Wydział Zarządzania UŁ wprowadza nowe metody nauczania

Wydział Zarządzania UŁ wprowadza nowe metody nauczania

studia zarządzanie

Wydział Zarządzania UŁ wprowadza nowe metody nauczania

Gamifikacja, webquest, nauczanie przez rozwiązywanie problemów czy angażujące studentów poprzez głosowanie na wykładach z wykorzystaniem smartfonów – to niektóre nowoczesne metody nauczania, które wprowadzane będą na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego.
Projekt „Liderzy Dydaktyki Akademickiej WZ UŁ” to inicjatywa, której celem jest udoskonalanie umiejętności wykładowców tego wydziału. Dzięki udziale w 10 bezpłatnych specjalistycznych szkoleniach, dydaktycy będą mogli podnieść swoje kwalifikacje i korzystać z mentoringu.
Projekt zdobył unijne finansowanie wygrywając w konkursie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Jego efektem będą realne zmiany w około 20 programach zajęć studentów Wydziału Zarządzania UŁ – zapowiada kierownik projektu dr Bartłomiej Kurzyk.
„Po zakończeniu projektu dydaktycy będą musieli wykazać realne zmiany w swoich przedmiotach, bazujące na wiedzy wyniesionej ze szkoleń. Będą też zobowiązani kontynuować je przez co najmniej cztery semestry” – dodaje dr. Kurzyk.
Szkolenia realizowane będą w czterech segmentach: innowacyjne metody dydaktyczne, wykorzystanie narzędzi informatycznych w dydaktyce, dydaktyka w języku angielskim oraz zarządzanie informacją.
Podczas zajęć wykładowcy poszerzać będą swoją wiedzę z zakresu nowoczesnych metod kształcenia takich jak: uczenie się przez przyswajanie (pogadanka, dyskusja, wykład), metody samodzielnego zdobywania wiedzy – uczenie się przez odkrywanie, metoda problemowa, giełda pomysłów, mikronauczanie, gry dydaktyczne, webquest.
Uczyć się będą także tworzenia multimedialnych materiałów dydaktycznych - prezentacji, map myśli, infografik, podcastów, videocastów, a także rejestracji i montażu wystąpienia przed kamerą.
Zdaniem dr. Kurzyka nauka wykorzystania gamifikacji pozwoli wykładowcom na skuteczniejszą współpracę ze studentami. „Mechanizmy stosowane w grach mobilizują do działania – dzięki nim dobrowolnie podejmujemy się wykonania zadań, do których sami zazwyczaj nie umiemy się zmusić” - ocenił.
Gamifikacja jako narzędzie jest od dawna z powodzeniem stosowana w nauczaniu – struktura gry może bowiem przypominać proces edukacyjny na każdym etapie i dotyczyć każdej tematyki.
Specjaliści w tej dziedzinie, którzy będą wspierać dydaktyków na Wydziale Zarządzania UŁ, zgamifikowali już około 30 kursów dotyczących np. uzależnień, kryminologii, taksonomii i systematyki roślin. Teraz zostanie to przeniesione na zarządzanie, logistykę czy finanse. Uczestnicy szkoleń dowiedzą się m.in. jak uczyć rachunkowości na przykładzie np. zakładu pogrzebowego i będą projektować własne koncepcje "zgrywalizowanych" zajęć.
Ważnym elementem projektu jest metoda problemowa (PBL - problem based learning), czyli nauczanie przez rozwiązywanie problemów. To jeden z najpopularniejszych trendów w prowadzeniu zajęć akademickich, który skutecznie kształtuje umiejętności praktyczne.
„PBL koncentruje się na studentach, którzy pracują nad rozwiązaniem zadań praktycznych w małych grupach. Wykładowca motywuje ich do pracy i wspomaga komunikację wewnątrz grupy” - wyjaśnił szef projektu.
Każdy z uczestników będzie mógł po zajęciach korzystać z wiedzy mentorów; będzie mógł pod jego opieką np. przygotować koncepcję zmiany prowadzonego przez siebie kursu. „Dzięki temu już podczas pierwszych zajęć prowadzonych w nowej formule wykładowcy mogą uniknąć podstawowych błędów wdrożeniowych i od początku realizować wysoki poziom kursów” - ocenił dr Kurzyk.
Projekt „Liderzy Dydaktyki Akademickiej WZ UŁ” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
 
 

Komentarze (1)

Ekspertka odpowiedz

Super słyszeć, że gdzieś chcą coś zmienić. Natomiast większość z tych metod nie wymaga milionowego nakładu finansowego z NCBiR, a jedynie odrobiny chęci ze strony nauczycieli akademickich.