WUMED. Konferencja poświęcona pielęgniarstwu i położnictwu

WUMED. Konferencja poświęcona pielęgniarstwu i położnictwu

Studia Warszawa - Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka w Warszawie

25.05.2022

WUMED. Konferencja poświęcona pielęgniarstwu i położnictwu

W sobotę, 28 maja, odbędzie się III Ogólnopolska Konferencja Warszawskiej Uczelni Medycznej. Tematem tegorocznej edycji będzie Pielęgniarstwo i położnictwo w dobie wyzwań globalnych i aktualnych potrzeb zdrowotnych - próba diagnozy i rekomendacje.

Konferencja skierowana jest do wszystkich kierujących pracą zespołów pielęgniarskich i zespołów położnych, kadry kierowniczej podmiotów leczniczych funkcjonujących w ochronie zdrowia, a także studentów kierunków medycznych. Wydarzenie podzielone będzie na bloki tematyczne: Strategia dla Pielęgniarstwa i Położnictwa- spojrzenie z perspektywy krajowej i globalnej, Nowe technologie medyczne- miejsce współczesnego pielęgniarstwa i położnictwa, Interdyscyplinarna sesja pielęgniarstwo i położnictwo. Wśród omawianych zagadnień znajdą się między innymi: kształcenie kadr medycznych, oczekiwania pracodawców wobec absolwentów kierunków medycznych, cyfryzacja i innowacyjne rozwiązania w ochronie zdrowia.

Konferencja zostanie przeprowadzona w formie online. Transmisja rozpocznie się o godzinie 9:00 w serwisie YouTube oraz profilu uczelni w portalu Facebook.

Patronat nad wydarzeniem objęły: Warszawska Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych, Stowarzyszenie Pielęgniarki Cyfrowe, Laboratorium Symulacji Medycznych w Suwałkach, Fantomy Medyczne i Szkoleniowe w Katowicach, Unia Polskich Przedsiębiorców, RadioMedica w Warszawie.

Szczegółowy harmonogram Ogólnopolskiej Konferencji Warszawskiej Uczelni Medycznej dostępny jest na stronie internetowej uczelni: konferencja.wumed.edu.pl.

 

Komentarze (0)