Harmonogram rekrutacji 2023 - licea i technika w Krakowie i województwie małopolskim

Harmonogram rekrutacji 2023 - licea i technika w Krakowie i województwie małopolskim

Harmonogram rekrutacji 2023 - licea i technika w Krakowie i województwie małopolskim

05.02.2023

Harmonogram rekrutacji 2023 - licea i technika w Krakowie i województwie małopolskim

Rekrutacja 2023/2024 do publicznych szkół ponadpodstawowych dla młodzieży w Krakowie i województwie małopolskim przeprowadzona zostanie w terminie od 15 maja 2023 do 4 sierpnia 2023 roku. Na kandydatów czekają miejsca w liceach ogólnokształcących, technikach oraz branżowych szkołach I stopnia.

 

Kiedy rekrutacja do szkół w Krakowie i województwie małopolskiem

Etapy rekrutacji dla kandydatów Termin w postępowaniu rekrutacyjnym
wybór preferencji i złożenie wniosku w szkole pierwszego wyboru od 15 maja 2023 r. do 19 czerwca 2023 r.
wybór preferencji i złożenie wniosku do szkoły oddziału międzynarodowego, dwujęzycznego, wstępnego, przygotowania wojskowego, mistrzostwa sportowego, sportowego od 15 maja 2023 r. do 30 maja 2023 r.
uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty od 23 czerwca 2023 r. do 10 lipca 2023 r.
możliwość zmiany przez kandydata wniosku o przyjęcie do szkoły lub złożenie nowego wniosku z uwagi na zmianę szkół, do których kandyduje. od 23 czerwca 2023 r. do 10 lipca 2023 r.
przeprowadzenie sprawdzianu kompetencji językowych, uzdolnień kierunkowych, prób sprawności fizycznej I termin: od 31 maja 2023 r. do 13 czerwca 2023 r. II termin: do 28 czerwca 2023 r
publikacja listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki sprawdzianu uzdolnień kierunkowych, prób sprawności fizycznych I termin: do 16 czerwca 2023 r. II termin: do 30 czerwca 2023 r
publikacja list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia 19 lipca 2023 r do godz.12:00
potwierdzenie woli podjęcia nauki w szkole, do której kandydat został zakwalifikowany, uczeń musi uzupełnić wniosek rekrutacyjny o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty.  od 19 lipca 2023 r. do 26 lipca 2023 r
podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 27 lipca 2023 r. – do godz. 12.00
podanie informacji o liczbie wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych 28 lipca 2023 r.
wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia do 1 sierpnia 2023 r

rekrutacja uzupełniająca

od 28 lipca 2023 r. do 4 sierpnia 2023 r

*terminy rekrutacji dla woj. małopolskiego

Pobierz dokładny harmonogram:

terminy rekrutacji 2023 województwo małopolskie

Sprawdź

licea w Krakowie

technika w Krakowie

licea w województwie małopolskim

technika w województwie małopolskim

Komentarze (0)

Popularne

studia

matura 2023

 

 

Teraz najważniejsze

matura 2023

zmiany na maturze 2023

arkusze maturalne

wyniki matur 2022

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia

  • ul. Leśna 1, 75-582 Koszalin https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/6d087-pwsz-koszalin.jpg Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie
  • ul. Pigonia 1, Rzeszów https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJM5haPPj6PEcRAXpvuNl9L0M https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/d0984-uniwersytet-rzeszowski.jpg Uniwersytet Rzeszowski
  • Dni Otwarte https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=ul.%20%C5%9Al%C4%85ska%2035%2F37%2081-310%20Gdynia%20 https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/e7294-wsb-gdynia.jpg Wyższa Szkoła Bankowa w Gdyni
  • Dzień otwarty https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJ7ajWFgpTEEcRrmc8imN_ct4 https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/d4684-wsb-opole.jpg Wyższa Szkoła Bankowa w Opolu
  • ul. Mieszka I 61 C,, 71-011 Szczecin https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJiaE5fdoIqkcRtavOUi3m7UI https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/afcf7-collegium-balticum.jpg Collegium Balticum - Akademia Nauk Stosowanych
  • Budynek Główny AWF w Krakowie Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie