12 mln zł na Laboratorium Inżynierii Badań Materiałowych na Uniwersytecie Zielonogórskim

12 mln zł na Laboratorium Inżynierii Badań Materiałowych na Uniwersytecie Zielonogórskim

 

12 mln zł na Laboratorium Inżynierii Badań Materiałowych na Uniwersytecie Zielonogórskim

Projekt Uniwersytetu Zielonogórskiego zakładający utworzenie Laboratorium Inżynierii Badań Materiałowych otrzymał dofinansowanie w wysokości 12 mln zł w pilotażowym konkursie resortu nauki – poinformowała w piątek rzecznik uczelni Ewa Sapeńko.

Projekt uzyska wsparcie z ministerialnego programu "Regionalna Inicjatywa Doskonałości"; celem konkursu było wsparcie poszczególnych grup nauk w dwunastu regionach kraju z uwzględnieniem regionalnych specjalizacji, czyli obszarów gospodarki i nauki uznanych w nich za priorytetowe.

"Laboratorium Inżynierii Badań Materiałowych to przedsięwzięcie, będące efektem współpracy pomiędzy Wydziałem Fizyki i Astronomii oraz Wydziałem Mechanicznym naszej uczelni. Otrzyma on w latach 2019-22 dofinansowanie w wysokości ok. 12 mln zł, z czego prawie 8,5 mln zł zostanie przeznaczonych na na najnowocześniejszy sprzęt badawczy" – powiedziała Sapeńko.

W Laboratorium Inżynierii Badań Materiałowych będą prowadzone badania m.in. w zakresie nanotechnologii, wpływu próżni i radiacji na właściwości materiałów, metod powlekania materiałów, właściwości materiałów i metamateriałów (w tym wytrzymałościowe) oraz badania metodami optycznymi układów meta, mikro i nanomechanicznych.

"Projekt ma posłużyć do zwiększenia potencjału badawczego obecnych grup badawczych, dalszego rozwoju międzynarodowej współpracy w zakresie nauki, wypracowania metod wzrostu innowacyjności, większej skuteczności w pozyskiwaniu środków na badania i spowodować wychowanie młodej kadry badawczej potrafiącej pracować w zespołach interdyscyplinarnych" – wyjaśniła rzecznik.

Według władz UZ realizacja projektu wpisuje się w strategię rozwoju województwa lubuskiego, gdzie kładziony jest nacisk na budowanie konkurencyjnej i innowacyjnej gospodarki regionalnej.

źródło naukawpolsce.pap.pl

Komentarze (0)