Finanse i rachunkowość studia w Politechnice Bydgoskiej – rekrutacja 2022/2023

Finanse i rachunkowość studia w Politechnice Bydgoskiej – rekrutacja 2022/2023

Studia Bydgoszcz - Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich

12.04.2022

Finanse i rachunkowość studia w Politechnice Bydgoskiej – rekrutacja 2022/2023

Finanse i rachunkowość to kierunek o profilu praktycznym, dostarczający szerokiej wiedzy dotyczącej wielu zagadnień, wśród których wymienić można: funkcjonowanie rynków i instrumentów finansowych, analizę finansową, czy budowanie własnego przedsiębiorstwa.

Studia na kierunku finanse i rachunkowość w PB
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Program studiów i przedmioty

Finanse i rachunkowość jest jednym z najpopularniejszych i najczęściej wybieranych kierunków reprezentujących studia ekonomiczne. W toku kształcenia studenci poznają przepisy prawa regulujące funkcjonowanie podmiotów gospodarczych, zasady funkcjonowania krajowego i międzynarodowego rynku finansowego, powiązania rachunkowości i finansów z działalnością gospodarczą, metody pozyskiwania, gromadzenia i przetwarzania danych i informacji ekonomicznych, instytucje finansowe, ich zadania i zasady funkcjonowania, jak również zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości.

W programie studiów na kierunku Finanse i rachunkowość znajdziesz takie przedmioty jak:

 • finanse publiczne,
 • prawo gospodarcze,
 • podatki i system podatkowy,
 • rachunkowość finansowa,
 • sprawozdawczość finansowa i niefinansowa,
 • uproszczone formy ewidencji podatkowej,
 • analiza finansowa

 

Sprawdź także:

Politechnika Bydgoska kierunki studiów

Bydgoszcz kierunki studiów

 

Przykładowe specjalności

Analityka biznesowa w rachunkowości i controllingu – specjalność, w ramach której studenci zdobywają wiedzę z zakresu projektowania i wdrażania systemów rachunku kosztów, jak również zaznajamiają się z podstawami modelowania procesów biznesowych oraz uczą się jak przetwarzać dane w informacje zarządcze.

Rachunkowość w zarządzaniu korporacyjnym – specjalność, w ramach której studenci zdobywają wiedzę i umiejętności wynikające z nowoczesnych metod zarządzania i uregulowań związanych z funkcjonowania korporacji. Przygotowują się do pracy w zakresie projektowania złożonych struktur organizacyjnych powiązanych kapitałowo i organizacyjnie, wykorzystujących wspólną politykę rachunkowości i sporządzających skonsolidowane sprawozdanie finansowe.

 

Praca po studiach

Absolwenci studiów na kierunku Finanse i rachunkowość posiadają obszerną i złożoną wiedzę oraz szeroki wachlarz praktycznych umiejętności. Sprawnie poruszają się po zagadnieniach kalkulacji i rachunku kosztów, rachunkowości zarządczej, prawnych regulacji w rachunkowości, źródeł finansowania działalności, strategii finansowych przedsiębiorstw, zarządzania należnościami, bankowości detalicznej i korporacyjnej, rynków i instrumentów finansowych. Z pozyskanym wykształceniem będą mogli znaleźć zatrudnienie między innymi jako księgowi, specjaliści do spraw rachunkowości zarządczej, analitycy finansowi, audytorzy wewnętrzni, analitycy biznesowi.

Absolwenci Finansów i rachunkowości mogą szukać zatrudnienia w takich miejscach jak:

 • banki,
 • instytucje finansowe,
 • biura rachunkowe,
 • urzędy i izby skarbowe,
 • firmy ubezpieczeniowe

 

Zasady rekrutacji

Podstawę kwalifikacji na kierunek Finanse i rachunkowość w Politechnice Bydgoskiej stanowi konkurs świadectw.

Informacje na temat rekrutacji znajdziesz tutaj

 

Studia w Politechnice Bydgoskiej

Ekonomiczne studia w Bydgoszczy to niezwykle bogata przestrzeń kształcenia, której istotnym elementem jest kierunek Finanse i rachunkowość, oferowany przez Politechnikę Bydgoską. Historia uczelni sięga 1951 roku i związana jest z powstaniem pierwszej w Bydgoszczy wyższej uczelni akademickiej - Wieczorowej Szkoły Inżynierskiej. Dzisiaj, Politechnika Bydgoska to nowoczesna, wieloprofilowa uczelnia kształcąca licencjatów, inżynierów, magistrów i doktorów, integrująca nauki techniczne, przyrodnicze, rolnicze, ekonomiczne i artystyczne.

 

Komentarze (0)