Drzwi otwarte Łodzi Akademickiej

Drzwi otwarte Łodzi Akademickiej

drzwi otwarte łódź akademicka 2018

Drzwi otwarte Łodzi Akademickiej 2018

DOBRY START, WŁAŚCIWA DROGA I WYMAROZNY CEL, CZYLI O WAŻNYCH ETAPACH AKADEMICKIEJ PODRÓŻY NA VIII DNIACH OTWARTYCH ŁODZI AKADEMICKIEJ

Studenci, którzy zmagają się z uczelnianą codziennością oraz absolwenci, oglądający się przez ramię na swoją dotychczasową akademicką drogę, bardzo często konfrontują się z brzmiącym w głowie pytaniem: co zrobiłbyś, gdybyś jeszcze raz stanął przed możliwością dokonania wyboru kierunku studiów, specjalizacji, uczelni, z którą na kilka lat związałeś swoją naukową przygodę? Odpowiedzi jest wiele, ale da się je wpisać w pewien schemat, który celnie diagnozuje specyfikę decyzji, kiełkujących w głowach licealistów.

Ten schemat to dwa bieguny: impuls i przypadek kontra przemyślana strategia, w której nie ma miejsca na niespodzianki. Jedna i druga metoda może okazać się dla przyszłych studentów ślepą uliczką i zdeterminować ich naukową oraz zawodową karierę w sposób, którego nie chcieliby uwzględniać w swoich planach na dorosłość. Jak więc najlepiej przygotować się do podjęcia ostatecznej decyzji o wyborze kierunku studiów? Oddanie głosu specjalistom w zakresie oferty edukacyjnej oraz znawcom lokalnego rynku pracy jest całkiem niezłym pomysłem. Przed szansą na skonfrontowanie swoich planów z doświadczeniem osób doskonale zorientowanych w różnorodnych aspektach życia uczelnianego, stanęło ponad 500 licealistów zaproszonych do udziału w VIII edycji Dni Otwartych Łodzi Akademickiej.

Przestrzeni pod inspirującą integrację środowisk szkolnych i uczelnianych udzieliła Zatoka Sportu Politechniki Łódzkiej, która 25 kwietnia od godziny 9:30 pełniła funkcję swoistego „akademickiego inkubatora” dla planów, oczekiwań i pomysłów, które przywieźli ze sobą uczniowie z pięciu miast województwa łódzkiego: Bełchatowa, Sieradza, Piotrkowa Trybunalskiego, Tomaszowa Mazowieckiego i Łodzi. Oficjalnie przywitani przez władze Miasta Łodzi i rektorów łódzkich uczelni, w następnej kolejności mieli szansę poznać przedstawicieli firm zlokalizowanych i działających w Łodzi, rzetelnie rozejrzeć się w kierunkach rozwoju łódzkiego rynku pracy i ocenić swoje plany pod kątem zawodowych możliwości oferowanych przez miasto i region. Dzięki rozeznaniu zdobytemu podczas Dni Otwartych, przyszli adepci uniwersyteckich i politechnicznych kierunków, będą w stanie mądrze aktualizować lub na nowo powoływać do życia plany związane z wyborem kierunku studiów, który może okazać się dla nich furtką do rozwijania kariery w wymarzonym miejscu pracy, w mieście wielu możliwości i perspektyw.

Ci, którym Łódź dała się poznać najlepiej od historycznej, kulturalnej i współczesnej strony, mogli liczyć na atrakcyjne nagrody w konkursie wiedzy o mieście, ufundowane przez największe łódzkie uczelnie i Urząd Miasta Łodzi.

Wyposażeni w teoretyczną wiedzę o aktualnej ofercie edukacyjnej oraz możliwościach oferowanych przez łódzki rynek pracy, licealiści skorzystali z możliwości odwiedzenia wybranych wydziałów Uniwersytetu Łódzkiego, Politechniki Łódzkiej i Uniwersytetu Medycznego. Wspólnie z profesorami i studentami, zapoznali się z kampusami, kadrą dydaktyczną, oraz warunkami studiowania na danej uczelni – infrastrukturą i wyposażeniem wydziałów oraz nieco mniej uchwytnym, ale równie istotnym, klimatem miejsc wyznaczonych na akademickiej mapie Łodzi, z którymi zwiążą się być może na kilka studenckich lat już jako adepci konkretnych kierunków.

Ewelina Krupska

drzwi otwarte łódź akademickałódź akademicka drzwi otwartedrzwi otwarte łódź akademicka 2018

Komentarze (0)