Zarządzanie studia w Politechnice Bydgoskiej – rekrutacja 2022/2023

Zarządzanie studia w Politechnice Bydgoskiej – rekrutacja 2022/2023

Studia Bydgoszcz - Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich

15.04.2022

Zarządzanie studia w Politechnice Bydgoskiej – rekrutacja 2022/2023

Zarządzanie to kierunek, dzięki któremu można pozyskać obszerną wiedzę oraz liczne umiejętności praktyczne, niezbędne do zarządzania organizacją w zmieniającym się i konkurencyjnym otoczeniu.

Studia na kierunku zarządzanie w PB
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Program studiów i przedmioty

Zarządzanie jest podstawowym i najpopularniejszym kierunkiem reprezentującym studia zarządzanie. Program nauczania opracowany jest w taki sposób, aby pozyskać wiedzę z zakresu nauk o zarządzaniu i jakości oraz z obszaru ekonomii i finansów. W toku kształcenia studenci poznają zjawiska w obszarze zarządzania organizacją, zagadnienia z zakresu psychologii i ludzkiego zachowania, podstawowe kategorie ekonomiczne, zasady działania systemu finansów publicznych i prywatnych, instrumenty marketingowe, zarządzanie projektami, metody zarządzania logistycznego w aspekcie problemów decyzyjnych i organizacyjnych, modele rynków elektronicznych.

W programie studiów na kierunku Zarządzanie znajdziesz takie przedmioty jak:

 • nauka o organizacji,
 • rachunkowość finansowa,
 • zarządzanie finansami przedsiębiorstw,
 • zachowania organizacyjne,
 • innowacja i konkurencyjność przedsiębiorstwa,
 • informatyka w zarządzaniu,
 • analiza otoczenia organizacji

 

Sprawdź także:

Politechnika Bydgoska kierunki studiów

Bydgoszcz kierunki studiów

 

Przykładowe specjalności

Zarządzanie przedsiębiorstwem – specjalność, w ramach której studenci zaznajamiają się z systemem podatkowym, zasadami analizy finansowej, zarządzaniem marketingowym, czy biznesowymi stosunkami międzynarodowymi. Nabywają umiejętności w zakresie tworzenia biznesplanu, planowania kariery oraz rozpoznawania i oceniania zjawisk rynkowych.

Informatyka w zarządzaniu – specjalność, w ramach której studenci uczą się jak oceniać potencjał nowych standardów i rozwiązań w dziedzinie IT, projektować przedsięwzięcia i zarządzać projektami informatycznymi w różnych organizacjach gospodarczych i instytucjach, wykonywać strony internetowe, czy rozwiązywać problemy dotyczące projektowania i dostosowania aplikacji sieciowych.

Rachunkowość dla menedżerów – specjalność, w ramach której studenci uczą się jak wykorzystywać potencjał kontroli zarządczej i audytu wewnętrznego, dokonywać analizy systemu ewidencji księgowej, sporządzać sprawozdania finansowe, czy oceniać sytuację jednostki gospodarczej.

 

Praca po studiach

Absolwenci studiów na kierunku Zarządzanie posiadają obszerną i złożoną wiedzę oraz szeroki wachlarz praktycznych umiejętności. Sprawnie poruszają się po zagadnieniach zarządzania w handlu i usługach, zarządzania w przedsiębiorstwie przemysłowym, nowoczesnych systemów motywacyjnych, kształtowania nowych produktów, projektowania procesów produkcyjnych, czy systemów transportowych.

Absolwenci Zarządzania mogą szukać zatrudnienia w takich miejscach jak:

 • firmy konsultingowe,
 • agencje marketingowe,
 • przedsiębiorstwa produkcyjne,
 • przedsiębiorstwa logistyczne,
 • agencje public relations,
 • instytucje administracji samorządowej,
 • organizacje non- profit

 

Zasady rekrutacji

Podstawę kwalifikacji na kierunek Zarządzanie w Politechnice Bydgoskiej stanowi konkurs świadectw.

Informacje na temat rekrutacji znajdziesz tutaj

 

Studia w Politechnice Bydgoskiej

Zarządzanie to jeden z najpopularniejszych i najchętniej wybieranych kierunków, a zatem nietrudno odnaleźć go w katalogach dydaktycznych. Którą uczelnię wybrać, jeśli planujemy studia w Bydgoszczy? Kształcenie w zakresie zarządzania oferuje Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich, która do niedawna nosiła nazwę Uniwersytetu Technologiczno- Przyrodniczego. Politechnika Bydgoska realizuje studia na ośmiu wydziałach, ale oprócz kształcenia studentów prowadzi wiele inicjatyw ukierunkowanych na lokalną społeczność, wśród których wymienić można Uniwersytet Dziecięcy oraz Uniwersytet Trzeciego Wieku.

 

Komentarze (0)