Stosunki międzynarodowe studia w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy – rekrutacja 2022/2023

Stosunki międzynarodowe studia w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy – rekrutacja 2022/2023

Studia Bydgoszcz - Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

15.04.2022

Stosunki międzynarodowe studia w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy  – rekrutacja 2022/2023

Stosunki międzynarodowe to kierunek, który skupia się na stosunkach politycznych między państwami, ich kontaktami gospodarczymi, finansowymi, naukowymi i kulturalnymi.

Studia na kierunku stosunki międzynarodowe w UKW
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Program studiów i przedmioty

Stosunki międzynarodowe są kierunkiem reprezentującym studia humanistyczne. W toku kształcenia studenci zaznajamiają się ze środowiskiem międzynarodowym, jego przeszłością, geografią, strukturą, instytucjami i organizacjami politycznymi, gospodarczymi, prawnymi i kulturalnymi. Poznają relacje, uwarunkowania historyczne i zależności polityczne, ekonomiczne i społeczne w stosunkach międzynarodowych, zasady funkcjonowania organizacji i instytucji w państwie, regionie i na świecie, zasady funkcjonowania dyplomacji, zasady funkcjonowania polityki zagranicznej Polski.

W programie studiów na kierunku Stosunki międzynarodowe znajdziesz takie przedmioty jak:

 • historia Polski XX wieku,
 • geografia polityczna i ekonomiczna,
 • systemy polityczne,
 • systemy parlamentarne w XX wieku,
 • teoria stosunków międzynarodowych,
 • dyplomacja współczesna,
 • organizacje międzynarodowe

 

Sprawdź także:

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy kierunki studiów

Bydgoszcz kierunki studiów

 

Praca po studiach

Absolwenci studiów na kierunku Stosunki międzynarodowe potrafią interpretować procesy i wydarzenia polityczne, militarne, gospodarcze, społeczne, kulturalne w stosunkach międzynarodowych w skali globalnej i regionalnej oraz w relacjach Polski z sąsiadami w przeszłości i współcześnie. Pozyskane wykształcenie będą mogli wykorzystać między innymi w instytucjach i urzędach Unii Europejskiej, polskich placówkach dyplomatycznych, biurach i sekretariatach organizacji międzynarodowych.

Absolwenci Stosunków międzynarodowych mogą szukać zatrudnienia w takich miejscach jak:

 • instytucje i urzędy Unii Europejskiej,
 • polskie placówki dyplomatyczne,
 • biura i sekretariaty organizacji międzynarodowych, rządowych i pozarządowych,
 • konsulaty i przedstawicielstwa państw obcych w Polsce,
 • firmy ubezpieczeniowe,
 • banki,
 • firmy spedycyjne obsługujące ruch zagraniczny,
 • redakcje prasowe

 

Zasady rekrutacji

Podstawę kwalifikacji na kierunek Stosunki międzynarodowe w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy stanowi konkurs świadectw.

Informacje na temat rekrutacji znajdziesz tutaj

 

Studia w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Planując studia w Bydgoszczy nietrudno natrafić na oferty edukacyjne Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Bydgoski UKW jest największą uczelnią w mieście oraz jedną z największych w całym regionie. Kształci studentów na 60 kierunkach, prowadzonych przez 9 wydziałów.

 

Komentarze (0)