Rekrutacja uzupełniająca w 5 łódzkich uczelniach na studia 2023/2024 – harmonogram

Rekrutacja uzupełniająca w 5 łódzkich uczelniach na studia 2023/2024 – harmonogram

Studia Łódź - Uniwersytet Łódzki

04.08.2023

Rekrutacja uzupełniająca w 5 łódzkich uczelniach na studia 2023/2024 – harmonogram

W roku akademickim 2023/2024 rekrutacja na studia w Łodzi odbyła się w trybie online. Pierwszy nabór rozegrał się w terminie od 1 kwietnia 2023. Potencjalni studenci mieli do wyboru aż 258 kierunki studiów I i II stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich. Po zakończeniu pierwszej tury rekrutacji na stacjonarne studia pierwszego stopnia oraz jednolite magisterskie łódzkie uczelnie zaczęły ogłaszać terminy rekrutacji uzupełniającej.
 

Wyniki pierwszej tury rekrutacji na studia 2023/2024 w Łodzi

W ramach studiów pierwszego stopnia łódzcy kandydaci mieli do wyboru 107 kierunków studiów stacjonarnych, 55 kierunków studiów niestacjonarnych oraz 44 kierunki, które realizowane będą w formie online. Natomiast dla tych, którzy już posiadają stopień licencjata, czekało aż 81 kierunków na studiach stacjonarnych oraz 35 kierunków na studiach niestacjonarnych. Tak szeroka oferta uczelni łódzkich umożliwiła dostosowanie wyboru kierunku do indywidualnych preferencji i potrzeb kandydatów.
W rekrutacji wzięło udział 6 uczelni publicznych i 14 niepublicznych szkół wyższych, które oferowały różnorodne specjalizacje i kierunki studiów. Wśród najchętniej wybieranych kierunków znalazły się takie jak: kierunek lekarski, kierunek lekarsko-dentystyczny, psychologia, informatyka, informatyka stosowana oraz prawo. Owa popularność tych kierunków może być spowodowana zarówno zainteresowaniem, jak i perspektywami zawodowymi, jakie zapewniają absolwentom. 
 

Rekrutacja uzupełniająca na studia 2023/2024 w Łodzi

Oprócz standardowej rekrutacji uczelnie zaplanowały także rekrutacje uzupełniające na te kierunku, na których limit miejsc nie został wypełniony. W przypadku Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów rekrutacja uzupełniająca rozpoczęła się 1 sierpnia 2023 roku i potrwa do 10 września 2023 roku. Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi drugą turę rekrutacji zaplanowała w terminie 1-12 września 2023 r. 
Politechnika Łódzka rozpoczęła nabór uzupełniający 16 sierpnia 2023 r., kandydaci będą mieli okazję wziąć w nim udział do 11 września 2023 roku. Uniwersytet Łódzki oraz Uniwersytet Medyczny w Łodzi również rozpoczęły swoje procesy rekrutacyjne 1 sierpnia 2023 roku, które zakończą się kolejno 11 września 2023 oraz 1 września 2023.
 
Sczegółowe informacje w znajdziesz w artykule: dodatkowa rekrutacja na studia

Komentarze (0)