Jak będą liczone punkty na maturze 2024? Wytyczne dla Formuły 2023 i 2015

Jak będą liczone punkty na maturze 2024? Wytyczne dla Formuły 2023 i 2015

Jak będą liczone punkty na maturze 2024? Wytyczne dla Formuły 2023 i 2015

26.04.2024

Jak będą liczone punkty na maturze 2024? Wytyczne dla Formuły 2023 i 2015

Matura w 2023 roku zbliża się wielkimi krokami. Dla każdego młodego człowieka jest to bardzo przełomowy moment i najważniejszy, jak do tej pory, egzamin w życiu. Nic dziwnego, że powoduje on dość duży stres. Szalenie istotne jest więc odpowiednie przygotowanie się do matury – nie chodzi jedynie o to, by nabyć wiedzę oraz umiejętności, które sprawią, że będziemy zadowoleni z wyniku, ale także kwestie organizacyjne. Jedną z nich jest zapoznanie się z punktacją, która będzie obowiązywała podczas oceniania egzaminu dojrzałości.

W 2017 roku została przeprowadzona reforma, której konsekwencją była likwidacja gimnazjów i przywrócenie ośmioletnich szkół podstawowych, czteroletnich liceów oraz pięcioletnich techników. Już niebawem maturzyści napiszą maturę w nowej formule po raz drugi (funkcjonuje ona pod nazwą matury w Formule 2023).

Część uczniów nadal jednak obowiązuje stara matura. Oznacza to, że w 2024 roku młodzi ludzie podejdą do dwóch różnych egzaminów – część do matury w nowej formule, a część zmierzy się z egzaminem maturalnym jeszcze w starej formule (określanej jako Formuła 2015).

W 2024 roku absolwenci, aby zdali maturę muszą uzyskać conajmniej 30% maksymalnej liczby punktów z egzaminów obowiązkowych w części ustnej i pisemnej oraz przystąpić do jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym lub w przypadku języka nowożytnego na poziomie rozszerzonym albo dwujęzycznym. Na maturze 2024 zrezygnowano z 30 proc. progu zdawalności wybranego przedmiotu dodatkowego.

Poniżej tłumaczymy, jak będą punktowane prace egzaminacyjne właśnie z tych przedmiotów – zarówno w starej, jak i nowej formule.

Zasady punktacji na maturze 2024: język polski – Formuła 2023

Część pismena

Wielu uczniów pewnie z lekką obawą czeka na egzamin maturalny w nowej formule – będą oni pierwszym rocznikiem, który przystąpi do niego w tej wersji. Egzamin maturalny z języka polskiego w 2024 na poziomie podstawowym będzie trwał 240 minut i będzie on składał się z trzech części. Maturzysta za poprawne rozwiązanie wszystkich zadań, które znajdują się w arkuszu, może otrzymać maksymalnie 60 punktów.

Za pierwszą część, czyli JĘZYK POLSKI W UŻYCIU (obejmującą czytanie ze zrozumieniem, argumentowanie, znajomość zasad i posługiwanie się poprawną polszczyzną oraz notatkę syntetyzującą) uczeń może zdobyć 10 punktów. Może je zdobyć za rozwiązanie ok. 5–7 zadań – głównie otwartych, które są otwarte na dwóch tekstach.

Część druga to TEST HISTORYCZNOLITERACKI obejmujący znajomość problematyki lektur obowiązkowych. Maturzysta może za tę część zdobyć 15 punktów (składa się na nią ok. 6–15 zadań – głównie otwartych, w większości opartych na zawartych w arkuszu krótkich tekstach).

Ostatnia część to WYPRACOWANIE – za nie każdy uczeń przystępujący do matury może zdobyć najwięcej, bo aż 35 punktów. Do wyboru będą dwa tematy wypracowania (tekst argumentacyjny), a minimalna długość wypracowania to 300 wyrazów.

Liczba punktów do zdobycia - język polski część pisemna

poziom podstawowy poziom rozszerzony

Formuła 2023

 • Język polski w użyciu: 10 pkt
 • Test historycznoliteracki: 15 pkt
 • Wypracowanie: 35 pkt

Formuła 2023

 • Wypracowanie: 35 pkt

Część ustna

W formule 2023 osoby zdające będą losowały zestaw zadań egzaminacyjnych. Na zestaw składać się będą dwa zadania, w tym jednego zadania z puli zadań jawnych, ogłoszonych na dwa lata przed egzaminem.

Pierwsze zawierać będzie zagadnienia z puli pytań jawnych sprawdzające znajomość lektury obowiązkowej i tworzenie wypowiedzi na jej temat z uwzględnieniem wybranego kontekstu. Drugie zadanie dotyczyć będzie zagadnienia związanego z literaturą lub innymi dziełami sztuki albo językiem. W nowej formule 2023 maturzyści będą mogli uzyskać 30 punktów.

Sprawdź 

język polski lista pytań jawnych

matura 2024 polski - podstawowy

matura 2024 polski - rozszerzony

matura 2024 polski - ustny

Zasady punktacji na maturze 2024: język polski – Formuła 2015

Matura z języka polskiego na poziomie podstawowym będzie trwać 170 minut i składają się na nią dwie części. Pierwsza z nich obejmuje czytanie ze zrozumieniem, argumentowanie, znajomość zasad i posługiwania się poprawną polszczyzną. Można za nią uzyskać maksymalnie 20 punktów (ok. 10–13 zadań – głównie otwartych – opartych na dwóch tekstach).

Druga część to wypracowanie, z którym będzie musiał zmierzyć się uczeń i za nie może zdobyć aż 50 punktów. Do wyboru będą trzy tematy wypracowania: dwie rozprawki oraz interpretacja tekstu poetyckiego. Minimalna długość wypracowania wynosi 250 wyrazów. Maturzysta na egzaminie z języka polskiego (poziom podstawowy) w starej formule może więc uzyskać maksymalnie 70 punktów.

Liczba punktów do zdobycia - język polski część pisemna

poziom podstawowy poziom rozszerzony

Formuła 2015

 • czytanie ze zrozumieniem, argumentowanie, znajomość zasad i posługiwania się poprawną polszczyzną: 20 pkt
 • wypracowanie: 50 pkt.

Formuła 2015

 • Wypracowanie: 40 pkt

 

Część ustna

W formule 2015 maturzyści będą losowali jedno zadanie składające się z polecenia i tekstu. W zadaniach znajdą się trzy typy tekstów: teksty o języku, teksty literackie oraz teksty ikoniczne. W forumule 2015 maturzyści będą mogli uzyskać - 40 punktów.

Punktacja na maturze z matematyki w 2024 roku: Formuła 2023

Egzamin maturalny z matematyki na poziomie podstawowym w 2024 roku będzie trwał 180 minut. Uczniowie za poprawne rozwiązanie zadań będą mogli zdobyć maksymalnie 46 punktów (w tym: 29 pkt za zadania zamknięte; 17 pkt za zadania otwarte). W arkuszu z matematyki znajdzie się od 7 do 13 zadań otwartych.

Egzamin w tej formule będzie przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych, zawierających ograniczony zakres wymagań podstawy programowej (np. ograniczenie liczby zadań na dowodzenie w arkuszu (do jednego), brak zadania na dowód geometryczny, usunięcie wzorów skróconego mnożenia dla potęg trzecich, ograniczenie wymagań dotyczących wielomianów, ograniczenie wymagań ze stereometrii, m.in. całkowite usunięcie zagadnień dotyczących brył obrotowych).

Liczba punktów do zdobycia - matematyka

poziom podstawowy poziom rozszerzony

Formuła 2023

 • 29 pkt – zadania zamknięte
 • 17 pkt – zadania otwarte

Formuła 2015

 • 4 pkt – zadania zamknięte
 • 46 pkt – zadania otwarte

Zobacz także

matura 2024 matematyka - podstawowa

matura 2024 matematyka - rozszerzona

jak przygotować się do matury z matematyki

Ile punktów można zdobyć na maturze z matematyki w 2024? Formuła 2015

Jak punktacja na maturze z matematyki na poziomie podstawowym będzie wyglądać w starej formule? Młody człowiek, przystępujący do tego egzaminu, będzie mógł zdobyć maksymalnie 46 punktów, w tym: 29 pkt za zadania zamknięte; 17 pkt za zadania otwarte. Uczniowie będą musieli zmierzyć się z 7 zadaniami otwartymi (w latach 2015-2020 było to 9 zadań).

Egzamin będzie trwał 170 minut i będzie przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych, zawierających ograniczony zakres wymagań podstawy programowej (np. ograniczone wymagania dotyczące funkcji i graniastosłupów, całkowita redukcja wymagań dotyczących brył obrotowych i wymagań z IV etapu edukacyjnego [LO i technikum] dotyczących ostrosłupów).

Liczba punktów do zdobycia - matematyka

poziom podstawowy poziom rozszerzony

Formuła 2015

 • 29 pkt – zadania zamknięte
 • 17 pkt – zadania otwarte

Formuła 2015

 • 4 pkt – zadania zamknięte
 • 46 pkt – zadania otwarte

 

Matura 2024: punkty na egzaminie z języka obcego nowożytnego – Formuła 2023

Część pisemna

Egzamin maturalny z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym w Formule 2023 będzie trwał 120 minut. Uczeń za poprawne rozwiązanie wszystkich zadań będzie mógł zdobyć maksymalnie 60 punktów (w tym: 32–38 pkt za zadania zamknięte; 28–22 pkt za zadania otwarte). W zadaniu, które sprawdza tworzenie wypowiedzi pisemnej (wpis na forum, wpis na blogu, e-mail), uczeń będzie musiał użyć od 80 do 130 wyrazów.

Liczba punktów do zdobycia - język obcy nowożytny część pisemna 

poziom podstawowy poziom rozszerzony

Formuła 2023

 • 32–38 pkt – zadania zamknięte
 • 28–22 pkt – zadania otwarte

Formuła 2023

 • 47 pkt - zadania zamknięte
 • 13 pkt - zadania otwarte

 

Część ustna

Każdy zdający maturę w 2024 musi przystąpić do części ustnej z języka obcego nowożytnego i uzyskać minimum 30% punktów, aby zdać egzamin.

Liczba punktów do zdobycia - język obcy nowożytny część ustna

 • Język obcy nowożytny część ustna: 18 pkt

Egzamin maturalny z języka obcego nowożytnego w Formule 2015: punktacja

Te osoby, które będą przystępować do egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym z języka obcego nowożytnego w Formule 2015, będą miały 120 minut na rozwiązanie zadań. Maturzyści za poprawne rozwiązanie wszystkich zadań będą mogli uzyskać maksymalnie 50 punktów (w tym: 40 pkt za zadania zamknięte; 10 pkt za zadania otwarte).

Egzamin będzie przeprowadzony na podstawie wymagań egzaminacyjnych, zawierających ograniczony zakres wymagań podstawy programowej oraz ograniczony zakres środków gramatycznych i leksykalnych.

Liczba punktów do zdobycia - język obcy nowożytny część pisemna 

poziom podstawowy poziom rozszerzony

Formuła 2015

 • 40 pkt – zadania zamknięte;
 • 10 pkt – zadania otwarte

Formuła 2015

 

 • 47 pkt - zadania zamknięte
 • 13 pkt - zadania otwarte

sprawdź

harmonogram matur 2024

arkusze maturalne

matura 2024 polski - podstawowy

matura 2024 polski - rozszerzony

matura 2024 polski - ustny

matura 2024 matematyka - podstawowa

matura 2024 matematyka - rozszerzona

matura 2024 angielski - podstawowy

matura 2024 angielski - rozszerzony

matura 2024 angielski - ustny

matura 2024 niemiecki - podstawowy

matura 2024 niemiecki - rozszerzony

matura 2024 niemiecki - ustny

matura 2024 biologia

matura 2024 chemia

matura 2024 fizyka

matura 2024 historia

matura 2024 geografia

matura 2024 informatyka

matura 2024 wos

matura 2024 - wszystko

wyniki matur 2024

matura poprawkowa 2024

niezdana matura 2024

jak wyglądają matury 2024

jak liczyć punkty matura 2024

nowa lista pytań jawnych matura 2024

kierunki studiów 2024

progi punktowe na studia

jak wpisać wyniki matur w systemie IRK krok po kroku

 

Komentarze (0)

Teraz najważniejsze

kalkulator maturalny

matura 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2024

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia