Wątpliwości związane z procesem rekrutacji 2023/2024 w WSIiZ? Pracownicy Biura Rekrutacji przychodzą z pomocą!

Wątpliwości związane z procesem rekrutacji 2023/2024 w WSIiZ? Pracownicy Biura Rekrutacji przychodzą z pomocą!

Studia Warszawa - Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie

14.06.2023

Wątpliwości związane z procesem rekrutacji 2023/2024 w WSIiZ? Pracownicy Biura Rekrutacji przychodzą z pomocą!

W maju zakończył się maraton maturalny, emocje towarzyszące egzaminom opadły. Nadszedł czas na wybór zarówno kierunku studiów, jak i uczelni, na której absolwent szkoły średniej będzie kontynuował swoją naukę. Rekrutacja na studia w Warszawie trwa. Abiturienci muszą zmierzyć się z podjęciem decyzji, która może zaważyć na ich przyszłości. Ponad połowa kandydatów uznaje rekrutację za stresujący proces, wywołujący w nich wiele wątpliwości. Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia wychodzi naprzeciw potrzebom maturzystów, prezentując przewodnik rekrutacyjny 2023/2024, opracowany na podstawie wywiadu z pracownikami Biura Rekrutacji.
 
- Kiedy rozpoczyna się rekrutacja w WSIiZ?
Rekrutacja na WSIiZ już trwa. Absolwenci szkół średnich znajdą wszystkie informacje związane z procesem rekrutacji na stronie internetowej uczelni. Należy pamiętać, że kandydaci powinni dostarczyć niezbędną dokumentację rekrutacyjną w terminie do 25 września 2023 r.
 
- Gdzie mogę zapoznać się z ofertą edukacyjną Uczelni?
Wszystkie niezbędne informacje znajdują się na stronie www.wsiiz.pl. W razie wątpliwości warto odwiedzić mury placówki podczas dni otwartych, są one organizowane regularnie. 16 czerwca kandydaci będą mieli możliwość uzyskać odpowiedzi na wszystkie pytania związane z pielęgniarstwem. Spotkanie informacyjne rozpoczyna się o godzinie 10:00 w Kampusie 2. Z kolei 7 lipca odbędzie się dzień otwarty kierunku kosmetologia. 
 
- Jak zapisać się na studia?
Proces rekrutacji na studia w WSIiZ jest dwuetapowy:
  • I etap: rejestracja on-line 
  • II etap: dostarczenie dokumentów do Biura Rekrutacji, warto zaznaczyć, że biuro jest do dyspozycji kandydatów  od poniedziałku do piątku w godz. 8 - 17 oraz w pierwszą i trzecią sobotę miesiąca w godz. 8 – 16.
 
- W jaki sposób mogę dostarczyć dokumenty do Biura Rekrutacji?
Absolwenci szkół średnich mają do wyboru kilka sposobów dostarczenia dokumentacji :
  • osobiście, 
  • za pośrednictwem osoby upoważnionej 
  • wysłanie pocztą tradycyjną albo kurierską na adres Uczelni. 
  • poza godzinami pracy Biura dokumenty rekrutacyjne można umieścić w czerwonej skrzynce podawczej w holu WSIiZ.
 
- Jakie dokumenty należy dostarczyć?
Każdy komplet dokumentów rekrutacyjnych musi składać się  z:
  • podania rekrutacyjnego, które jest automatycznie generowane z systemu e-dziekanat po zakończeniu rejestracji online,
  • zaświadczenia od lekarza medycyny pracy o braku przeciwskazań do podjęcia studiów na danym kierunku –  skierowania oraz wykaz placówek partnerskich, w których kandydat może odbyć konsultacje i uzyskać zaświadczenie, znajduje się na stronie internetowej WSIiZ,
  • potwierdzenia opłat związanych z rekrutacją,
  • kopii świadectwa maturalnego – UWAGA! Oryginał należy dostarczyć do wglądu.
 
- Czy przedmioty zdawane na maturze mają wpływ na decyzję o przyjęciu?
Głównym kryterium w procesie rekrutacyjnym jest kolejność, z jaką kandydaci dostarczą komplet dokumentów.
Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie daje możliwość kształcenia bez względu na to, jaki wynik kandydat uzyskał z egzaminu maturalnego, jakie przedmioty zdawał oraz jaką szkołę ukończył. Umiejętności, wiedza i predyspozycje kandydata są testowane i weryfikowane podczas studiów. 
 
- Czy cudzoziemiec może wziąć udział w rekrutacji?
Jak najbardziej! Każdy cudzoziemiec może bez przeszkód podjąć naukę na WSIiZ. Informacje oraz wykaz wymaganych dokumentów kandydaci znajdą na stronie internetowej Uczelni.
 
- Gdzie zwrócić się z dodatkowymi pytaniami lub prośbą o szczegółowe informację?
Wszelkich informacji udzieli Biuro Rekrutacji WSIiZ:
rekrutacja@wsiiz.pl
tel. 225623512
225623514

Komentarze (0)