Psychologia studia w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy – rekrutacja 2022/2023

Psychologia studia w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy – rekrutacja 2022/2023

Studia Bydgoszcz - Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

15.04.2022

Psychologia studia w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy – rekrutacja 2022/2023

Psychologia jest kierunkiem przygotowującym do wykonywania zawodu psychologa, a w szczególności działań psychologicznych związanych z diagnozą, opiniowaniem, orzekaniem, jak również udzielaniem pomocy psychologicznej.

Studia na kierunku psychologia w UKW
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia jednolite magisterskie
Czas trwania 5 lat (studia jednolite magisterskie)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Program studiów i przedmioty

Psychologia jest podstawowym i najpopularniejszym kierunkiem reprezentującym studia psychologiczne. W toku kształcenia studenci poznają psychologiczne koncepcje człowieka, biologiczne podstawy zachowania, teorie rozwoju psychicznego, zagadnienia dotyczące zdrowia psychicznego, właściwości i funkcjonowanie procesów poznawczych oraz emocjonalno- motywacyjnych, teorie i koncepcje osobowości, zagadnienia dotyczące różnic indywidualnych w funkcjonowaniu i rozwoju człowieka, metody planowania i przeprowadzania badań empirycznych, zasady diagnozy psychologicznej.

W programie studiów na kierunku Psychologia znajdziesz takie przedmioty jak:

 • biologiczne podstawy zachowania,
 • genetyka zachowania,
 • emocje i motywacje,
 • psychologia różnic indywidualnych,
 • psychopatologia,
 • psychologia wychowawcza,
 • metody badania osobowości

 

Sprawdź także:

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy kierunki studiów

Bydgoszcz kierunki studiów

 

Przykładowe specjalności

Psychologia kliniczna – specjalność, w ramach której studenci nabywają umiejętności dotyczących kontaktu klinicznego, wyboru metod diagnostyki, różnych form psychoterapii wobec jednostki i otoczenia społecznego. Zaznajamiają się z psychologią kliniczną jako dziedziną zastosowań psychologii w stosunku do dzieci z zaburzeniami rozwoju i ich rodzin oraz osób dorosłych chorych psychicznie, neurologicznie, somatycznie oraz z problemami osobistymi.

Psychologia zdrowia i rehabilitacji – specjalność, w ramach której studenci nabywają umiejętności dotyczących kontaktu klinicznego, wyboru metod diagnostyki, różnych form psychoterapii wobec jednostki i otoczenia społecznego. Zaznajamiają się z psychologią zdrowia i psychologią rehabilitacji jako dziedziną zastosowań psychologii w stosunku do dorosłych i dzieci chorych somatycznie oraz osób z niepełnosprawnością.

 

Praca po studiach

Absolwenci studiów na kierunku Psychologia wyróżniają się wiedzą, umiejętnościami oraz kompetencjami społecznymi. Sprawnie poruszają się po zagadnieniach psychologii wspomagania rozwoju, psychologii społecznej, psychologii zdrowia i rehabilitacji, właściwości i funkcjonowania procesów poznawczych, psychometrii, psychologii klinicznej.

Absolwenci Psychologii mogą szukać zatrudnienia w takich miejscach jak:

 • instytucje ochrony zdrowia psychicznego,
 • gabinety rehabilitacyjne,
 • instytucje pomocy społecznej,
 • firmy szkoleniowe,
 • placówki opiekuńczo- wychowawcze,
 • poradnie psychologiczno- pedagogiczne,
 • firmy rekrutacyjne

 

Zasady rekrutacji

Podstawę kwalifikacji na kierunek Psychologia w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy stanowi konkurs świadectw.

Informacje na temat rekrutacji znajdziesz tutaj

 

Studia w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Którą uczelnię wybrać planując studia w Bydgoszczy w zakresie psychologii? Odpowiedzią może być Uniwersytet Kazimierza Wielkiego. Oferta bydgoskiego UKW składa się z niemal 60 kierunków, realizowanych na trzech poziomach kształcenia: studiów licencjackich i inżynierskich, studiów magisterskich uzupełniających oraz studiów doktoranckich .Uniwersytet prowadzi również prawie 40 kierunków studiów podyplomowych, poszerzających kwalifikacje i nadających nowe uprawnienia. 

 

Komentarze (0)