrzymałość materiałów,
 • fundamentowanie,
 • budownictwo komunikacyjne,
 • organizacja robót budowlanych,
 • kosztorysowanie w budownictwie,
 • procedury projektowania i realizacji obiektów budowlanych

 

Studenci Budownictwa nabywają umiejętności w zakresie analizy składu i właściwości materiałów wykorzystywanych w budownictwie, identyfikowania budowy geologicznej ziemi, opracowywania koncepcji posadowienia budowli, dokonywania odpowiedniego doboru materiałów budowlanych do założonych rozwiązań technologiczno- konstrukcyjnych, wykonywania rysunków budowlanych, analizowania zjawisk, sposobów konstruowania modeli obliczeniowych i pomiarowych w zakresie hydrauliki i hydrologii.

 

Sprawdź także:

Politechnika Bydgoska kierunki studiów

Bydgoszcz kierunki studiów

 

Przykładowe specjalności

Konstrukcje budowlane i inżynierskie – specjalność, w ramach której studenci zdobywają wiedzę i umiejętności w zakresie projektowania oraz realizacji obiektów budowlanych i inżynierskich w zakresie konstrukcji metalowych, betonowych, sprężonych oraz zespolonych.

Drogi, ulice i lotniska – specjalność, w ramach której studenci zdobywają wiedzę i umiejętności w zakresie projektowania oraz realizacji obiektów budowalnych i inżynierskich infrastruktury drogowej i lotniskowej.

Budownictwo niskoenergetyczne – specjalność, w ramach której studenci zdobywają wiedzę i umiejętności w zakresie projektowania i realizacji budynków o niemal zerowym zużyciu energii.

 

Praca po studiach

Absolwenci studiów na kierunku Budownictwo posiadają obszerną i złożoną wiedzę oraz szeroki wachlarz praktycznych umiejętności. Co ważne, ukończenie studiów umożliwia uzyskanie uprawnień budowlanych, niezbędnych do tego, aby zostać kierownikiem budowy, inspektorem nadzoru lub projektantem.

Absolwenci Budownictwa mogą szukać zatrudnienia w takich miejscach jak:

 • biura konstrukcyjno- projektowe,
 • nadzór budowlany,
 • firmy przemysłu materiałów budowlanych,
 • placówki naukowo- badawcze,
 • jednostki administracji architektoniczno- budowlanej

 

Zasady rekrutacji

Podstawę kwalifikacji na kierunek Budownictwo w Politechnice Bydgoskiej stanowi konkurs świadectw.

Informacje na temat rekrutacji znajdziesz tutaj

 

Studia w Politechnice Bydgoskiej

Techniczne studia w Bydgoszczy to niezwykle bogata przestrzeń kształcenia, której istotnym elementem jest kierunek Budownictwo, oferowany przez Politechnikę Bydgoską. Politechnika Bydgoska oferuje kształcenie na ośmiu wydziałach, wśród których funkcjonuje Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska, odpowiedzialny za prowadzenie studiów na kierunku Budownictwo.

 

Komentarze (0)