Jak uczyć prawa w dobie szybko zmieniającego się świata?

Jak uczyć prawa w dobie szybko zmieniającego się świata?

prawo studia warszawa

Jak uczyć prawa w dobie szybko zmieniającego się świata?

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego dokonał właśnie najpoważniejszej w swojej historii zmiany programu studiów na kierunku PRAWO. Student musi mieć możliwość wyboru przedmiotów i zrealizować wąską pulę przedmiotów podstawowych (m.in. prawo cywilne, prawo karne, prawo administracyjne, prawo konstytucyjne), w zakresie zaś przedmiotów kierunkowych - co najmniej 9 z 13 oferowanych przedmiotów (m.in. prawo finansowe, prawo pracy, prawo handlowe, kryminalistyka, socjologia prawa).

Studenci powinni móc pogłębiać wiedzę w wybranych przez siebie wąskich dziedzinach prawa. Wprowadziliśmy tzw. bloki specjalizacyjne. Student będzie musiał zrealizować co najmniej 4 takie bloki, wybrać je z 70 (m.in. prawo bankowe, prawo mediów elektronicznych, prawo zamówień publicznych, prawo ochrony konkurencji, prawo karne gospodarcze).

Studenci potrzebują przedmiotów wprowadzających ich do systemu prawa jako takiego. Powinni znać poszczególne zawody prawnicze, żeby już na studiach dokonywać pierwszych wyborów i w sposób przemyślany dobierać przedmioty i kształtować swój program. Przedmioty o profilu historycznym muszą być wprowadzeniem do obecnie obowiązujących instytucji i regulacji prawnych.

W nowym programie położyliśmy większy nacisk na praktykę prawa już podczas studiów. W tym zakresie dokonaliśmy rewolucji w nauczaniu procedur, przyjmując nowe formy dydaktyczne, wzorowane na uczelniach anglosaskich. Studenci będą uczestniczyć w interaktywnych wykładach (po 50 osób), na których zapoznają się z zagadnieniami ogólnymi i teoretycznymi, dotyczącymi postępowania cywilnego, karnego oraz administracyjnego. Każdy student będzie też musiał uczestniczyć w warsztatach, prowadzonych w grupach 15 osobowych, gdzie nauczy się praktycznych aspektów prawa, takich jak pisanie podstawowych pism procesowych, czy rozwiązywanie kazusów opartych na faktycznych sprawach sądowych.

Wprowadzamy jednosemestralne autorskie seminaria specjalizacyjne, na których studenci już od piątego semestru studiów, w wąskich grupach, będą pracować pod okiem wybitnych specjalistów i praktyków prawa.

Przeszło 80% absolwentów wiodących polskich wydziałów prawa chce wykonywać profesjonalne zawody prawnicze. Zdecydowaliśmy się zatem pomóc studentom w przygotowaniu do egzaminów wstępnych na aplikacje prawnicze, umożliwiając im na V roku studiów kompleksowe powtórzenie materiału, objętego zakresem czekających ich egzaminów korporacyjnych.

Chcemy, żeby Absolwent WPiA UW był wszechstronnie wykształcony i żeby nie tylko posiadał wiedzę teoretyczną, ale miał przede wszystkim narzędzia do wykorzystywania tej wiedzy w praktyce.Umożliwiamy Absolwentowi decydowanie o tym, czy będzie się dalej kształcić na aplikacjach prawniczych, czy też korzystając z umiejętności nabytych na studiach, podejmie pracę w biznesie, administracji publicznej czy w innym sektorze.

 

Dziś otwieramy ostatnią w tym roku, krótką turę rekrutacji na studia niestacjonarne na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Rejestracja –trwa do 26.09.2017

Składanie dokumentów: 27-28.09.2017

Komisja Rekrutacyjna WPiA

Krakowskie Przedmieście 26/28, budynek CIUW Dziekanat WPiA w godz.10:00 - 14:00

Ogłoszenie wyników już: 29.09.2017 godz. 14:00

Kierunki:

  • prawo niestacjonarne jednolite magisterskie kierunek Prawo IV tura;
  • administracja niestacjonarna (zaoczna) I stopnia;
  • administracja niestacjonarna (zaoczna) II stopnia;
  • prawo finansowe i skarbowość studia niestacjonarne (wieczorowe) II stopnia.

 

 

Komentarze (0)