Znamy lekturę, która pojawiła się na egzaminie ósmoklasisty z języka polskiego w 2023! Uczniowie zmierzyli się z "Balladyną" autorstwa Juliusza Słowackiego

Znamy lekturę, która pojawiła się na egzaminie ósmoklasisty z języka polskiego w 2023! Uczniowie zmierzyli się z "Balladyną" autorstwa Juliusza Słowackiego

Znamy lekturę, która pojawiła się na egzaminie ósmoklasisty z języka polskiego w 2023! Uczniowie zmierzyli się z

23.05.2023

Znamy lekturę, która pojawiła się na egzaminie ósmoklasisty z języka polskiego w 2023!  

23 maja uczniowie ostatnich klas szkoły podstawowej zasieli do najważniejszego egzaminu, z jakim spotkali się na swojej dotychczasowej ścieżce edukacji. Mowa o egzaminie ósmoklasistów. Uczniowie muszą zmierzyć się z trzema przedmiotami: na pierwszy ogień poszedł język polski, później matematyka, a trzeciego dnia ósmoklasiści będą pisać egzamin z języka obcego nowożytnego.

W ubiegły weekend robili ostatnie powtórki. Powtarzali również treść lektur szkolnych. Sprawdziły się ich prognozy! Na egzaminie ósmoklasisty z języka polskego pojawiła się "Balladyna" Juliusza Słowackiego. 

Zaciekawienie, jakie budziło to, jaka lektura szkolna pojawi się na egzaminie ósmoklasisty z języka polskiego, wcale nie dziwi. W końcu to dość ważny egzamin w życiu młodego człowieka. Choć na egzaminie ósmoklasisty ze wszystkich przedmiotów nie obowiązuje próg zdawalności, to wynik z tego testu jest brany pod uwagę podczas rekrutacji do szkoły średniej, a co za tym idzie – w konsekwencji może być decydującym czynnikiem, czy ósmoklasista dostanie się do wymarzonej szkoły ponadpodstawowej. Egzamin ósmoklasisty rozpoczął się 23 maja i potrwa trzy dni. Uczniowie swoje wyniki egzaminu ósmoklasisty 2023 poznają znacznie później.

Znamy lekturę, która pojawiła się na egzaminie ósmoklasisty z języka polskiego w 2023! Uczniowie zmierzyli się z "Balladyną" autorstwa Juliusza Słowackiego

Z pewnością większość uczniów jest zestresowanych egzaminem ósmoklasisty z języka polskiego. Przed rozpoczęciem zastanawiali się, jaka lektura może pojawić się  w arkuszu. Dotyczy to zwłaszcza tych uczniów, którzy nie do końca dobrze radzą sobie z tym przedmiotem oraz grupy ósmoklasistów, którzy nie czytali systematycznie lektur szkolnych.

Młodzi ludzie intensywnie poszukują w internecie "przecieków" dotyczących tego, jakie zadania oraz lektury pojawią się podczas tegorocznego egzaminu ósmoklasisty. Należy jednak pamiętać, że w przypadku wycieku treści arkuszy egzaminacyjnych – egzamin ósmoklasisty zostałby przełożony. Jest to bardzo pilnie strzeżona tajemnica, a Centralna Komisja Egzaminacyjna bardzo dba o to, by nie dotarła ona do uczniów. W końcu egzamin ósmoklasisty ma być obiektywnym i sprawiedliwym sprawdzeniem wiedzy wszystkich uczniów.

Informacje o tym, jaka lektura pojawi się na egzaminie ósmoklasisty z języka polskiego, są poufne, a uczniowie poznali ją dopiero w dniu egzaminu, gdy otworzyli arkusz. Młodzież na Twitterze "obstawiała" jednak pewne lektury, które mogą pojawić się w tym roku. Od rana wszyscy wyszukiwali informacje o Kamieniach na Szaniec. Niektórzy z nich sugerowali, że w arkuszu może pojawić się "Balladyna" lub druga część "Dziadów". Pojawiły się także wpisy sugerujące, że duża część młodych ludzi spodziewała się w tym roku "Quo Vadis", "Zemsty" lub "Pana Tadeusza". Prognozy uczniów sprawdziły się, na egzaminie pojawiła się"Balladyna" Juliusza Słowackiego.

czytaj dalej przecieki z języka polskiego egzamin ósmoklasisty 2023

Co warto powtórzyć przed egzaminem ósmoklasisty z języka polskiego w 2023 roku?

Przed przystąpieniem do egzaminu ósmoklasisty, poza treścią lektur, warto przypomnieć sobie informacje dotyczące poniższych zagadnień:

  • części mowy i zdania
  • zasad interpunkcji
  • rodzajów i gatunków literackich
  • równoważniki zdania, zdanie pojedyncze, złożone współrzędnie i podrzędnie, imiesłowowy równoważnik zdania
  • analizy tekstu lirycznego, epickiego i dramatu
  • zasad pisania opowiadania, rozprawki, zaproszenia i ogłoszenia
  • związków frazeologicznych
  • mowy zależnej i niezależnej
  • wyraz pochodny, podstawowy, formanty, podstawa słowotwórcza, wyrazy złożone.

Dowiedz się więcej

Jak napisać zaproszenie

Jak napisać charakterystykę i opis postaci

Jak napisać opowiadanie

Jak napisać ogłoszenie

Egzamin ósmoklasisty 2023 z języka polskiego: lektury

Podczas egzaminu ósmoklasisty pojawił się fragment jednej z lektur obowiązkowych – "Balladyny" autorstwa Juliusza Słowackiego. Bardzo ważna była znajomość całego kontekstu dzieła.

Centralna Komisja Egzaminacyjna (CKE) co roku publikuje dokładny wykaz lektur, które obowiązują na egzaminie ósmoklasisty. Znajduje się on w aneksie do Informatora o egzaminie ósmoklasisty z języka polskiego.

Lektury obowiązkowe na egzamin ósmoklasisty 2023:

 

Lektury uzupełniające na egzaminie ósmoklasisty 2023:

Dlaczego czytanie lektur jest ważne?

Czytanie lektur pomaga w rozwijaniu zdolności czytania ze zrozumieniem. Dobre zrozumienie tekstu jest kluczowe dla sukcesu na egzaminie, ponieważ wiele pytań będzie wymagało analizy i interpretacji czytanego materiału. Dodatkowo czytanie różnych lektur pomaga wzbogacić słownictwo ucznia.

Im większa wiedza dotycząca lektury będzie większa, tym łatwiej będzie mu zrozumieć pytania egzaminacyjne i udzielać poprawnych odpowiedzi. Co więcej, lektury często odnoszą się do określonych czasów, miejsc i kultur. Czytanie lektur przed egzaminem pomaga zrozumieć kontekst historyczny, społeczny i kulturowy, co może być istotne przy rozwiązywaniu pytań związanych z analizą tekstów literackich.

Warto podkreślić, że lektury nie tylko przygotowują uczniów do egzaminu, ale także rozwijają ich ogólną wiedzę, umiejętności językowe i myślenie krytyczne. Czytanie lektur jest zatem ważne nie tylko dla egzaminu, ale także dla długoterminowego rozwoju ucznia .

Ci, którzy nie zdążyli zapoznać się z treścią lektur obowiązkowych (czyli po prostu ich nie przeczytali) przed samym egzaminem powinni chociaż przeczytać streszczenie tej treści, zapoznać się z najważniejszymi wątkami w lekturze, a także zapamiętać czas i miejsce akcji oraz głównych bohaterów.

czytaj dalej

egzamin ósmoklasisty 2023 z języka polskiego

co trzeba umieć na egzamin z języka polskiego

jak się przygotować do egzaminu ósmoklasisty

co można wnieść na egzamin ósmoklasisty

arkusze CKE egzamin ósmoklasisty

 

Komentarze (0)

Teraz najważniejsze

kalkulator maturalny

matura 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2024

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia