Ostatnia szansa na wzięcie udziału w rekrutacji 2023/2024 na studia cywilne w APOŻ w Warszawie

Ostatnia szansa na wzięcie udziału w rekrutacji 2023/2024 na studia cywilne w APOŻ w Warszawie

Studia Warszawa - Akademia Pożarnicza w Warszawie

11.12.2023

Ostatnia szansa na wzięcie udziału w rekrutacji 2023/2024 na studia cywilne w APOŻ w Warszawie

Pierwszy etap rekrutacji na stacjonarne studia cywilne I stopnia w Akademii Pożarniczej potrwa do 14 lipca 2023 r. W tym terminie kandydaci zobowiązani są do dokonania rejestracji w systemie IRK oraz uiszczenia opłaty rekrutacyjnej. Z kolei, kandydaci na studia mundurowe elektroniczny proces rekrutacyjny mają już za sobą. Test sprawności fizycznej, niezbędny do pozytywnego przejścia rekrutacji, odbył się w terminie 19-23 czerwca 2023 r. Kadeci poznają listę rankingową w dniu 11 lipca 2023 r. 

 

Oferta dydaktyczna APOŻ w Warszawie 

W procesie rekrutacji na studia mundurowe przyszli strażacy mieli do wyboru jeden kierunek studiów jednolitych magisterskich, prowadzony w formie stacjonarnej lub niestacjonarnej: inżyniera bezpieczeństwa. Kierunek studiów przyporządkowany jest do następujących dyscyplin naukowych: inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka — jako dyscyplina wiodąca, inżynieria bezpieczeństwa oraz nauki o bezpieczeństwie.
Z kolei, w ofercie edukacyjnej APOŻ na studia cywilne znalazło się sześć różnorodnych kierunków i specjalności studiów I i II stopnia. Kandydaci mogą zdecydować się na realizację programu studiów w trybie: stacjonarnym i niestacjonarnym.
W roku akademickim 2023/2024 absolwenci szkół średnich mogą zdecydować się na podjęcie studiów na kierunkach:
  • Ratownictwo medyczne
  • Bezpieczeństwo wewnętrzne
  • Bezpieczeństwo i higiena pracy
  • Ratownictwo, ochrona ludności i pomoc humanitarna
  • Inżynieria bezpieczeństwa
  • Zarządzanie ratownictwem i ochroną ludności.
 

Harmonogram rekrutacji 2023/2024 na APOŻ w Warszawie

Przypomnijmy, że proces rekrutacji 2023/2024 w APOŻ na studia mundurowe powoli dobiega końca. Test sprawności fizycznej dla kadetów odbył się w terminie 19-23 czerwca 2023 r. Z kolei, egzamin z pływania odbył się 4 lipca 2023 r. Lista rankingowa zostanie ogłoszona 11 lipca 2023 r. Następnie badania komisji lekarskiej odbędą się 12 lipca - 3 sierpnia 2023 r.
5 czerwca 2023 r. wystartowała rekrutacja 2023/2024 na studia cywilne w Akademii Pożarniczej. Kandydaci są zobowiązani do wypełnienia warunków I etapu rekrutacji, takich jak: elektroniczna rejestracja w systemie IRK oraz uiszczenie opłaty rekrutacyjnej, do piątku - 14 lipca 2023 r. Wyniki I etapu rekrutacji zostaną opublikowane 24 lipca 2023 r. Dostarczanie dokumentów przez osoby zakwalifikowane powinno odbyć się w terminie 24 lipca - 4 sierpnia 2023 r. Lista kandydatów przyjętych na studia zostanie ogłoszona 9 sierpnia 2023 r.
 

Internetowa Rekrutacja Kandydatów

Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie z dniem 1 sierpnia 2023 r. zmieni nazwę na Akademię Pożarniczą (APoż). Będzie to przełomowe wydarzenie w wieloletniej historii uczelni, której celem jest tworzenie, upowszechnianie i wykorzystywanie wiedzy w szkoleniu funkcjonariuszy na potrzeby dynamicznego rozwoju bezpieczeństwa pożarowego. APOŻ szkoli kadrę o najwyższych kwalifikacjach w obszarach: szacunku dla cywilizacji i przyrody przed zagrożeniami, ochrony życia, zdrowia, mienia i innych wartości przed tymi zagrożeniami. 
Studenci Akademii Pożarniczej kształcą się w myśl kultywowania patriotyzmu studenckiego, ofiarności w służbie i pracy, szacunku dla służby i dyscypliny pracy. Uczelnia dużą wagę przykłada do rozwoju pracy naukowej, która w znaczący sposób wzbogaca wiedzę w dziedzinie bezpieczeństwa obywateli. APOŻ, będąc jednostką organizacyjną Państwowej Straży Pożarnej, bierze udział w licznych akcjach ratowniczych w zakresie likwidacji pożarów, klęsk żywiołowych lub lokalnych sytuacji niebezpiecznych, a także wykonywanie innych zadań określonych w ustawie o straży pożarnej.

Komentarze (0)