Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych: najważniejsze zasady w 2023 roku

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych: najważniejsze zasady w 2023 roku

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych: najważniejsze zasady w 2023 roku

06.02.2023

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych 2023

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych jest bardzo stresującym momentem dla każdego ucznia. To właśnie od niej zależy, czy dostanie się on do wymarzonej placówki. Wyjaśniamy, jakie są etapy podczas rekrutacji do szkół ponadpodstawowych i jak ta procedura będzie wyglądała w 2023 roku.

Podczas rekrutacji do szkół ponadpodstawowych szalenie ważne jest, by znać terminy, które podczas tej rekrutacji obowiązują i nie przegapić żadnego z nich. Rekrutacja do szkoły średniej składa się z kilku części. Często uczniowie zastanawiają się, do ilu szkół mogą składać dokumenty.

Zazwyczaj młodzi ludzie mogą składać podanie o przyjęcie do trzech szkół. W ramach tych szkół kandydat do liceum może wybrać dowolną liczbę klas.

Terminy rekrutacji do szkoły średniej (liceum, technikum)

Dokładne terminy, które będą obowiązywać w 2023 podczas rekrutacji do liceum i technikum dla młodzieży, zostaną podane na stronie internetowej danego województwa. Mogą się one nieznacznie różnić od siebie, w zależności od miasta lub regionu.

 

Kiedy rekrutacja 2023 do szkół ponadpodstawowych (licea, technika)

 

Województwo dolnośląskie

Etapy rekrutacji dla kandydatów Termin w postępowaniu rekrutacyjnym
wybór preferencji i złożenie wniosku w szkole pierwszego wyboru od 15 maja 2023 r. do 19 czerwca 2023 r. do godz. 15.00
wybór preferencji i złożenie wniosku do szkoły oddziału międzynarodowego, dwujęzycznego, wstępnego, przygotowania wojskowego, mistrzostwa sportowego, sportowego od 15 maja 2023 r. do 31 maja 2023 r. do godz. 15.00
uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty od 23 czerwca 2023 r. do 10 lipca 2023 r. – do godz. 15.00
możliwość zmiany przez kandydata wniosku o przyjęcie do szkoły lub złożenie nowego wniosku z uwagi na zmianę szkół, do których kandyduje. od 23 czerwca 2023 r. do 10 lipca 2023 r. – do godz. 15.00
przeprowadzenie sprawdzianu kompetencji językowych, uzdolnień kierunkowych, prób sprawności fizycznej I termin: od 01 czerwca 2023 r. do 12 czerwca 2023 r. II termin3 : od 19 czerwca 2023 r. do 06 lipca 2023 r
publikacja listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki sprawdzianu uzdolnień kierunkowych, prób sprawności fizycznych I termin: do 16 czerwca 2023 r. II termin3 : do 07 lipca 2023 r
publikacja list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia 18 lipca 2023 r
potwierdzenie woli podjęcia nauki w szkole, do której kandydat został zakwalifikowany, uczeń musi uzupełnić wniosek rekrutacyjny o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty.  od 19 lipca 2023 r. do 28 lipca 2023 r
podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 31 lipca 2023 r. – do godz. 12.00
podanie informacji o liczbie wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych 31 lipca 2023 r. – do godz. 16.00
wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia do 03 sierpnia 2023 r

rekrutacja uzupełniająca

od 01 sierpnia 2023 r. do 03 sierpnia 2023 r. – do godz. 15.00

*terminy rekrutacji dla woj. dolnośląskiego

Pobierz dokładny harmonogram:

terminy rekrutacji 2023 województwo dolnośląskie

 

Województwo kujawsko-pomorskie

Etapy rekrutacji dla kandydatów Termin w postępowaniu rekrutacyjnym
wybór preferencji i złożenie wniosku (również zmiana) w szkole pierwszego wyboru, w tym również do szkoły oddziału międzynarodowego, dwujęzycznego, wstępnego, przygotowania wojskowego, mistrzostwa sportowego, sportowego od 15 maja 2023 r. do 16 czerwca 2023 r. do godz. 15.00
uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty od 27 czerwca 2023 r. do 11 lipca 2023 r. – do godz. 15.00
możliwość zmiany przez kandydata wniosku o przyjęcie do szkoły lub złożenie nowego wniosku z uwagi na zmianę szkół, do których kandyduje. od 27 czerwca 2023 r. do 11 lipca 2023 r. – do godz. 15.00
możliwość zmiany przez kandydata wniosku o przyjęcie do szkoły lub złożenie nowego wniosku do szkoły oddziału międzynarodowego, dwujęzycznego, przygotowania wojskowego, mistrzostwa sportowego, sportowego od 27 czerwca 2023 r. do 30 czerwca 2023 r.
przeprowadzenie sprawdzianu kompetencji językowych, uzdolnień kierunkowych, prób sprawności fizycznej I termin: od 19 czerwca 2023 r. do 22 czerwca 2023 r. II termin : od 03 lipca 2023 r. do 05 lipca 2023 r
publikacja listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki sprawdzianu uzdolnień kierunkowych, prób sprawności fizycznych I termin: do 26 czerwca 2023 r. II termin : do 06 lipca 2023 r
publikacja list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia 18 lipca 2023 r
potwierdzenie woli podjęcia nauki w szkole, do której kandydat został zakwalifikowany, uczeń musi uzupełnić wniosek rekrutacyjny o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty.  do 21 lipca 2023 r
podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 24 lipca 2023 r. do godz. 12:00
podanie informacji o liczbie wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych 25 lipca 2023 r. – do godz. 16.00
wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia w terminie 3 dniu od dnia publikacji listy przyjętych i nieprzyjętych

rekrutacja uzupełniająca

od 24 lipca 2023 r. do 31 lipca 2023 r. do godz. 15:00

*terminy rekrutacji dla woj. kujawsko-pomorskiego

Pobierz dokładny harmonogram:

terminy rekrutacji 2023 województwo kujawsko-pomorskie

 

Województwo lubelskie

Etapy rekrutacji dla kandydatów Termin w postępowaniu rekrutacyjnym
wybór preferencji i złożenie wniosku w szkole pierwszego wyboru od 15 maja 2023 r. do 23 czerwca 2023 r. do godz. 15.00
wybór preferencji i złożenie wniosku do szkoły oddziału międzynarodowego, dwujęzycznego, wstępnego, przygotowania wojskowego, mistrzostwa sportowego, sportowego od 15 maja 2023 r. do 31 maja 2023 r. do godz. 15.00
uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty od 23 czerwca 2023 r. do 10 lipca 2023 r. – do godz. 15.00
możliwość zmiany przez kandydata wniosku o przyjęcie do szkoły lub złożenie nowego wniosku z uwagi na zmianę szkół, do których kandyduje. od 23 czerwca 2023 r. do 10 lipca 2023 r. – do godz. 15.00
przeprowadzenie sprawdzianu kompetencji językowych, uzdolnień kierunkowych, prób sprawności fizycznej I termin: od 01 czerwca 2023 r. do 14 czerwca 2023 r. II termin: do 05 lipca 2023 r
publikacja listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki sprawdzianu uzdolnień kierunkowych, prób sprawności fizycznych I termin: do 16 czerwca 2023 r. II termin: do 06 lipca 2023 r
publikacja list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia 18 lipca 2023 r do godz. 12:00
potwierdzenie woli podjęcia nauki w szkole, do której kandydat został zakwalifikowany, uczeń musi uzupełnić wniosek rekrutacyjny o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty.  od 18 lipca 2023 r. do 21 lipca 2023 r - do godz. 15:00
podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 24 lipca 2023 r. – do godz. 12.00
podanie informacji o liczbie wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych 26 lipca 2023 r.
wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia do 27 lipca 2023 r

rekrutacja uzupełniająca

od 24 lipca 2023 r. do 31 lipca 2023 r.

*terminy rekrutacji dla woj. lubelskiego

Pobierz dokładny harmonogram:

terminy rekrutacji 2023 województwo lubelskie

 

Województwo lubuskie

Etapy rekrutacji dla kandydatów Termin w postępowaniu rekrutacyjnym
wybór preferencji i złożenie wniosku w szkole pierwszego wyboru od 15 maja 2023 r. do 21 czerwca 2023 r. do godz. 15.00
wybór preferencji i złożenie wniosku do szkoły oddziału międzynarodowego, dwujęzycznego, wstępnego, przygotowania wojskowego, mistrzostwa sportowego, sportowego od 15 maja 2023 r. do 31 maja 2023 r. do godz. 15.00
uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty od 23 czerwca 2023 r. do 10 lipca 2023 r. – do godz. 15.00
możliwość zmiany przez kandydata wniosku o przyjęcie do szkoły lub złożenie nowego wniosku z uwagi na zmianę szkół, do których kandyduje. od 23 czerwca 2023 r. do 10 lipca 2023 r. – do godz. 15.00
przeprowadzenie sprawdzianu kompetencji językowych, uzdolnień kierunkowych, prób sprawności fizycznej I termin: od 01 czerwca 2023 r. do 14 czerwca 2023 r. II termin: do 07 lipca 2023 r
publikacja listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki sprawdzianu uzdolnień kierunkowych, prób sprawności fizycznych I termin: do 16 czerwca 2023 r. II termin: do 10 lipca 2023 r
publikacja list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia 17 lipca 2023 r
potwierdzenie woli podjęcia nauki w szkole, do której kandydat został zakwalifikowany, uczeń musi uzupełnić wniosek rekrutacyjny o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty.  od 17 lipca 2023 r. do 20 lipca 2023 r - do godz. 15:00
podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 21 lipca 2023 r. – do godz. 14.00
podanie informacji o liczbie wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych do 25 lipca 2023 r.
wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia do 25 lipca 2023 r

rekrutacja uzupełniająca

od 1 sierpnia 2023 r. do 4 sierpnia 2023 r

*terminy rekrutacji dla woj. lubuskiego

Pobierz dokładny harmonogram:

terminy rekrutacji 2023 województwo lubuskie

 

Województwo łódzkie

Etapy rekrutacji dla kandydatów Termin w postępowaniu rekrutacyjnym
wybór preferencji i złożenie wniosku w szkole pierwszego wyboru, w tym do klas wstępnych od 24 kwietnia 2023 r. do 23 maja 2023 r. do godz. 12.00
uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty od 6 lipca 2023 r. do 10 lipca 2023 r. – do godz. 15.00
możliwość dokonania zmian na liście preferencji oddziałów dla zweryfikowanych wniosków od 4 lipca 2023 r. do 10 lipca 2023 r. – do godz. 15.00
przeprowadzenie sprawdzianu kompetencji językowych, uzdolnień kierunkowych, prób sprawności fizycznej I termin: od 01 czerwca 2023 r. do 14 czerwca 2023 r. II termin: do 07 lipca 2023 r
publikacja listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki sprawdzianu uzdolnień kierunkowych, prób sprawności fizycznych I termin: 15 czerwca 2023 r. II termin: do lipca 2023 r
publikacja list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia 14 lipca 2023 r do godz.12:00
potwierdzenie woli podjęcia nauki w szkole, do której kandydat został zakwalifikowany, uczeń musi uzupełnić wniosek rekrutacyjny o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty.  od 14 lipca 2023 r. do 20 lipca 2023 r - do godz. 12:00
podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 21 lipca 2023 r. – do godz. 12.00
podanie informacji o liczbie wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych do 21 lipca 2023 r.
wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia w terminie 3 dniu od dnia publikacji listy przyjętych i nieprzyjętych

rekrutacja uzupełniająca

od 21 lipca 2023 r. do 26 lipca 2023 r – do godz. 12.00

*terminy rekrutacji dla woj. łódzkiego

Pobierz dokładny harmonogram:

terminy rekrutacji 2023 województwo łódzkie

 

Województwo małopolskie

Etapy rekrutacji dla kandydatów Termin w postępowaniu rekrutacyjnym
wybór preferencji i złożenie wniosku w szkole pierwszego wyboru od 15 maja 2023 r. do 19 czerwca 2023 r.
wybór preferencji i złożenie wniosku do szkoły oddziału międzynarodowego, dwujęzycznego, wstępnego, przygotowania wojskowego, mistrzostwa sportowego, sportowego od 15 maja 2023 r. do 30 maja 2023 r.
uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty od 23 czerwca 2023 r. do 10 lipca 2023 r.
możliwość zmiany przez kandydata wniosku o przyjęcie do szkoły lub złożenie nowego wniosku z uwagi na zmianę szkół, do których kandyduje. od 23 czerwca 2023 r. do 10 lipca 2023 r.
przeprowadzenie sprawdzianu kompetencji językowych, uzdolnień kierunkowych, prób sprawności fizycznej I termin: od 31 maja 2023 r. do 13 czerwca 2023 r. II termin: do 28 czerwca 2023 r
publikacja listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki sprawdzianu uzdolnień kierunkowych, prób sprawności fizycznych I termin: do 16 czerwca 2023 r. II termin: do 30 czerwca 2023 r
publikacja list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia 19 lipca 2023 r do godz.12:00
potwierdzenie woli podjęcia nauki w szkole, do której kandydat został zakwalifikowany, uczeń musi uzupełnić wniosek rekrutacyjny o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty.  od 19 lipca 2023 r. do 26 lipca 2023 r
podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 27 lipca 2023 r. – do godz. 12.00
podanie informacji o liczbie wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych 28 lipca 2023 r.
wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia do 1 sierpnia 2023 r

rekrutacja uzupełniająca

od 28 lipca 2023 r. do 4 sierpnia 2023 r

*terminy rekrutacji dla woj. małopolskiego

Pobierz dokładny harmonogram:

terminy rekrutacji 2023 województwo małopolskie

 

Województwo mazowieckie

Etapy rekrutacji dla kandydatów Termin w postępowaniu rekrutacyjnym
wybór preferencji i złożenie wniosku w szkole pierwszego wyboru od 15 maja 2023 r. do 19 czerwca 2023 r. do godz. 15.00
wybór preferencji i złożenie wniosku do szkoły oddziału międzynarodowego, dwujęzycznego, wstępnego, przygotowania wojskowego, mistrzostwa sportowego, sportowego od 15 maja 2023 r. do 29 maja 2023 r. do godz. 15.00
przeprowadzenie sprawdzianu kompetencji językowych, uzdolnień kierunkowych, prób sprawności fizycznej
od 30 maja 2023 r. do 12 czerwca 2023 r.;
II termin (3) do 5 lipca 2023 r.
publikacja listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki sprawdzianu uzdolnień kierunkowych, prób sprawności fizycznych do 14 czerwca 2023 r. II termin do 6 lipca 2023 r.
uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty od 23 czerwca 2023 r. do 12 lipca 2023 r. do godz. 15.00
możliwość zmiany przez kandydata wniosku o przyjęcie do szkoły lub złożenie nowego wniosku z uwagi na zmianę szkół, do których kandyduje. od 23 czerwca 2023 r. do 12 lipca 2023 r. do godz. 15.00
publikacja list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia 21 lipca 2023 r.
potwierdzenie woli podjęcia nauki w szkole, do której kandydat został zakwalifikowany, uczeń musi uzupełnić wniosek rekrutacyjny o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty.  od 21 lipca 2023 r. do 26 lipca 2023 r. do godz. 15.00
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 27 lipca 2023 r. do godz. 14.00
Podanie informacji o liczbie wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych do 28 lipca 2023 r.
Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia do 1 sierpnia 2023 r.

rekrutacja uzupełniająca

od 31 lipca 2023 r. do 2 sierpnia 2023 r. do godz. 15.00

*terminy rekrutacji dla woj. mazowieckiego

Pobierz dokładny harmonogram:

terminy rekrutacji 2023 województwo mazowieckie

 

Województwo opolskie

Etapy rekrutacji dla kandydatów Termin w postępowaniu rekrutacyjnym
wybór preferencji i złożenie wniosku w szkole pierwszego wyboru od 15 maja 2023 r. do 19 czerwca 2023 r.
wybór preferencji i złożenie wniosku do szkoły oddziału międzynarodowego, dwujęzycznego, wstępnego, przygotowania wojskowego, mistrzostwa sportowego, sportowego od 15 maja 2023 r. do 30 maja 2023 r.
uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty od 23 czerwca 2023 r. do 10 lipca 2023 r.
możliwość zmiany przez kandydata wniosku o przyjęcie do szkoły lub złożenie nowego wniosku z uwagi na zmianę szkół, do których kandyduje. od 23 czerwca 2023 r. do 10 lipca 2023 r.
przeprowadzenie sprawdzianu kompetencji językowych, uzdolnień kierunkowych, prób sprawności fizycznej I termin: od 1 czerwca 2023 r. do 13 czerwca 2023 r. II termin: do 5 lipca 2023 r
publikacja listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki sprawdzianu uzdolnień kierunkowych, prób sprawności fizycznych I termin: do 15 czerwca 2023 r. II termin: do 6 lipca 2023 r
publikacja list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia 17 lipca 2023 r
potwierdzenie woli podjęcia nauki w szkole, do której kandydat został zakwalifikowany, uczeń musi uzupełnić wniosek rekrutacyjny o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty.  od 17 lipca 2023 r. do 21 lipca 2023 r do godz. 15:00
podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 24 lipca 2023 r. – do godz. 14.00
podanie informacji o liczbie wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych do 26 lipca 2023 r.
wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia do 28 lipca 2023 r

rekrutacja uzupełniająca

od 26 lipca 2023 r. do 31 lipca 2023 r do godz. 15:00

*terminy rekrutacji dla woj. opolskiego

Pobierz dokładny harmonogram:

terminy rekrutacji 2023 województwo opolskie

 

Województwo podkarpackie

Etapy rekrutacji dla kandydatów Termin w postępowaniu rekrutacyjnym
wybór preferencji i złożenie wniosku w szkole pierwszego wyboru od 15 maja 2023 r. do 16 czerwca 2023 r. do godz. 15:00
wybór preferencji i złożenie wniosku do szkoły oddziału międzynarodowego, dwujęzycznego, wstępnego, przygotowania wojskowego, mistrzostwa sportowego, sportowego od 15 maja 2023 r. do 31 maja 2023 r. do godz. 15:00
uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty od 23 czerwca 2023 r. do 10 lipca 2023 r.
przeprowadzenie sprawdzianu kompetencji językowych, uzdolnień kierunkowych, prób sprawności fizycznej I termin: od 1 czerwca 2023 r. do 16 czerwca 2023 r. II termin: do 4 lipca 2023 r
publikacja listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki sprawdzianu uzdolnień kierunkowych, prób sprawności fizycznych I termin: do 20 czerwca 2023 r. II termin: do 7 lipca 2023 r
publikacja list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do 17 lipca 2023 r do godz. 12:00
potwierdzenie woli podjęcia nauki w szkole, do której kandydat został zakwalifikowany, uczeń musi uzupełnić wniosek rekrutacyjny o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty.  od 17 lipca 2023 r. do 21 lipca 2023 r do godz. 15:00
podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 24 lipca 2023 r. – do godz. 12.00
podanie informacji o liczbie wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych do 25 lipca 2023 r. do godz. 15:00
wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia do 27 lipca 2023 r

rekrutacja uzupełniająca

od 25 lipca 2023 r. do 26/28 lipca 2023 r do godz. 15:00

*terminy rekrutacji dla woj. podkarpackiego

Pobierz dokładny harmonogram:

terminy rekrutacji 2023 województwo podkarpackie

 

Województwo podlaskie

Etapy rekrutacji dla kandydatów Termin w postępowaniu rekrutacyjnym
wybór preferencji i złożenie wniosku w szkole pierwszego wyboru od 15 maja 2023 r. do 19 czerwca 2023 r. do godz. 15:00
wybór preferencji i złożenie wniosku do szkoły oddziału międzynarodowego, dwujęzycznego, wstępnego, przygotowania wojskowego, mistrzostwa sportowego, sportowego od 15 maja 2023 r. do 29 maja 2023 r. do godz. 15:00
uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty od 23 czerwca 2023 r. do 12 lipca 2023 r. do godz. 15:00
możliwość zmiany przez kandydata wniosku o przyjęcie do szkoły lub złożenie nowego wniosku z uwagi na zmianę szkół, do których kandyduje. od 23 czerwca 2023 r. do 12 lipca 2023 r. do godz. 15:00
przeprowadzenie sprawdzianu kompetencji językowych, uzdolnień kierunkowych, prób sprawności fizycznej I termin: od 30 maja 2023 r. do 7 czerwca 2023 r. II termin: do 30 czerwca 2023 r
publikacja listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki sprawdzianu uzdolnień kierunkowych, prób sprawności fizycznych I termin: do 13 czerwca 2023 r. II termin: do 4 lipca 2023 r
publikacja list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do 18 lipca 2023 r do godz. 10:00
potwierdzenie woli podjęcia nauki w szkole, do której kandydat został zakwalifikowany, uczeń musi uzupełnić wniosek rekrutacyjny o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty.  do 21 lipca 2023 r do godz. 15:00
podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 24 lipca 2023 r. – do godz. 12.00
podanie informacji o liczbie wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych do 25 lipca 2023 r.
wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia do 27 lipca 2023 r

rekrutacja uzupełniająca

od 25 lipca 2023 r. do 28 lipca 2023 r do godz. 15:00

*terminy rekrutacji dla woj. podlaskiego

Pobierz dokładny harmonogram:

terminy rekrutacji 2023 województwo podlaskie

 

Województwo pomorskie

Etapy rekrutacji dla kandydatów Termin w postępowaniu rekrutacyjnym
wybór preferencji i złożenie wniosku w szkole pierwszego wyboru od 15 maja 2023 r. do 20 czerwca 2023 r. do godz. 15:00
wybór preferencji i złożenie wniosku do szkoły oddziału międzynarodowego, dwujęzycznego, wstępnego, przygotowania wojskowego, mistrzostwa sportowego, sportowego od 15 maja 2023 r. do 30 maja 2023 r. do godz. 15:00
uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty od 23 czerwca 2023 r. do 12 lipca 2023 r. do godz. 15:00
możliwość zmiany przez kandydata wniosku o przyjęcie do szkoły lub złożenie nowego wniosku z uwagi na zmianę szkół, do których kandyduje. od 23 czerwca 2023 r. do 12 lipca 2023 r. do godz. 15:00
przeprowadzenie sprawdzianu kompetencji językowych, uzdolnień kierunkowych, prób sprawności fizycznej I termin: od 31 maja 2023 r. do 12 czerwca 2023 r. II termin: do 6 lipca 2023 r
publikacja listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki sprawdzianu uzdolnień kierunkowych, prób sprawności fizycznych I termin: do 14 czerwca 2023 r. II termin: do 7 lipca 2023 r
publikacja list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do 19 lipca 2023 r do godz. 10:00
potwierdzenie woli podjęcia nauki w szkole, do której kandydat został zakwalifikowany, uczeń musi uzupełnić wniosek rekrutacyjny o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty.  do 20 lipca 2023 r do 26 lipca 2023 do godz. 15:00
podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 27 lipca 2023 r. – do godz. 14.00
podanie informacji o liczbie wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych do 28 lipca 2023 r.

rekrutacja uzupełniająca

od 1 sierpnia 2023 r. do 3 sierpnia 2023 r do godz. 15:00

*terminy rekrutacji dla woj. pomorskiego

Pobierz dokładny harmonogram:

terminy rekrutacji 2023 województwo pomorskie

 

Województwo śląskie

Etapy rekrutacji dla kandydatów Termin w postępowaniu rekrutacyjnym
wybór preferencji i złożenie wniosku w szkole pierwszego wyboru od 15 maja 2023 r. do 19 czerwca 2023 r. do godz. 15:00
wybór preferencji i złożenie wniosku do szkoły oddziału międzynarodowego, dwujęzycznego, wstępnego, przygotowania wojskowego, mistrzostwa sportowego, sportowego od 15 maja 2023 r. do 29 maja 2023 r. do godz. 15:00
uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty od 23 czerwca 2023 r. do 12 lipca 2023 r. do godz. 15:00
możliwość zmiany przez kandydata wniosku o przyjęcie do szkoły lub złożenie nowego wniosku z uwagi na zmianę szkół, do których kandyduje. od 23 czerwca 2023 r. do 12 lipca 2023 r. do godz. 15:00
przeprowadzenie sprawdzianu kompetencji językowych, uzdolnień kierunkowych, prób sprawności fizycznej I termin: od 30 maja 2023 r. do 12 czerwca 2023 r. II termin: do 5 lipca 2023 r
publikacja listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki sprawdzianu uzdolnień kierunkowych, prób sprawności fizycznych I termin: do 14 czerwca 2023 r. II termin: do 6 lipca 2023 r
publikacja list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia 18 lipca 2023 r
potwierdzenie woli podjęcia nauki w szkole, do której kandydat został zakwalifikowany, uczeń musi uzupełnić wniosek rekrutacyjny o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty.  do 18 lipca 2023 r do 25 lipca 2023 do godz. 15:00
podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 26 lipca 2023 r. – do godz. 14.00
podanie informacji o liczbie wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych do 27 lipca 2023 r.
wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia do 31 lipca 2023 r.

rekrutacja uzupełniająca

od 27 lipca 2023 r. do 1 sierpnia 2023 r do godz. 15:00

*terminy rekrutacji dla woj. śląskiego

Pobierz dokładny harmonogram:

terminy rekrutacji 2023 województwo śląskie

 

Województwo świętokrzyskie

Etapy rekrutacji dla kandydatów Termin w postępowaniu rekrutacyjnym
wybór preferencji i złożenie wniosku w szkole pierwszego wyboru od 15 maja 2023 r. do 21 czerwca 2023 r. do godz. 15:00
wybór preferencji i złożenie wniosku do szkoły oddziału międzynarodowego, dwujęzycznego, wstępnego, przygotowania wojskowego, mistrzostwa sportowego, sportowego od 15 maja 2023 r. do 31 maja 2023 r. do godz. 15:00
uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty od 23 czerwca 2023 r. do 12 lipca 2023 r. do godz. 15:00
możliwość zmiany przez kandydata wniosku o przyjęcie do szkoły lub złożenie nowego wniosku z uwagi na zmianę szkół, do których kandyduje. od 23 czerwca 2023 r. do 12 lipca 2023 r. do godz. 15:00
przeprowadzenie sprawdzianu kompetencji językowych, uzdolnień kierunkowych, prób sprawności fizycznej I termin: od 1 czerwca 2023 r. do 15 czerwca 2023 r. II termin: od 19 czerwca 2023 r. do 6 lipca 2023 r
publikacja listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki sprawdzianu uzdolnień kierunkowych, prób sprawności fizycznych I termin: do 16 czerwca 2023 r. II termin: do 7 lipca 2023 r
publikacja list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia 20 lipca 2023 r
potwierdzenie woli podjęcia nauki w szkole, do której kandydat został zakwalifikowany, uczeń musi uzupełnić wniosek rekrutacyjny o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty.  do 21 lipca 2023 r do 27 lipca 2023 do godz. 15:00
podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 28 lipca 2023 r.
podanie informacji o liczbie wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych 31 lipca 2023 r.
wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia w terminie 3 dniu od dnia publikacji listy przyjętych i nieprzyjętych

rekrutacja uzupełniająca

od 31 lipca 2023 r. do 3 sierpnia 2023 r do godz. 15:00

*terminy rekrutacji dla woj. świętokrzyskiego

Pobierz dokładny harmonogram:

terminy rekrutacji 2023 województwo świętokrzyskie

 

Województwo warmińsko-mazurskie

Etapy rekrutacji dla kandydatów Termin w postępowaniu rekrutacyjnym
wybór preferencji i złożenie wniosku w szkole pierwszego wyboru od22 maja 2023 r. do 21 czerwca 2023 r. do godz. 15:00
wybór preferencji i złożenie wniosku do szkoły oddziału międzynarodowego, dwujęzycznego, wstępnego, przygotowania wojskowego, mistrzostwa sportowego, sportowego od 22 maja 2023 r. do 31 maja 2023 r. do godz. 15:00
uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty do 12 lipca 2023 r. do godz. 15:00
przeprowadzenie sprawdzianu kompetencji językowych, uzdolnień kierunkowych, prób sprawności fizycznej I termin: od 1 czerwca 2023 r. do 13 czerwca 2023 r. II termin: do 16 czerwca 2023 r.
publikacja listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki sprawdzianu uzdolnień kierunkowych, prób sprawności fizycznych I termin: do 5 czerwca 2023 r. II termin: do 20 czerwca 2023 r
potwierdzenie woli podjęcia nauki w szkole, do której kandydat został zakwalifikowany, uczeń musi uzupełnić wniosek rekrutacyjny o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty.  od 23 czerwca 2023 r do 20 lipca 2023 do godz. 15:00
podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 21 lipca 2023 r.
podanie informacji o liczbie wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych do 25 lipca 2023 r.
wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia do 24 lipca 2023 r.

rekrutacja uzupełniająca

od 24 lipca 2023 r. do 28 lipca/3 sierpnia 2023 r do godz. 15:00

*terminy rekrutacji dla woj. warmińsko-mazurskiego

Pobierz dokładny harmonogram:

terminy rekrutacji 2023 województwo warmińsko-mazurskie

 

Województwo wielkopolskie

Etapy rekrutacji dla kandydatów Termin w postępowaniu rekrutacyjnym
wybór preferencji i złożenie wniosku w szkole pierwszego wyboru od 15 maja 2023 r. do 16 czerwca 2023 r. do godz. 15:00
wybór preferencji i złożenie wniosku do szkoły oddziału międzynarodowego, dwujęzycznego, wstępnego, przygotowania wojskowego, mistrzostwa sportowego, sportowego od 15 maja 2023 r. do 31 maja 2023 r. do godz. 15:00
uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty od 23 czerwca 2023 r. do 10 lipca 2023 r. do godz. 15:00
możliwość zmiany przez kandydata wniosku o przyjęcie do szkoły lub złożenie nowego wniosku z uwagi na zmianę szkół, do których kandyduje. od 23 czerwca 2023 r. do 10 lipca 2023 r. do godz. 15:00
przeprowadzenie sprawdzianu kompetencji językowych, uzdolnień kierunkowych, prób sprawności fizycznej I termin: od 1 czerwca 2023 r. do 16 czerwca 2023 r. II termin: do 4 lipca 2023 r
publikacja listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki sprawdzianu uzdolnień kierunkowych, prób sprawności fizycznych I termin: do 20 czerwca 2023 r. II termin: do 5 lipca 2023 r
publikacja list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia 17 lipca 2023 r do godz. 12:00
potwierdzenie woli podjęcia nauki w szkole, do której kandydat został zakwalifikowany, uczeń musi uzupełnić wniosek rekrutacyjny o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty.  od 17 lipca 2023 r. do 21 lipca 2023 r do godz. 15:00
podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 24 lipca 2023 r. – do godz. 12.00
podanie informacji o liczbie wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych 24 lipca 2023 r. godz. 15:00
wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia do 27 lipca 2023 r

rekrutacja uzupełniająca

od 25 lipca 2023 r. do 26/28 lipca 2023 r do godz. 15:00

*terminy rekrutacji dla woj. wielkopolskiego

Pobierz dokładny harmonogram:

terminy rekrutacji 2023 województwo wielkopolskie

 

Województwo zachodniopomorskie

Etapy rekrutacji dla kandydatów Termin w postępowaniu rekrutacyjnym
wybór preferencji i złożenie wniosku w szkole pierwszego wyboru od 9 maja 2023 r. do 16 czerwca 2023 r. do godz. 15:00
wybór preferencji i złożenie wniosku do szkoły oddziału międzynarodowego, dwujęzycznego, wstępnego, przygotowania wojskowego, mistrzostwa sportowego, sportowego od 9 maja 2023 r. do 31 maja 2023 r. do godz. 15:00
uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty od 23 czerwca 2023 r. do 10 lipca 2023 r. do godz. 15:00
możliwość zmiany przez kandydata wniosku o przyjęcie do szkoły lub złożenie nowego wniosku z uwagi na zmianę szkół, do których kandyduje. od 23 czerwca 2023 r. do 10 lipca 2023 r. do godz. 15:00
przeprowadzenie sprawdzianu kompetencji językowych, uzdolnień kierunkowych, prób sprawności fizycznej I termin: od 1 czerwca 2023 r. do 14 czerwca 2023 r. II termin: do 4 lipca 2023 r
publikacja listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki sprawdzianu uzdolnień kierunkowych, prób sprawności fizycznych I termin: do 15 czerwca 2023 r. II termin: do 4 lipca 2023 r
publikacja list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia 17 lipca 2023 r do godz. 15:00
potwierdzenie woli podjęcia nauki w szkole, do której kandydat został zakwalifikowany, uczeń musi uzupełnić wniosek rekrutacyjny o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty.  od 17 lipca 2023 r. do 21 lipca 2023 r do godz. 10:00
podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 21 lipca 2023 r. – do godz. 15.00
podanie informacji o liczbie wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych 25 lipca 2023 r. godz. 15:00
wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia do 24 lipca 2023 r

rekrutacja uzupełniająca

od 24 lipca 2023 r. do 25/28 lipca 2023 r do godz. 15:00

*terminy rekrutacji dla woj. zachodniopomorskiego

Pobierz dokładny harmonogram:

terminy rekrutacji 2023 województwo zachodniopomorskie

 

Terminy dotyczące ogłoszenia wyników egzaminu:

 • 3 lipca 2023 r. – termin ogłoszenia wyników z egzaminu ósmoklasisty (będzie je można sprawdzić przez internet na indywidualnych kontach ucznia),

 • 6 lipca 2022 r. – wydanie przez szkoły zaświadczenia z wynikami egzaminu ósmoklasisty

Jakie są zasady rekrutacji do liceum?

Ósmoklasista w rekrutacji do szkoły średniej może uzyskać maksymalnie 200 punktów. To właśnie zebrane punkty decydują o tym, do jakiej szkoły podstawowej dostanie się uczeń. Połowę, czyli 100 punktów, uczeń może uzyskać z egzaminu ósmoklasisty.

 

Uczeń może także uzyskać dodatkowe punkty za:

 • Wyniki na świadectwie - ceny przeliczana są na punkty z następujących przedmiotów: języka polskiego, matematyki oraz dwóch wybranych przedmiotów, za które dostaje się punkty ubiegając się o przyjęcie do danej klasy w liceum.

 • Szczególne osiągnięcia, np. sukcesy w konkursach kuratoryjnych, osiągnięcia artystyczne i sportowe.

 • Uczestnictwo w wolontariacie.

O tym, ile dokładnie należy uzyskać punktów, by dostać się do danej szkoły średniej, uczniowie dowiedzą się dopiero podczas procesu rekrutacji. Wcześniej jednak mogą sprawdzić, jakie były progi punktowe do tej szkoły w poprzednich latach.

Obliczanie punktów przy rekrutacji do szkoły średniej

Podczas rekrutacji do szkoły średniej liczą się także punkty za oceny na świadectwie. Pod uwagę brany jest język polski, matematyka oraz jeszcze dwa inne przedmioty, które zamieszczone są w wykazie danej klasy w konkretnym liceum. Ile punktów otrzymuje się za poszczególne oceny?

 • Ocena celująca – 18 punktów,
 • Ocena bardzo dobra – 17 punktów,
 • Ocena dobra – 14 punktów,
 • Ocena dostateczna – 8 punktów,
 • Ocena dopuszczająca – 2 punkty.

Czym kierować się, wybierając szkołę średnią?

Wybierając szkołę średnią, należy kierować się przede wszystkim tym, czy któryś z profili, które oferuje dana placówka, jest zgodny z twoimi zainteresowaniami. Warto również zapytać o opinie na temat danej szkoły starszych kolegów.

Szalenie ważnym elementem jest również poziom nauki w danej szkole – to sprawdzisz dzięki rankingom szkół w twoim regionie. Warto zwrócić również uwagę na to, czy placówka znajduje się niedaleko twojego miejsca zamieszkania, czy jest do niej dobry dojazd. Istotne są również zajęcia dodatkowe, które są w niej prowadzone – to właśnie dzięki nim uczeń może rozwijać swoje pasje i zainteresowania.

Sprawdź 

wyszukiwarka liceów

wyszukiwarka techników

egzamin ósmoklasisty

Rekrutacja uzupełniająca – na czym polega?

Jeżeli uczeń nie dostanie się w pierwszym terminie do wymarzonej szkoły średniej – może spróbować szczęścia podczas rekrutacji uzupełniającej.

Nabór do szkoły średniej dzieli się na dwa etapy – pierwszy to rekrutacja zasadnicza, która odbywa się zazwyczaj od połowy maja do końca roku szkolnego, a także drugi etap rekrutacji, który ma miejsce pod koniec lipca i na początku sierpnia.

Jest on organizowany przez szkołę, gdy gdy w placówce zostaną jeszcze wolne miejsca do konkretnych klas. Wtedy właśnie o przyjęcie mogą ubiegać się osoby, którym nie powiodło się w pierwszym terminie.

Komentarze (0)

Popularne

studia

matura 2023

 

 

Teraz najważniejsze

matura 2023

zmiany na maturze 2023

arkusze maturalne

wyniki matur 2022

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia

 • Al. Niepodległości 10, 61-875 Poznań https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=uniwersytet%20ekonomiczny%20w%20poznaniu https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/4b961-21558-103da-uniwersytet-ekonomiczny-poz.jpg Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • ul. Słowackiego 7, Bydgoszcz https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/13638-akademia-muzyczna-bydgoszcz.jpg Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy
 • ul. Marcinkowskiego 2-6, Wrocław Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Dni Otwarte https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJiYIsI9x0_UYRxah2a6T5Asc https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/cb81d-wsb-w-gdańsku.jpg Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
 • ul. Komandorska 118/120  53-345 Wrocław  https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJA9Y2DELCD0cRMbXaXGADe8E Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • ul. Leśna 1, 75-582 Koszalin https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/6d087-pwsz-koszalin.jpg Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie