UAM. Uczelnia zaangażowana

UAM. Uczelnia zaangażowana

Studia Poznań - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

31.07.2022

UAM. Uczelnia zaangażowana

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu otrzymał akredytację i tytuł uczelni zaangażowanej. To pierwsze takie wyróżnienie przyznane polskiej uczelni.

Tytuł uczelni zaangażowanej przyznawany jest przez międzynarodową organizację Accreditation Council for Entrepreneurial and Engaged Universities (ACEEU), która ocenia społeczne oddziaływanie uczelni na otoczenie, jakość współpracy z partnerami spoza uczelni, jak również wdrażanie idei społecznej odpowiedzialności, w tym celów zrównoważonego rozwoju.

Uniwersytet otrzymał akredytację po trwających półtora roku pracach dwóch różnych komisji eksperckich, analizujących piętnaście standardów w następujących kategoriach: strategia i orientacja, ludzie i potencjał organizacyjny, motywatory, edukacja, badania i trzecia misja oraz innowacje i oddziaływanie.

Uzyskanie akredytacji pozwala nam jasno komunikować obecnym i przyszłym studentom i studentkom, naszym pracownikom i pracowniczkom oraz partnerom, że społeczna odpowiedzialność i zaangażowanie są dla UAM ważne. Daje też całościowy obraz tego, co w tym obszarze zostało już zrobione, a jakie aspekty powinniśmy jeszcze udoskonalać. Mamy na to pięć lat – po tym czasie tytuł należy odnowić.” – komentuje prorektor ds. kadr i rozwoju, prof. Tadeusz Wallas, inicjator przystąpienia uczelni do akredytacji.

Wręczenie tytułu odbyło się podczas zorganizowanego w Uniwersytecie we Florencji Stakeholder Forum – wydarzenia, które w jednym miejscu skupiło niemal 200 ekspertów i przedstawicieli uczelni z całego świata zainteresowanych rozwijaniem idei uniwersytetów przedsiębiorczych oraz zaangażowanych.

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu jest pierwszą polską uczelnią, która otrzymała tytuł uczelni zaangażowanej. Obecnie, akredytacją ACEEU może pochwalić się 13 uniwersytetów z całego świata.

Komentarze (0)