Administracja studia w Wyższej Szkole Bankowej w Bydgoszczy – rekrutacja 2022/2023

Administracja studia w Wyższej Szkole Bankowej w Bydgoszczy – rekrutacja 2022/2023

Studia Bydgoszcz - Wyższa Szkoła Bankowa w Bydgoszczy

15.04.2022

Administracja studia w Wyższej Szkole Bankowej w Bydgoszczy  – rekrutacja 2022/2023

Administracja jest kierunkiem, dzięki któremu można pozyskać wiedzę złożoną z wielu elementów. Tymi elementami, oprócz zagadnień dotyczących administracji, są: prawo, ekonomia, finanse i zarządzanie.

Studia na kierunku administracja w WSB BYDGOSZCZ
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Program studiów i przedmioty

Administracja jest popularnym kierunkiem reprezentującym studia prawnicze. Program nauczania opracowany jest w taki sposób, aby pozyskać obszerną i złożoną wiedzę, jak również jasno określone umiejętności i kompetencje społeczne. W toku kształcenia studenci poznają rolę instytucji ustrojowych w państwie oraz zasady i procedury ich funkcjonowania, relacje między głównymi organami państwa, struktury i zasady funkcjonowania współczesnych organizacji, jak również administracyjno- prawne aspekty podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej. Ponadto, uczą się jak tworzyć i stosować przepisy prawa, prowadzić i skutecznie uczestniczyć w postępowaniach prawnych, przygotowywać projekty pism i umów występujących w ramach wszystkich form działania administracji, zarządzać projektami realizowanymi w urzędach administracji, a także korzystać z nowoczesnego oprogramowania wspomagającego funkcjonowanie współczesnej administracji.

W programie studiów na kierunku Administracja znajdziesz takie przedmioty jak:

 • prawo cywilne z umowami w administracji,
 • finanse publiczne i prawo finansowe,
 • samorząd terytorialny w Polsce,
 • elektroniczne bazy informacji prawnej,
 • etykieta w administracji publicznej,
 • konstytucyjny system organów państwowych,
 • organizacja i zarządzanie w administracji publicznej

 

Sprawdź także:

Wyższa Szkoła Bankowa w Bydgoszczy kierunki studiów

Bydgoszcz kierunki studiów

 

Przykładowe specjalności

Administracja publiczna – specjalność, w ramach której studenci nabywają umiejętności w zakresie zarządzania najważniejszymi procesami w urzędzie, przygotowywania dokumentów urzędowych, prowadzenia komunikacji wewnętrznej w urzędzie, interpretacji i stosowania prawa.

Administracja skarbowa – specjalność, w ramach której studenci zaznajamiają się z zagadnieniami dotyczącymi poboru podatków, należności celnych, opłat oraz niepodatkowych należności budżetowych. Ponadto, uczą się jak ustalać i określać podatki, opłaty i niepodatkowe należności budżetowe, wypełniać deklaracje podatkowe, sporządzać opinie w sprawach podatkowych, obliczać należności celne.

 

Praca po studiach

Absolwenci studiów na kierunku Administracja wyróżniają się obszerną i złożoną wiedzą oraz licznymi umiejętnościami praktycznymi. Sprawnie poruszają się po zagadnieniach postępowania podatkowego, postępowania egzekucyjnego w administracji, zarządzania projektami, źródeł prawa Unii Europejskiej, czy ochrony danych osobowych.

Absolwenci Administracji mogą szukać zatrudnienia w takich miejscach jak:

 • urzędy gmin i miast,
 • starostwa powiatowe,
 • urzędy marszałkowskie,
 • firmy doradcze,
 • krajowa administracja skarbowa,
 • korporacje finansowe,
 • regionalna izba rozrachunkowa,
 • urzędy skarbowe,
 • samorządowe kolegium odwoławcze

 

Zasady rekrutacji

Podstawę kwalifikacji na kierunek Administracja w Wyższej Szkole Bankowej w Bydgoszczy stanowi złożenie kompletu dokumentów oraz spełnienie wymogów wynikających z zasad rekrutacji.

Informacje na temat rekrutacji znajdziesz tutaj

 

Studia w Wyższej Szkole Bankowej w Bydgoszczy

Studia w Bydgoszczy to zagadnienie złożone z licznych elementów. Jednym z nich jest Wyższa Szkoła Bankowa, która należy do największej grupy niepublicznych uczelni w kraju. Bydgoska WSB to uczelnia stawiająca na pozyskanie wiedzy z różnych dziedzin i zdobycie umiejętności wykorzystywania jej w późniejszym życiu zawodowym, a także na kontakt z przedstawicielami świata biznesu.

 

Komentarze (0)