PUT udostępnił wyniki pierwszego etapu rekrutacji 2023/2024 na stacjonarne studia I stopnia

PUT udostępnił wyniki pierwszego etapu rekrutacji 2023/2024 na stacjonarne studia I stopnia

Studia Poznań - Politechnika Poznańska

12.07.2023

PUT udostępnił wyniki pierwszego etapu rekrutacji 2023/2024 na stacjonarne studia I stopnia 

Pierwszy etap rekrutacji 2023/2024 na PUT zakończył się 10 lipca 2023 r. Kandydaci mieli do wyboru ponad 30 różnorodnych kierunków studiów. W zeszłorocznej rekrutacji najbardziej obleganymi kierunkami były: informatyka, automatyka i robotyka oraz logistyka. Osoby, które zarejestrowały się na studia w pierwszej turze, poznały już wyniki procesu rekrutacyjnego. Teraz zobowiązane są do dostarczenia kompletu dokumentów na uczelnię, osobiście bądź drogą pocztową. 
 

Oferta edukacyjna Politechniki Poznańskiej na rok 2023/2024

W ofercie edukacyjnej PUT na rok akademicki 2023/2024 znalazło się ponad 30 różnorodnych kierunków studiów. Kandydaci mogli zdecydować się na rozpoczęcie studiów na kierunkach, takich jak m.in.: automatyka i robotyka, fizyka techniczna praz sztuczna inteligencja. Ponadto, oferta Politechniki Poznańskiej powiększyła się o dwa nowe kierunki. Studenci od października rozpoczną edukację na lotnictwie oraz zielonej energii.
Przypomnijmy, że w zeszłym roku najpopularniejszymi kierunkami, według ogólnej liczby zgłoszeń, były:
 • informatyka: 1834 kandydatów,
 • automatyka i robotyka: 1673 kandydatów,
 • logistyka: 1383 kandydatów,
 • inżynieria zarządzania: 1238 kandydatów,
 • budownictwo: 1236 kandydatów.
Z kolei, biorąc pod uwagę liczbę zgłoszeń na 1 miejsce, najbardziej obleganymi kierunkami okazały się:
 • sztuczna inteligencja: 15 kandydatów na 1 miejsce,
 • inżynieria zarządzania: 14 kandydatów na 1 miejsce,
 • logistyka: 12 kandydatów na 1 miejsce,
 • automatyka i robotyka (Automatic Control and Robotics): 10 kandydatów na 1 miejsce,
 • architektura (Architecture): 10 kandydatów na 1 miejsce.

 

Harmonogram rekrutacji 2023/2024 na PUT

Pierwszy etap rekrutacji na stacjonarne studia I stopnia potrwał do 10 lipca 2023 r. Kandydaci poznali już wyniki kwalifikacji, które dostępne są w sekcji "studia" w systemie rekrutacyjnym. Osoby, które pomyślnie przeszły rekrutację są zobowiązane do dostarczenia kompletu dokumentów na uczelnię. UWAGA! Niezłożenie dokumentów jest równoważne z rezygnacją ze studiów.
Kandydaci muszą dostarczyć dokumenty zgodnie z harmonogramem, który wyznacza dokładne terminy postępowania rekrutacyjnego. Osoby zakwalifikowane mogą zdecydować się na złożenie osobiście dokumentów na uczelni (w godz. 08:00-17:00 w budynku A30 Wydziałów Architektury i Inżynierii Zarządzania) bądź dostarczenie ich drogą pocztową. 
 
Harmonogram dostarczania dokumentów bazuje na pierwszych literach nazwisk kandydatów:
 • A — J: 12 lipca 2023 r. (środa),
 • K — O: 13 lipca 2023 r. (czwartek),
 • P — Ż: 14 lipca 2023 r. (piątek).

 

Internetowa Rekrutacja Kandydatów

Historia Politechniki Poznańskiej sięga 1919 roku, w którym to powołano Wyższą Szkołę Budowy Maszyn. Szkoła zyskała nowy statut dopiero 10 lat później, wtedy przemianowano ją na Państwową Wyższą Szkołę Budowy Maszyn i Elektrotechniki. Od 2020 roku struktura uczelni składa się z dziewięciu wydziałów, na których prowadzone jest kształcenie na ponad 30 kierunkach. Na Politechnice Poznańskiej kształci się około 16 tysięcy studentów. Ponadto, uczelnia zatrudnia ponad tysięczną kadrę wysoce wykwalifikowanych nauczycieli akademickich. 
Politechnika Poznańska podąża z duchem czasu, z roku na rok dopracowując swoją ofertę kształcenia. Obecnie znajdują się w niej również kierunki związane z nowoczesnymi technologiami. Studia na PUT są gwarancją wysokiej jakości kształcenia, a ukończenie uczelni uważane jest za prestiżowe, dzięki czemu absolwenci są rozchwytywani na rynku pracy i bez problemu znajdują zatrudnienie.

Komentarze (0)