Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych: najważniejsze zasady w 2024 roku

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych: najważniejsze zasady w 2024 roku

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych: najważniejsze zasady w 2024 roku

12.05.2024

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych 2024 (liceum i technikum)

Rekrutacja do szkół średnich 2024/2025 w większości województw odbywa się w terminie od 22 kwietnia 2024 do 28 lipca 2024 roku. Na kandydatów czekają miejsca w ponad 4200 liceach, ponad 2000 technikach oraz szkołach branżowych I stopnia. Rekrutacje uzupełniające przeprowadzone zostaną na przełomie lipca i sierpnia 2024 roku. Harmonogram rekrutacji znajduje się w tabeli poniżej.

Sprawdź ile punktów uzyskasz i czy się dostaniesz do wybranej szkoły kalkulator ósmoklasisty.

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych jest bardzo stresującym momentem dla każdego ucznia. To właśnie od niej zależy, czy dostanie się on do wymarzonej placówki. Wyjaśniamy, jakie są etapy podczas rekrutacji do szkół ponadpodstawowych i jak ta procedura będzie wyglądała w 2024 roku.

Podczas rekrutacji do szkół ponadpodstawowych szalenie ważne jest, by znać terminy, które podczas tej rekrutacji obowiązują i nie przegapić żadnego z nich. Rekrutacja do szkoły średniej składa się z kilku części. Często uczniowie zastanawiają się, do ilu szkół mogą składać dokumenty.

Zazwyczaj młodzi ludzie mogą składać podanie o przyjęcie do trzech szkół. W ramach tych szkół kandydat do liceum może wybrać dowolną liczbę klas.

Terminy rekrutacji do szkoły średniej (liceum, technikum)

Dokładne terminy, które będą obowiązywać w 2024 podczas rekrutacji do liceum i technikum dla młodzieży, zostaną podane na stronie internetowej danego województwa. Mogą się one nieznacznie różnić od siebie, w zależności od miasta lub regionu.

 

Kiedy rekrutacja 2024 do szkół ponadpodstawowych (licea, technika)

 

Województwo dolnośląskie

Etapy rekrutacji dla kandydatów Termin w postępowaniu rekrutacyjnym
wybór preferencji i złożenie wniosku w szkole pierwszego wyboru od 16 maja 2024 r. do 17 czerwca 2024 r. do godz. 15.00
wybór preferencji i złożenie wniosku do szkoły oddziału międzynarodowego, dwujęzycznego, wstępnego, przygotowania wojskowego, mistrzostwa sportowego, sportowego od 16 maja 2024 r. do 29 maja 2024 r. do godz. 15.00
uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty od 21 czerwca 2024 r. do 5 lipca 2024 r. – do godz. 15.00
możliwość zmiany przez kandydata wniosku o przyjęcie do szkoły lub złożenie nowego wniosku z uwagi na zmianę szkół, do których kandyduje. od 21 czerwca 2024 r. do 5 lipca 2024 r. – do godz. 15.00
przeprowadzenie sprawdzianu kompetencji językowych, uzdolnień kierunkowych, prób sprawności fizycznej I termin: od 03 czerwca 2024 r. do 14 czerwca 2024 r. II termin: od 19 czerwca 2024 r. do 01 lipca 2024 r
publikacja listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki sprawdzianu uzdolnień kierunkowych, prób sprawności fizycznych I termin: do 18 czerwca 2024 r. II termin: do 03 lipca 2024 r
publikacja list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia 15 lipca 2024 r. do godz. 15:00
potwierdzenie woli podjęcia nauki w szkole, do której kandydat został zakwalifikowany, uczeń musi uzupełnić wniosek rekrutacyjny o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty.  od 16 lipca 2024 r. do 22 lipca 2024 r
podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 23 lipca 2024 r. – do godz. 12.00
podanie informacji o liczbie wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych 23 lipca 20234 r. – do godz. 16.00
wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia do 26 lipca 2024 r

rekrutacja uzupełniająca

od 24 lipca 2024 r. do 25 lipca 2024 r. – do godz. 15.00

*terminy rekrutacji do szkół dla młodzieży woj. dolnośląskie

Pobierz dokładny harmonogram:

terminy rekrutacji 2024 województwo dolnośląskie

 

Województwo kujawsko-pomorskie

Etapy rekrutacji dla kandydatów Termin w postępowaniu rekrutacyjnym
wybór preferencji i złożenie wniosku (również zmiana) w szkole pierwszego wyboru, w tym również do szkoły oddziału międzynarodowego, dwujęzycznego, wstępnego, przygotowania wojskowego, mistrzostwa sportowego, sportowego od 13 maja 2024 r. do 14 czerwca 2024 r. do godz. 15.00
uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty od 25 czerwca 2024 r. do 9 lipca 2024 r. – do godz. 15.00
możliwość zmiany przez kandydata wniosku o przyjęcie do szkoły lub złożenie nowego wniosku z uwagi na zmianę szkół, do których kandyduje. od 25 czerwca 2024 r. do 9 lipca 2024 r. – do godz. 15.00
możliwość zmiany przez kandydata wniosku o przyjęcie do szkoły lub złożenie nowego wniosku do szkoły oddziału międzynarodowego, dwujęzycznego, przygotowania wojskowego, mistrzostwa sportowego, sportowego od 25 czerwca 2024 r. do 28 czerwca 2024 r.
przeprowadzenie sprawdzianu kompetencji językowych, uzdolnień kierunkowych, prób sprawności fizycznej I termin: od 17 czerwca 2024 r. do 20 czerwca 2023 r. II termin: od 01 lipca 2024 r. do 03 lipca 2023 r
publikacja listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki sprawdzianu uzdolnień kierunkowych, prób sprawności fizycznych I termin: do 24 czerwca 2024 r. II termin : do 04 lipca 2024 r
publikacja list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia 16 lipca 2024 r
potwierdzenie woli podjęcia nauki w szkole, do której kandydat został zakwalifikowany, uczeń musi uzupełnić wniosek rekrutacyjny o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty.  do 19 lipca 2024 r
podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 22 lipca 2024 r. do godz. 12:00
podanie informacji o liczbie wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych do 23 lipca 2024 r.
wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia w terminie 3 dniu od dnia publikacji listy przyjętych i nieprzyjętych

rekrutacja uzupełniająca

od 22 lipca 2024 r. do 29 lipca 2024 r. do godz. 15:00

*terminy rekrutacji dla woj. kujawsko-pomorskiego

Pobierz dokładny harmonogram:

terminy rekrutacji 2024 województwo kujawsko-pomorskie

 

Województwo lubelskie

Etapy rekrutacji dla kandydatów Termin w postępowaniu rekrutacyjnym
wybór preferencji i złożenie wniosku w szkole pierwszego wyboru od 20 maja 2024 r. do 21 czerwca 2024 r. do godz. 15.00
wybór preferencji i złożenie wniosku do szkoły oddziału międzynarodowego, dwujęzycznego, wstępnego, przygotowania wojskowego, mistrzostwa sportowego, sportowego od 20 maja 2024 r. do 14 czerwca 2024 r. do godz. 15.00
uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty od 28 czerwca 2024 r. do 5 lipca 2024 r. – do godz. 15.00
możliwość zmiany przez kandydata wniosku o przyjęcie do szkoły lub złożenie nowego wniosku z uwagi na zmianę szkół, do których kandyduje. od 28 czerwca 2024 r. do 5 lipca 2024 r. – do godz. 15.00
przeprowadzenie sprawdzianu kompetencji językowych, uzdolnień kierunkowych, prób sprawności fizycznej I termin: od 15 czerwca 2024 r. do 24 czerwca 2024 r. II termin: do 03 lipca 2024 r
publikacja listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki sprawdzianu uzdolnień kierunkowych, prób sprawności fizycznych I termin: do 25 czerwca 2024 r. II termin: do 04 lipca 2024 r
publikacja list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia 15 lipca 2024 r do godz. 12:00
potwierdzenie woli podjęcia nauki w szkole, do której kandydat został zakwalifikowany, uczeń musi uzupełnić wniosek rekrutacyjny o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty.  od 15 lipca 2024 r. do 18 lipca 2024 r - do godz. 12:00
podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 19 lipca 2024 r. – do godz. 12.00
podanie informacji o liczbie wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych do 23 lipca 2024 r.
wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia do 21 lipca 2024 r

rekrutacja uzupełniająca

od 19 lipca 2024 r. do 26 lipca 2024 r.

*terminy rekrutacji dla woj. lubelskiego

Pobierz dokładny harmonogram:

terminy rekrutacji 2024 województwo lubelskie

 

Województwo lubuskie

Etapy rekrutacji dla kandydatów Termin w postępowaniu rekrutacyjnym
wybór preferencji i złożenie wniosku w szkole pierwszego wyboru od 15 maja 2024 r. do 21 czerwca 2024 r. do godz. 15.00
wybór preferencji i złożenie wniosku do szkoły oddziału międzynarodowego, dwujęzycznego, wstępnego, przygotowania wojskowego, mistrzostwa sportowego, sportowego od 15 maja 2024 r. do 29 maja 2024 r. do godz. 15.00
uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty od 21 czerwca 2024 r. do 5 lipca 2024 r. – do godz. 15.00
możliwość zmiany przez kandydata wniosku o przyjęcie do szkoły lub złożenie nowego wniosku z uwagi na zmianę szkół, do których kandyduje. od 21 czerwca 2024 r. do 5 lipca 2024 r. – do godz. 15.00
przeprowadzenie sprawdzianu kompetencji językowych, uzdolnień kierunkowych, prób sprawności fizycznej I termin: od 03 czerwca 2024 r. do 14 czerwca 2024 r. II termin: do 05 lipca 2024 r
publikacja listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki sprawdzianu uzdolnień kierunkowych, prób sprawności fizycznych I termin: do 18 czerwca 2024 r. II termin: do 9 lipca 2024 r
publikacja list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia 11 lipca 2024 r
potwierdzenie woli podjęcia nauki w szkole, do której kandydat został zakwalifikowany, uczeń musi uzupełnić wniosek rekrutacyjny o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty.  od 12 lipca 2024 r. do 16 lipca 2024 r - do godz. 15:00
podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 17 lipca 2024 r. – do godz. 14.00
podanie informacji o liczbie wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych do 18 lipca 2024 r.
wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia do 22 lipca 2024 r

rekrutacja uzupełniająca

od 1 sierpnia 2024 r. do 5 sierpnia 2024 r

*terminy rekrutacji dla woj. lubuskiego

Pobierz dokładny harmonogram:

terminy rekrutacji 2024 województwo lubuskie

 

Województwo łódzkie

Etapy rekrutacji dla kandydatów Termin w postępowaniu rekrutacyjnym
wybór preferencji i złożenie wniosku w szkole pierwszego wyboru, w tym do klas wstępnych od 22 kwietnia 2024 r. do 21 maja 2024 r. do godz. 12.00
uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty od 3 lipca 2024 r. do 9 lipca 2024 r. do godz. 15:00
możliwość dokonania zmian na liście preferencji oddziałów dla zweryfikowanych wniosków od 3 lipca 2024 r. do 8 lipca 2024 r.
przeprowadzenie sprawdzianu kompetencji językowych, uzdolnień kierunkowych, prób sprawności fizycznej I termin: od 03 czerwca 2024 r. do 14 czerwca 2024 r. II termin: do 05 lipca 2024 r
publikacja listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki sprawdzianu uzdolnień kierunkowych, prób sprawności fizycznych 17 czerwca 2024 r.
publikacja list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia 15 lipca 2024 r do godz.12:00
potwierdzenie woli podjęcia nauki w szkole, do której kandydat został zakwalifikowany, uczeń musi uzupełnić wniosek rekrutacyjny o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty.  od 15 lipca 2024 r. do 18 lipca 2024 r - do godz. 12:00
podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 19 lipca 2024 r. – do godz. 12.00
podanie informacji o liczbie wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych do 22 lipca 2024 r.
wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia w terminie 3 dniu od dnia publikacji listy przyjętych i nieprzyjętych

rekrutacja uzupełniająca

od 23 lipca 2024 r. do 26 lipca 2024 r – do godz. 12.00

*terminy rekrutacji dla woj. łódzkiego

Pobierz dokładny harmonogram:

terminy rekrutacji 2024 województwo łódzkie

 

Województwo małopolskie

Etapy rekrutacji dla kandydatów Termin w postępowaniu rekrutacyjnym
wybór preferencji i złożenie wniosku w szkole pierwszego wyboru od 13 maja 2024 r. do 4 lipca 2024 r.
wybór preferencji i złożenie wniosku do szkoły oddziału międzynarodowego, dwujęzycznego, wstępnego, przygotowania wojskowego, mistrzostwa sportowego, sportowego od 13 maja 2024 r. do 27 maja 2024 r.
uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty od 21 czerwca 2024 r. do 4 lipca 2024 r.
możliwość zmiany przez kandydata wniosku o przyjęcie do szkoły lub złożenie nowego wniosku z uwagi na zmianę szkół, do których kandyduje. od 21 czerwca 2024 r. do 4 lipca 2024 r.
przeprowadzenie sprawdzianu kompetencji językowych, uzdolnień kierunkowych, prób sprawności fizycznej od 28 maja 2024 r. do 28 czerwca 2024 r.
publikacja listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki sprawdzianu uzdolnień kierunkowych, prób sprawności fizycznych do 2 lipca 2024 r.
publikacja list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia 11 lipca 2024 r do godz.12:00
potwierdzenie woli podjęcia nauki w szkole, do której kandydat został zakwalifikowany, uczeń musi uzupełnić wniosek rekrutacyjny o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty.  od 11 lipca 2024 r. do 15 lipca 2024 r
podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 16 lipca 2024 r. – do godz. 12.00
podanie informacji o liczbie wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych 18 lipca 2024 r.
wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia do 19 lipca 2024 r

rekrutacja uzupełniająca

od 17 lipca 2024 r. do 24 lipca 2024 r.

*terminy rekrutacji dla woj. małopolskiego

Pobierz dokładny harmonogram:

terminy rekrutacji 2024 województwo małopolskie

 

Województwo mazowieckie

Etapy rekrutacji dla kandydatów Termin w postępowaniu rekrutacyjnym
Złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna) od 15 maja 2024 r. do 29 maja 2024 r. do godz. 15.00
przeprowadzenie sprawdzianu kompetencji językowych, uzdolnień kierunkowych, prób sprawności fizycznej
od 31 maja 2024 r. do 12 czerwca 2024 r.;
II termin do 28 czerwca 2024 r.
publikacja listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki sprawdzianu uzdolnień kierunkowych, prób sprawności fizycznych do 14 czerwca 2024 r. II termin do 2 lipca 2024 r.
uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty od 3 lipca 2024 r. do 10 lipca 2024 r. do godz. 15.00

możliwość zmiany przez kandydata wniosku o przyjęcie do szkoły lub złożenie nowego wniosku z uwagi na zmianę szkół, do których kandyduje.

UWAGA! Na tym etapie nie będzie można składać nowych wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej dwujęzycznej, oddziału dwujęzycznego, oddziału międzynarodowego, oddziału wstępnego, oddziału przygotowania wojskowego w szkole ponadpodstawowej, oddziałów wymagających od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji oraz do szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe w szkołach ponadpodstawowych

od 3 lipca 2024 r. do 10 lipca 2024 r. do godz. 15.00
publikacja list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia 19 lipca 2024 r. do godz.12:00
potwierdzenie woli podjęcia nauki w szkole, do której kandydat został zakwalifikowany, uczeń musi uzupełnić wniosek rekrutacyjny o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty.  od 19 lipca 2024 r. do 24 lipca 2024 r. do godz. 15.00
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 25 lipca 2024 r. do godz. 14.00
Podanie informacji o liczbie wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych do 26 lipca 2024 r.
Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia do 29 lipca 2024 r.

rekrutacja uzupełniająca

od 29 lipca 2024 r. do 31 lipca 2024 r. do godz. 15.00

*terminy rekrutacji dla woj. mazowieckiego

Pobierz dokładny harmonogram:

terminy rekrutacji 2024 województwo mazowieckie

 

Województwo opolskie

Etapy rekrutacji dla kandydatów Termin w postępowaniu rekrutacyjnym
wybór preferencji i złożenie wniosku w szkole pierwszego wyboru od 16 maja 2024 r. do 19 czerwca 2024 r.
wybór preferencji i złożenie wniosku do szkoły oddziału międzynarodowego, dwujęzycznego, wstępnego, przygotowania wojskowego, mistrzostwa sportowego, sportowego od 16 maja 2024 r. do 29 maja 2024 r.
uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty od 21 czerwca 2024 r. do 5 lipca 2024 r.
możliwość zmiany przez kandydata wniosku o przyjęcie do szkoły lub złożenie nowego wniosku z uwagi na zmianę szkół, do których kandyduje. od 21 czerwca 2024 r. do 5 lipca 2024 r.
przeprowadzenie sprawdzianu kompetencji językowych, uzdolnień kierunkowych, prób sprawności fizycznej I termin: od 3 czerwca 2024 r. do 12 czerwca 2023 r. II termin: do 28 czerwca 2024 r
publikacja listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki sprawdzianu uzdolnień kierunkowych, prób sprawności fizycznych I termin: do 14 czerwca 2024 r. II termin: do 2 lipca 2024 r
publikacja list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia 12 lipca 2024 r
potwierdzenie woli podjęcia nauki w szkole, do której kandydat został zakwalifikowany, uczeń musi uzupełnić wniosek rekrutacyjny o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty.  od 12 lipca 2024 r. do 17 lipca 2024 r do godz. 15:00
podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 19 lipca 2024 r. – do godz. 14.00
podanie informacji o liczbie wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych 19 lipca 2024 r.
wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia do 23 lipca 2024 r

rekrutacja uzupełniająca

od 26 lipca 2024 r. do 31 lipca 2024 r do godz. 15:00

*terminy rekrutacji dla woj. opolskiego

Pobierz dokładny harmonogram:

terminy rekrutacji 2024 województwo opolskie

 

Województwo podkarpackie

Etapy rekrutacji dla kandydatów Termin w postępowaniu rekrutacyjnym
wybór preferencji i złożenie wniosku w szkole pierwszego wyboru od 13 maja 2024 r. do 14 czerwca 2024 r. do godz. 15:00
wybór preferencji i złożenie wniosku do szkoły oddziału międzynarodowego, dwujęzycznego, wstępnego, przygotowania wojskowego, mistrzostwa sportowego, sportowego od 13 maja 2024 r. do 31 maja 2024 r. do godz. 15:00
uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty od 21 czerwca 2024 r. do 8 lipca 2024 r.
przeprowadzenie sprawdzianu kompetencji językowych, uzdolnień kierunkowych, prób sprawności fizycznej I termin: od 3 czerwca 2024 r. do 14 czerwca 2024 r. II termin: do 3 lipca 2024 r
publikacja listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki sprawdzianu uzdolnień kierunkowych, prób sprawności fizycznych I termin: do 14 czerwca 2024 r. II termin: do 3 lipca 2024 r
publikacja list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia 16 lipca 2024 r do godz. 12:00
potwierdzenie woli podjęcia nauki w szkole, do której kandydat został zakwalifikowany, uczeń musi uzupełnić wniosek rekrutacyjny o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty.  od 16 lipca 2024 r. do 18 lipca 2024 r do godz. 14:00
podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 19 lipca 2024 r. – do godz. 12.00
podanie informacji o liczbie wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych do 22 lipca 2024 r. do godz. 15:00
wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia do 24 lipca 2024 r

rekrutacja uzupełniająca

od 24 lipca 2024 r. do 26 lipca 2024 r do godz. 15:00

*terminy rekrutacji dla woj. podkarpackiego

Pobierz dokładny harmonogram:

terminy rekrutacji 2024 województwo podkarpackie

 

Województwo podlaskie

Etapy rekrutacji dla kandydatów Termin w postępowaniu rekrutacyjnym
wybór preferencji i złożenie wniosku w szkole pierwszego wyboru od 13 maja 2024 r. do 18 czerwca 2024 r. do godz. 15:00
wybór preferencji i złożenie wniosku do szkoły oddziału międzynarodowego, dwujęzycznego, wstępnego, przygotowania wojskowego, mistrzostwa sportowego, sportowego od 13 maja 2024 r. do 29 maja 2024 r. do godz. 15:00
uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty od 21 czerwca 2024 r. do 9 lipca 2024 r. do godz. 15:00
możliwość zmiany przez kandydata wniosku o przyjęcie do szkoły lub złożenie nowego wniosku z uwagi na zmianę szkół, do których kandyduje. od 21 czerwca 2024 r. do 9 lipca 2024 r. do godz. 15:00
przeprowadzenie sprawdzianu kompetencji językowych, uzdolnień kierunkowych, prób sprawności fizycznej I termin: od 31 maja 2024 r. do 7 czerwca 2024 r. II termin: do 28 czerwca 2024 r.
publikacja listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki sprawdzianu uzdolnień kierunkowych, prób sprawności fizycznych I termin: do 10 czerwca 2024 r. II termin: do 1 lipca 2024 r
publikacja list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia 16 lipca 2024 r do godz. 10:00
potwierdzenie woli podjęcia nauki w szkole, do której kandydat został zakwalifikowany, uczeń musi uzupełnić wniosek rekrutacyjny o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty.  do 19 lipca 2024 r do godz. 15:00
podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 22 lipca 2024 r. – do godz. 10.00
podanie informacji o liczbie wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych do 23 lipca 2024 r.
wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia do 25 lipca 2024 r

rekrutacja uzupełniająca

od 23 lipca 2024 r. do 26 lipca 2024 r do godz. 15:00

*terminy rekrutacji dla woj. podlaskiego

Pobierz dokładny harmonogram:

terminy rekrutacji 2024 województwo podlaskie

 

Województwo pomorskie

Etapy rekrutacji dla kandydatów Termin w postępowaniu rekrutacyjnym
wybór preferencji i złożenie wniosku w szkole pierwszego wyboru od 15 maja 2024 r. do 14 czerwca 2024 r. do godz. 15:00
wybór preferencji i złożenie wniosku do szkoły oddziału międzynarodowego, dwujęzycznego, wstępnego, przygotowania wojskowego, mistrzostwa sportowego, sportowego od 15 maja 2024 r. do 31 maja 2024 r. do godz. 15:00
uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty do 5 lipca 2024 r. do godz. 15:00
możliwość zmiany przez kandydata wniosku o przyjęcie do szkoły lub złożenie nowego wniosku z uwagi na zmianę szkół, do których kandyduje. do 5 lipca 2024 r. do godz. 15:00
przeprowadzenie sprawdzianu kompetencji językowych, uzdolnień kierunkowych, prób sprawności fizycznej I termin: od 3 czerwca 2024 r. do 12 czerwca 2024 r. II termin: do 3 lipca 2024 r
publikacja listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki sprawdzianu uzdolnień kierunkowych, prób sprawności fizycznych I termin: do 14 czerwca 2024 r. II termin: do 2 lipca 2024 r
publikacja list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do 12 lipca 2024 r do godz. 15:00
potwierdzenie woli podjęcia nauki w szkole, do której kandydat został zakwalifikowany, uczeń musi uzupełnić wniosek rekrutacyjny o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty.  do 19 lipca 2024 do godz. 15:00
podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 22 lipca 2024 r. – do godz. 14.00
podanie informacji o liczbie wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych do 23 lipca 2024 r.

rekrutacja uzupełniająca

od 22 lipca 2024 r. do 24 lipca 2024 r do godz. 15:00

*terminy rekrutacji dla woj. pomorskiego

Pobierz dokładny harmonogram:

terminy rekrutacji 2024 województwo pomorskie

 

Województwo śląskie

Etapy rekrutacji dla kandydatów Termin w postępowaniu rekrutacyjnym
wybór preferencji i złożenie wniosku w szkole pierwszego wyboru od 13 maja 2024 r. do 17 czerwca 2024 r. do godz. 15:00
wybór preferencji i złożenie wniosku do szkoły oddziału międzynarodowego, dwujęzycznego, wstępnego, przygotowania wojskowego, mistrzostwa sportowego, sportowego od 13 maja 2024 r. do 29 maja 2024 r. do godz. 15:00
uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty od 21 czerwca 2024 r. do 5 lipca 2024 r. do godz. 15:00
możliwość zmiany przez kandydata wniosku o przyjęcie do szkoły lub złożenie nowego wniosku z uwagi na zmianę szkół, do których kandyduje. od 21 czerwca 2024 r. do 5 lipca 2024 r. do godz. 15:00
przeprowadzenie sprawdzianu kompetencji językowych, uzdolnień kierunkowych, prób sprawności fizycznej I termin: od 3 czerwva 2024 r. do 10 czerwca 2024 r. II termin: do 4 lipca 2024 r
publikacja listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki sprawdzianu uzdolnień kierunkowych, prób sprawności fizycznych I termin: do 12 czerwca 2024 r. II termin: do 4 lipca 2024 r
publikacja list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia 12 lipca 2024 r
potwierdzenie woli podjęcia nauki w szkole, do której kandydat został zakwalifikowany, uczeń musi uzupełnić wniosek rekrutacyjny o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty.  od 12 lipca 2024 r do 18 lipca 2024 do godz. 15:00
podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 19 lipca 2024 r. – do godz. 14.00
podanie informacji o liczbie wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych do 22 lipca 2024 r.
wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia do 23 lipca 2024 r.

rekrutacja uzupełniająca

od 22 lipca 2024 r. do 25 lipca 2024 r do godz. 15:00

*terminy rekrutacji dla woj. śląskiego

Pobierz dokładny harmonogram:

terminy rekrutacji 2024 województwo śląskie

 

Województwo świętokrzyskie

Etapy rekrutacji dla kandydatów Termin w postępowaniu rekrutacyjnym
wybór preferencji i złożenie wniosku w szkole pierwszego wyboru od 13 maja 2024 r. do 19 czerwca 2024 r. do godz. 15:00
wybór preferencji i złożenie wniosku do szkoły oddziału międzynarodowego, dwujęzycznego, wstępnego, przygotowania wojskowego, mistrzostwa sportowego, sportowego od 13 maja 2024 r. do 29 maja 2024 r. do godz. 15:00
uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty od 21 czerwca 2024 r. do 10 lipca 2024 r. do godz. 15:00
możliwość zmiany przez kandydata wniosku o przyjęcie do szkoły lub złożenie nowego wniosku z uwagi na zmianę szkół, do których kandyduje. od 21 czerwca 2024 r. do 10 lipca 2024 r. do godz. 15:00
przeprowadzenie sprawdzianu kompetencji językowych, uzdolnień kierunkowych, prób sprawności fizycznej I termin: od 3 czerwca 2024 r. do 13 czerwca 2024 r. II termin: do 4 lipca 2024 r
publikacja listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki sprawdzianu uzdolnień kierunkowych, prób sprawności fizycznych I termin: do 14 czerwca 2024 r. II termin: do 5 lipca 2024 r.
publikacja list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia 18 lipca 2024 r.
potwierdzenie woli podjęcia nauki w szkole, do której kandydat został zakwalifikowany, uczeń musi uzupełnić wniosek rekrutacyjny o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty.  do 18 lipca 2024 r do 24 lipca 2024 do godz. 15:00
podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 25 lipca 2024 r.
podanie informacji o liczbie wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych 26 lipca 2024 r.
wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia w terminie 3 dniu od dnia publikacji listy przyjętych i nieprzyjętych

rekrutacja uzupełniająca

od 29 lipca 2024 r. do 2 sierpnia 2024 r do godz. 15:00

*terminy rekrutacji dla woj. świętokrzyskiego

Pobierz dokładny harmonogram:

terminy rekrutacji 2024 województwo świętokrzyskie

 

Województwo warmińsko-mazurskie

Etapy rekrutacji dla kandydatów Termin w postępowaniu rekrutacyjnym
wybór preferencji i złożenie wniosku w szkole pierwszego wyboru od 20 maja 2024 r. do 19 czerwca 2024 r. do godz. 15:00
wybór preferencji i złożenie wniosku do szkoły oddziału międzynarodowego, dwujęzycznego, wstępnego, przygotowania wojskowego, mistrzostwa sportowego, sportowego od 20 maja 2024 r. do 29 maja 2024 r. do godz. 15:00
uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty do 8 lipca 2024 r. do godz. 12:00
przeprowadzenie sprawdzianu kompetencji językowych, uzdolnień kierunkowych, prób sprawności fizycznej I termin: od 31 maja 2024 r. do 11 czerwca 2024 r. II termin: do 14 czerwca 2024 r.
publikacja listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki sprawdzianu uzdolnień kierunkowych, prób sprawności fizycznych I termin: do 12 czerwca 2024 r. II termin: do 17 czerwca 2024 r
potwierdzenie woli podjęcia nauki w szkole, do której kandydat został zakwalifikowany, uczeń musi uzupełnić wniosek rekrutacyjny o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty.  od 21 czerwca 2024 r do 15 lipca 2024 do godz. 15:00
podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 16 lipca 2024 r. do godz. 10:00
podanie informacji o liczbie wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych do 17 lipca 2024 r.
wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia do 19 lipca 2024 r.

rekrutacja uzupełniająca

od 17 lipca 2024 r. do 24/29 lipca 2024 r do godz. 15:00

*terminy rekrutacji dla woj. warmińsko-mazurskiego

Pobierz dokładny harmonogram:

terminy rekrutacji 2024 województwo warmińsko-mazurskie

 

Województwo wielkopolskie

Etapy rekrutacji dla kandydatów Termin w postępowaniu rekrutacyjnym
wybór preferencji i złożenie wniosku w szkole pierwszego wyboru od 20 maja 2024 r. do 14 czerwca 2024 r. do godz. 15:00
wybór preferencji i złożenie wniosku do szkoły oddziału międzynarodowego, dwujęzycznego, wstępnego, przygotowania wojskowego, mistrzostwa sportowego, sportowego od 20 maja 2024 r. do 29 maja 2024 r. do godz. 15:00
uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty od 21 czerwca 2024 r. do 5 lipca 2024 r. do godz. 15:00
możliwość zmiany przez kandydata wniosku o przyjęcie do szkoły lub złożenie nowego wniosku z uwagi na zmianę szkół, do których kandyduje. od 21 czerwca 2024 r. do 5 lipca 2024 r. do godz. 15:00
przeprowadzenie sprawdzianu kompetencji językowych, uzdolnień kierunkowych, prób sprawności fizycznej I termin: od 3 czerwca 2024 r. do 14 czerwca 2024 r. II termin: do 2 lipca 2024 r
publikacja listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki sprawdzianu uzdolnień kierunkowych, prób sprawności fizycznych I termin: do 18 czerwca 2024 r. II termin: do 2 lipca 2024 r
publikacja list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia 11 lipca 2024 r do godz. 12:00
potwierdzenie woli podjęcia nauki w szkole, do której kandydat został zakwalifikowany, uczeń musi uzupełnić wniosek rekrutacyjny o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty.  od 11 lipca 2024 r. do 17 lipca 2024 r do godz. 15:00
podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 18 lipca 2024 r. – do godz. 12.00
podanie informacji o liczbie wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych 18 lipca 2024 r. godz. 14:00
wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia do 22 lipca 2023 r

rekrutacja uzupełniająca

od 19 lipca 2024 r. do 26 lipca 2024 r do godz. 15:00

*terminy rekrutacji dla woj. wielkopolskiego

Pobierz dokładny harmonogram:

terminy rekrutacji 2024 województwo wielkopolskie

 

Województwo zachodniopomorskie

Etapy rekrutacji dla kandydatów Termin w postępowaniu rekrutacyjnym
wybór preferencji i złożenie wniosku w szkole pierwszego wyboru od 10 maja 2024 r. do 14 czerwca 2024 r. do godz. 15:00
wybór preferencji i złożenie wniosku do szkoły oddziału międzynarodowego, dwujęzycznego, wstępnego, przygotowania wojskowego, mistrzostwa sportowego, sportowego od 10 maja 2024 r. do 23 maja 2024 r. do godz. 15:00
uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty od 21 czerwca 2024 r. do 5 lipca 2024 r. do godz. 15:00
możliwość zmiany przez kandydata wniosku o przyjęcie do szkoły lub złożenie nowego wniosku z uwagi na zmianę szkół, do których kandyduje. od 21 czerwca 2024 r. do 5 lipca 2024 r. do godz. 15:00
przeprowadzenie sprawdzianu kompetencji językowych, uzdolnień kierunkowych, prób sprawności fizycznej I termin: od 27 maja 2024 r. do 10 czerwca 2024 r. II termin: do 2 lipca 2024 r
publikacja listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki sprawdzianu uzdolnień kierunkowych, prób sprawności fizycznych I termin: do 12 czerwca 2024 r. II termin: do 4 lipca 20243 r
publikacja list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia 12 lipca 2024 r do godz. 12:00
potwierdzenie woli podjęcia nauki w szkole, do której kandydat został zakwalifikowany, uczeń musi uzupełnić wniosek rekrutacyjny o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty.  od 12 lipca 2024 r. do 17 lipca 2024 r do godz. 15:00
podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 18 lipca 2024 r. – do godz. 12.00
podanie informacji o liczbie wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych do 19 lipca 2024 r. godz. 12:00
wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia do 22 lipca 2024 r

rekrutacja uzupełniająca

od 19 lipca 2024 r. do 22/26 lipca 2024 r do godz. 15:00

*terminy rekrutacji dla woj. zachodniopomorskiego

Pobierz dokładny harmonogram:

terminy rekrutacji 2024 województwo zachodniopomorskie

Jakie są zasady rekrutacji do liceum?

Ósmoklasista w rekrutacji do szkoły średniej może uzyskać maksymalnie 200 punktów. To właśnie zebrane punkty decydują o tym, do jakiej szkoły podstawowej dostanie się uczeń. Połowę, czyli 100 punktów, uczeń może uzyskać z egzaminu ósmoklasisty.

 

Uczeń może także uzyskać dodatkowe punkty za:

  • Wyniki na świadectwie - ceny przeliczana są na punkty z następujących przedmiotów: języka polskiego, matematyki oraz dwóch wybranych przedmiotów, za które dostaje się punkty ubiegając się o przyjęcie do danej klasy w liceum.

  • Szczególne osiągnięcia, np. sukcesy w konkursach kuratoryjnych, osiągnięcia artystyczne i sportowe.

  • Uczestnictwo w wolontariacie.

O tym, ile dokładnie należy uzyskać punktów, by dostać się do danej szkoły średniej, uczniowie dowiedzą się dopiero podczas procesu rekrutacji. Wcześniej jednak mogą sprawdzić, jakie były progi punktowe do tej szkoły w poprzednich latach.

Obliczanie punktów przy rekrutacji do szkoły średniej

Podczas rekrutacji do szkoły średniej liczą się także punkty za oceny na świadectwie. Pod uwagę brany jest język polski, matematyka oraz jeszcze dwa inne przedmioty, które zamieszczone są w wykazie danej klasy w konkretnym liceum. Ile punktów otrzymuje się za poszczególne oceny?

  • Ocena celująca – 18 punktów,
  • Ocena bardzo dobra – 17 punktów,
  • Ocena dobra – 14 punktów,
  • Ocena dostateczna – 8 punktów,
  • Ocena dopuszczająca – 2 punkty.

Sprawdź

kalkulator ósmoklasisty - jak liczyć punkty do liceum i technikum

progi punktowe do liceów i techników

sprawdź gdzie byś się dostał w 2023 roku

Czym kierować się, wybierając szkołę średnią?

Wybierając szkołę średnią, należy kierować się przede wszystkim tym, czy któryś z profili, które oferuje dana placówka, jest zgodny z twoimi zainteresowaniami. Warto również zapytać o opinie na temat danej szkoły starszych kolegów.

Szalenie ważnym elementem jest również poziom nauki w danej szkole – to sprawdzisz dzięki rankingom szkół w twoim regionie. Warto zwrócić również uwagę na to, czy placówka znajduje się niedaleko twojego miejsca zamieszkania, czy jest do niej dobry dojazd. Istotne są również zajęcia dodatkowe, które są w niej prowadzone – to właśnie dzięki nim uczeń może rozwijać swoje pasje i zainteresowania.

Sprawdź 

wyszukiwarka liceów

wyszukiwarka techników

egzamin ósmoklasisty

Rekrutacja uzupełniająca – na czym polega?

Jeżeli uczeń nie dostanie się w pierwszym terminie do wymarzonej szkoły średniej – może spróbować szczęścia podczas rekrutacji uzupełniającej.

Nabór do szkoły średniej dzieli się na dwa etapy – pierwszy to rekrutacja zasadnicza, która odbywa się zazwyczaj od połowy maja do końca roku szkolnego, a także drugi etap rekrutacji, który ma miejsce pod koniec lipca i na początku sierpnia.

Jest on organizowany przez szkołę, gdy gdy w placówce zostaną jeszcze wolne miejsca do konkretnych klas. Wtedy właśnie o przyjęcie mogą ubiegać się osoby, którym nie powiodło się w pierwszym terminie.

Wyszukiwrka liceów i techników

Rankingi liceów i techników

Progi punrktowe do liceów i techników

Wyniki matur licea i technika

Komentarze (4)

Eg odpowiedz

Witam, Do ilu szkół w Gdyni mogą składać dokumenty uczniowie w roku 2024?

Pytający odpowiedz

Dlaczego tylko w województwie podkarpackim nie ma możliwości zmiany wniosku?

Zosiur odpowiedz pokaż odpowiedzi (1)

Ale gówno

Zosiur W odpowiedzi do: Zosiur odpowiedz

Ale przynajmniej się do czegoś przydało

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia