Mechatronika studia w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy – rekrutacja 2022/2023

Mechatronika studia w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy – rekrutacja 2022/2023

Studia Bydgoszcz - Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

15.04.2022

Mechatronika studia w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy – rekrutacja 2022/2023

Mechatronika jest kierunkiem, którego program nauczania obejmuje zagadnienia z obszaru nauk inżynieryjno- technicznych oraz inżynierii mechanicznej.

Studia na kierunku mechatronika w UKW
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania od 3,5 do 4 lat (studia I stopnia), 1,5 roku (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Program studiów i przedmioty

Mechatronika jest jednym z najczęściej wybieranych kierunków reprezentujących studia techniczne. W toku kształcenia studenci zaznajamiają się z budową i działaniem systemów mechatronicznych, trendami rozwojowymi i nowymi osiągnięciami w zakresie mechatroniki, strategiami eksploatacji systemów mechatronicznych, budową i zasadami działania mikromechanizmów, metodami analizy obwodów prądu stałego i zmiennego, budową mikrokontrolerów.

W programie studiów na kierunku Mechatronika znajdziesz takie przedmioty jak:

 • teoria i technika systemów,
 • systemy mechatroniczne,
 • teoria mechanizmów i dynamika maszyn,
 • układy programowalne,
 • eksploatacja urządzeń mechatronicznych,
 • przetwarzanie sygnałów,
 • sztuczna inteligencja

Studenci nabywają umiejętności w zakresie projektowania elementów mechatronicznych, identyfikowania i formułowania funkcji celu systemów mechatronicznych, doboru funkcjonalnych elementów i układów oraz ich integracji w systemy mechatroniczne, projektowania i budowania systemów mechatronicznych, analizowania stanu i działania układu mechanicznego.

 

Sprawdź także:

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy kierunki studiów

Bydgoszcz kierunki studiów

 

Przykładowe specjalności

Mechatronika przemysłowa i produkcyjna – specjalność, w ramach której studenci nabywają umiejętności integrowania wiedzy między innymi z zakresu mechaniki, budowy i eksploatacji maszyn, elektroniki, informatyki, automatyki i robotyki oraz sterowania przy projektowaniu, wytwarzaniu i eksploatacji układów mechatronicznych i ich elementów. Przygotowują się do realizacji prac z zakresu budowy i eksploatacji układów mechatronicznych występujących w maszynach i urządzeniach przemysłowych oraz procesach wytwórczych.

Systemy pomiarowe i diagnostyczne – specjalność, w ramach której studenci zdobywają przygotowanie teoretyczne i praktyczne z zakresu metod akwizycji danych (sensory, układy sensoryczne), metod kondycjonowania i przetwarzania sygnałów (analogowych i cyfrowych) oraz specjalistycznego programowania składników i funkcji układów pomiarowych.

 

Praca po studiach

Absolwenci studiów na kierunku Mechatronika posiadają obszerną wiedzę i szeroki wachlarz umiejętności. Sprawnie poruszają się po zagadnieniach projektowania układów pomiarowych, planowania i sterowania produkcją, zintegrowanych systemów wytwarzania.

Absolwenci Mechatroniki mogą szukać zatrudnienia w takich miejscach jak:

 • przemysł elektromaszynowy,
 • przemysł motoryzacyjny,
 • przemysł sprzętu gospodarstwa domowego,
 • ośrodki i centra badawczo- rozwojowe,
 • instytuty naukowo- badawcze,
 • placówki projektujące, eksploatujące i serwisujące układy mechatroniczne

 

Zasady rekrutacji

Podstawę kwalifikacji na kierunek Mechatronika w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy stanowi konkurs świadectw.

Informacje na temat rekrutacji znajdziesz tutaj

 

Studia w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Którą uczelnię wybrać planując techniczne studia w Bydgoszczy w zakresie mechatroniki? Odpowiedzią jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, którego cechą charakterystyczną jest nacisk na zastosowania metod informatycznych w szeroko rozumianym przemyśle wytwarzającym nowoczesne maszyny i urządzenia oraz w różnego typu placówkach eksploatujących, serwisujących lub diagnozujących układy mechatroniczne.

 

Komentarze (0)