Śląski Uniwersytet Medyczny. Organizacja pomocy humanitarnej nową specjalnością

Śląski Uniwersytet Medyczny. Organizacja pomocy humanitarnej nową specjalnością

Studia Katowice i woj. śląskie - Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

19.05.2022

Śląski Uniwersytet Medyczny. Organizacja pomocy humanitarnej nową specjalnością

Wydział Nauk o Zdrowiu w Bytomiu uruchamia nową specjalność na kierunku Zarządzanie ryzykiem zdrowotnym. Będzie nią Organizacja pomocy humanitarnej.

Organizacja pomocy humanitarnej to ścieżka kształcenia utworzona na studiach pierwszego stopnia. Specjalność, realizowana we współpracy z Polską Akcją Humanitarną, stanowi odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie na właściwie przygotowaną kadrę, posiadającą odpowiednie kompetencje w zakresie pomocy humanitarnej, niezbędnej w krajach szczególnie narażonych na skutki postępujących zmian klimatu, czy też konsekwencje związane z niestabilną sytuacją geopolityczną.

Liczne wydarzenia ostatnich lat, klęski żywiołowe, kryzysy uchodźcze, a ostatnio tragiczna wojna w Ukrainie pokazują, że trzeba umieć pomagać.” – wyjaśnia dr n. o zdrowiu Grzegorz Dziubanek, prodziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu w Bytomiu.

Program specjalności obejmować będzie zagadnienia dotyczące między innymi pomocy przedmedycznej, zapewnienia dostępu do żywności, czystej i bezpiecznej wody, czy środków higienicznych. Studenci będą zaznajamiać się ze skutkami zdrowotnymi kryzysów humanitarnych oraz sposobami minimalizacji wynikającego z nich ryzyka zdrowotnego.

Więcej informacji o kierunku Zarządzanie ryzykiem zdrowotnym można odnaleźć na stronie internetowej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego: sum.edu.pl

Komentarze (0)