UAM. Studia dla odkrywców

UAM. Studia dla odkrywców

Studia Poznań - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

27.06.2022

UAM. Studia dla odkrywców

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oferuje wiele kierunków kształcenia. Wśród nich odnaleźć można te, skierowane do przyszłych naukowców i badaczy.

Oferta edukacyjna przygotowana dla osób zainteresowanych odkrywaniem i badaniem świata złożona jest z kilkunastu kierunków. Program każdego z nich osadzony jest na mocnych podstawach teoretycznych, pozwalających na późniejsze praktyczne działania w obszarze badań procesów chemicznych, biologicznych, czy zjawisk fizycznych. Jakie kierunki czekają na kandydatów?

 

Biologia

Wybierając Biologię w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza można samodzielnie skomponować plan zajęć. Po pierwszym roku nauki podstaw, studenci wybierają część przedmiotów, dzięki czemu mogą nie tylko rozwijać zainteresowania, ale i specjalizować się w jasno określonych aspektach: zwierząt, roślin, komórek, czy ekologii. Sporą część zajęć studenci odbywają w laboratoriach, uczą się samodzielnie projektować i wykonywać eksperymenty laboratoryjne i terenowe, a także posługiwać się nowoczesną aparaturą badawczą.

Poznaj szczegóły kierunku


Chemia

W trakcie pierwszych miesięcy studiów studenci zaznajamiają się z podstawami chemii, chemii analitycznej, organicznej, nieorganicznej, fizycznej, jak również technologii chemicznej oraz nauk pokrewnych. Następnie wybierają jedną z dziewięciu oferowanych specjalności. Należą do nich: chemia analityczna, chemia nieorganiczna, chemia organiczna, chemia fizyczna, technologia chemiczna, analiza instrumentalna, toksykologia, metody spektralne, krystalochemia. Podczas godzin spędzonych w laboratoriach i pracowniach studenci dowiedzą się jak analizować, interpretować i objaśniać właściwości fizyko- chemiczne substancji, jak również odkryją zasady stosowania alternatywnych rozwiązań eliminujących zagrożenia wynikające z pracy przemysłu.

Poznaj szczegóły kierunku


Biofizyka

Biofizyka to kierunek stanowiący doskonałe połączenie nauk ścisłych i przyrodniczych. Ponadto, wybierając specjalność Biofizyka molekularna można pozyskać wiedzę i umiejętności z zakresu fizyki, matematyki, informatyki, chemii i biologii. Studenci nie tylko poznają prawa fizyki, które rządzą funkcjonowaniem organizmów żywych, ale przede wszystkim nauczą się pracy laboratoryjnej.

Poznaj szczegóły kierunku


Biotechnologia

W trakcie studiów na kierunku Biotechnologia studenci zapoznają się z zagadnieniami z zakresu genetyki, biochemii, biologii molekularnej, mikrobiologii, biologii komórki oraz chemii, inżynierii, informatyki i fizyki. Dowiedzą się jak wykorzystać techniki i metody analityczne do formułowania i rozwiązywania zadań symulacyjnych jak i eksperymentalnych, a także nauczą się analizy danych eksperymentalnych i wnioskowania na ich podstawie. Oprócz tego, rozwiną umiejętności techniczne i biznesowe, które pomogą osiągnąć sukces w branży biotechnologicznej i biomedycznej.

Poznaj szczegóły kierunku


Neurobiologia

Neurobiologia to kierunek proponowany na studiach drugiego stopnia, prowadzony w ramach współpracy czterech wydziałów poznańskich uczelni. Studenci realizują unikatowy w skali kraju program, dzięki któremu poznają zasady i mechanizmy odpowiadające za funkcjonowanie ludzkiego mózgu, zaczynając od aspektu komórkowego, poprzez systemowy i poznawczy, a na behawioralnym kończąc. Ponadto, nauczą się rozpoznawać zaburzenia w funkcjonowaniu mózgu i choroby układu nerwowego.

Poznaj szczegóły kierunku

 

Analityka chemiczna

Analityka chemiczna to kierunek prowadzony na studiach drugiego stopnia, kładący największy nacisk na pracę w laboratorium. W ciągu dwóch lat nauki studenci pozyskają umiejętności z zakresu chemii analitycznej, fizycznej, organicznej, nieorganicznej, technologii chemicznej i nauk pokrewnych.

Poznaj szczegóły kierunku

 

Komentarze (0)